Svenska biståndsorganisationer oroas över den utbedda fattigdom som följer i spåren av covid-19, bland annat i Indien. Därför föreslår de en särskild fond för att bistå i det globala återuppbyggnadsarbetet efter pandemin.

Svenska biståndsorganisationer oroas över den utbedda fattigdom som följer i spåren av covid-19, bland annat i Indien. Därför föreslår de en särskild fond för att bistå i det globala återuppbyggnadsarbetet efter pandemin.

S och M sågar förslag om två extra biståndsmiljarder till pandemin

I en ny rapport föreslår sju biståndsorganisationer en fond med extra biståndsmedel för global återuppbyggnad efter pandemin. Förslaget sågas av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Publicerad:

I samband med lanseringen av rapporten Coronapandemin slår hårt mot världens utsatta hölls ett seminarium om biståndet efter coronapandemin. Under seminariet sågade ordföranden i riksdagens utrikesutskott, socialdemokraten Kenneth G Forslund, förslaget om en ny fond för global återuppbyggnad i vilken regeringen skulle avsätta en procent av regeringens stödpaket under krisen.

– Det är en kreativ idé, men det kommer inte att bli så. Nu gäller det att hålla i enprocentsmålet och lägga kraft på det. Det är också så, lite beroende på hur man räknar, att skulle vi lägga en procent av alla de satsningar som vi gör nu, då skulle vi möjligen nå ett fördubblat bistånd. Det är inte realistiskt, sa Kenneth G Forslund.

I rapporten rekommenderar också de sju biståndsorganisationerna politikerna att hålla fast vid löftet om att lägga en procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNI) på bistånd. I en tid när även rika länder kämpar med sin ekonomi finns en utbredd oro att biståndet ska nallas på till fördel för inhemska problem.

På seminariet deltog även den moderata riksdagsledamoten Magdalena Schröder. Inte heller hon tyckte att en fond var en bra idé.

– Vi lägger redan så mycket pengar på bistånd i dag. Vi måste prioritera så att de stora summor vi lägger går till de mest utsatta människorna, sa hon.

Magdalena Schröder upprepade även partiets förslag från höstbudgeten 2019 att enprocentsmålet bör ersättas av en budgetram. Detta för att undvika den ryckighet som hon tror kommer uppstå när biståndet nästa år sannolikt kommer att minska.

Mp och C mer positiva

Miljöpartiets Janine Alm Ericson (MP) och Centerpartiets Magnus Ek (C) tyckte däremot att den föreslagna återuppbyggnadsfonden, Build back better-fond, kunde vara en möjlighet.

– Jag tror det kommer att bli svårt att binda upp oss på exakt det som föreslås, men jag ser absolut ett riktat bistånd för återuppbyggande, sa Magnus Ek.

Han gav också en eloge till regeringen för att redan ha börjat diskutera frågan.

– Men det måste också vara en grön återuppbyggnad, sa Janine Alm Ericson.

I spåren av pandemin har de humanitära behoven runt om i världen blivit större. Moderaterna vill därför öka den andel inom biståndet som går till humanitära insatser. En tanke som de olika politiska lägren tycks vara överens om mitt i krisen.

– Det kommer att behövas göra omprioriteringar. Fattigdomen hade minskat, men nu är risken att vi ser en negativ utveckling på det området, sa Magnus Ek.

Janine Alm Ericson önskar mer flexibilitet för att snabbt kunna sätta in hjälp där det behövs. Kenneth G Forslund menar att en del prioriteringar sannolikt kommer att lösa sig av sig självt.

– Jag tror att det kommer att visa sig att en del projekt inte kommer att kunna genomföras på grund av corona och då lösgörs pengar, sa han.

Långsiktiga insatser i skymundan

Samtidigt uttrycker bland annat Magnus Ek en oro för att långsiktiga biståndsinsatser kommer hamna i skymundan när fokus ligger på den pågående krisen.

Bakom rapporten Coronapandemin slår hårt mot världens utsatta står biståndsorganisationerna Individuell människohjälp, Islamic Relief, Kvinna till Kvinna, Plan International Sverige, Rädda barnen, Svenska missionsrådet och We Effect. De har listat fem huvudtrender eller risker som de identifierat i samband med pandemin.

Trenderna handlar om barn drabbas hårt av pandemin, kvinnor och flickor är extra utsatta, demokratin hotas och att det är svårt att nå dem som pandemin slår hårdast mot. Enligt organisationerna skulle den föreslagna Build back better-fonden, utifrån de 200 miljarder kronor som regeringen hittills satsat på stödpaket, i juni innehålla 2 miljarder kronor.

Den svenska biståndsbudgeten ligger idag på 52,1 miljarder kronor. I maj hade Sverige avsatt 714 miljoner kronor på särskilda coronainriktade biståndsinsatser, inom ramen för liggande budgeten. Några extra biståndspengar har hittills inte tillförts på grund av pandemin.

Moa Kärnstrand

Förtydligande: I en tidigare version av artikeln var Kenneth G Forslunds första citat delat i två. Det har nu slagits samman för tydlighetens skull.

Mer läsning