Svenska Martina Broström har anklagat en toppchef på UNAIDS för sexuella trakasserier, som nekar. UNAIDS anklagas nu för att inte hantera frågat. Även Läkare utan gränser dragits i en skandal där lokalanställda utnyttjat prostituerade.

Svenska Martina Broström har anklagat en toppchef på UNAIDS för sexuella trakasserier, som nekar. UNAIDS anklagas nu för att inte hantera frågat. Även Läkare utan gränser dragits i en skandal där lokalanställda utnyttjat prostituerade.

Så har biståndsbranschen påverkats av #metoo

Nya fall av sexuella övergrepp har uppdagats i biståndsbranschen sedan den så kallade Oxfamskandalen. Läkare utan gränser är senaste organisationen som dragits fram i rampljuset, och UNAIDS kritiseras för sin hantering av olika anklagelser.

Lokalanställda som arbetat för internationella Läkare utan gränser i flera afrikanska länder anklagades nyligen för sexkköp och sexuella trakassierer av prostituerade.Visselblåsare, flera anonyma kvinnor, berättar för BBC i juni om övergreppen inom Läkare utan gränser som allmänt kända och vittnar om exempelvis en man som tog med sig unga tjejer till en av organisationens bostäder i Kenya. En visselblåsare berättar om en i personalen som under ebolakrisen i Liberia bytte medicin mot sex.

I februari skrev vi om att Läkare utan gränser under 2016 tagit emot nästan 30 anmälningar där utredningar sedan ledde till att 10 medarbetare avskedades. Detta, och även andra avslöjanden inom exempelvis Rädda barnen och SOS Barnbyar, kom efter den så kallade “Oxfamskandalen”.

Oxfam efter skandalen

Sedan skandalen inom brittiska Oxfam uppdagades i februari i år har organisationen fått kämpa för att bevara sitt varumärke. Oxfam anklagades för att tysta ner händelserna som ägde rum för flera år sedan. Sida drog tillfälligt in sitt stöd till organisationen.

En oberoende högnivåkommission tillsattes med bland annat Birgitta Ohlsson som en av ledamöterna för att granska Oxfams hantering av sexuella övergrepp. Birgitta Ohlsson skriver i ett mejl till OmVärlden att "Vårt arbete pågår till nästa vår. Finns inget att kommentera just nu i detta läge."

Brittiska Oxfam har tappat många givare, bara tio dagar efter hade 7000 givare sagt upp sitt stöd till organisationen. Organisationens chef Mark Goldring har under våren meddelat att han lämnar sin tjänst vid årsskiftet och nu i juni meddelade Haiti att brittiska Oxfam inte längre har rätt att bedriva sin verksamhet i landet.

Sprickor även i FN-systemet: fallet UNAIDS

Under våren har vi också kunnat läsa om avslöjanden inom FN:s samlade program mot hiv/aids, UNAIDS. Svenska Martina Broström intervjuas av CNN och berättar om hur hon blivit sexuellt trakasserad av en toppchef på UNAIDS. När hon anmälde händelsen fick hon inget seriöst bemötande och blev erbjuden en befordran om hon accepterade en ursäkt från den biträdande generalsekreteraren, Dr Luiz Loures.

Martina Broströms anmälan handlar om en händelse 2015, där Loures under en konferens tafsar på henne i en hiss, tvångskysser henne och försöker dra in henne i hans hotellrum. Loures förnekar anklagelserna och har lämnat organisationen. En 14-månader lång utredning kom fram till att anklagelserna var ogrundade, utredningen har dock kritiserats för att vara bristfällig och har nu tagits upp igen.

Fler kvinnor har rapporterat om liknande övergrepp från Luiz Loures. Det också kommit in varningar om Loures till UNAIDS chef, Michel Sidibé, som kritiserats för att tysta ner anklagelserna.

En rapport från The Lancet pekar på att problem inte bara finns inom UNAIDS utan i hela FN-systemet. Sekretariatet, Världshälsoorganisationen WHO, UNICEF och UNFPA är exempel som alla säger sig ha nolltolerans men som de senaste åren arbetat med flera fall om sexuella trakasserier och övergrepp.

Tidingens chefredaktör, Richar Horton, skrev maj att han ansåg att den ansvarige chefen på UNAIDS, Michel Sidibé, bör avgå. Tidigare har detaljer från ett internmöte läckt till the Guardian där Sibidé ska ha lovordat Luiz Lourdes för att ha tagit rätt beslut när han slutade, men också sagt att det var en "total lögn" att han tidigare varnat om Luiz, och kritiserat visselblåsare för att sakna etik och moral.

Sverige, som är en stor givare multilaterialt stöd till FN, har skrivit till samtliga chefer för FN-organem och uttryckt djupt oro över utvecklingen, enligt tidningen.

OmVärlden har sökt Gunilla Carlsson, vice chef på UNAIDS för en kommentar.

Louise Gårdemyr