Så väl förberedda är världens länder på konsekvenserna av klimatförändringarna. (Bild: Washington Post/Know More)

Så väl förberedda är världens länder på konsekvenserna av klimatförändringarna. (Bild: Washington Post/Know More)

Så bra klarar världens länder klimatförändringarna

De länder som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna är också de som redan idag är sämst förberedda. Inte oväntat hamnar Sverige och andra nordiska länder hamnar i topp på rankingen.

Publicerad:

The Notre Dame Global Adaptation Index mäter hur klimatförändringarna påverkar sex områden; mat, vatten, hälsa, ”ecosystem service”, mänsklig bebyggelse och infrastruktur. Skalan går från 1 till 100 och inte överraskande är det stora delar av Afrika och södra Asien (röd färg på kartbilden) som är mest utsatta när det gäller påverkan från klimatförändringarna och dessutom dåligt förberedda för att hantera dem. Det rapporterar Washington Post.

Enligt samma ranking är Norge, Nya Zeeland, Sverige och Finland både minst utsatta och mest förberedda på förändringarna. (DR) Kongo, Centralafrikanska republiken, Eritrera, Burundi och Chad är de som har sämst förutsättningar.

Se fler kartbilder och läs mer på Know More.

Text: Fredrik Wass

Mer läsning