Framtidens städer måste bli klimatsmarta. Här arkitekten Vincent Callebauts vision framtida Paris med skräpätande båtar, alger på fasader och rörliga broar. Från www.vincent.callebaut.org.

Framtidens städer måste bli klimatsmarta. Här arkitekten Vincent Callebauts vision framtida Paris med skräpätande båtar, alger på fasader och rörliga broar. Från www.vincent.callebaut.org.

Så ska framtidens städer bli klimatsmarta – nu möts världens borgmästare i Köpenhamn

Världens städer spelar en avgörande roll för klimatet. Nu träffas 70 borgmästare i Köpenhamn för att driva på utvecklingen för hållbara städer. Men digitalisering och social ojämlikhet påverkar också hur klimatsmart staden blir.

Publicerad:

I dag bor mer än hälften av alla jordens invånare i städer och inom några decennier kan det vara upp mot 70 procent. Världens städer måste minska klimatutsläppen och ställa om till mer klimatsmarta hus, förnybar uppvärmning och skapa ett bättre kretslopp av sopor, energi och vatten.

Den 9-12 oktober drar C40 Mayors Summit igång i Köpenhamn. Då träffas representanter för de 96 städer som ligger i framkant kring klimatsatsningar för att diskutera hur de kan få ner koldioxidutsläppen och presentera innovativa lösningar. Borgmästare, företagsledare, forskare, innovatörer och aktivister samlas för att försöka bemöta klimatkrisen.

Men utmaningarna är stora och komplexa, enligt Stephan Barthel, docent i samhällsplanering vid Gävle högskola,

– Man har trott att digitaliseringen ska skapa tjänster som inte är lika smutsiga, men det stämmer inte, bara Bitcoin förbrukar lika mycket energi som hela Danmark, säger han.

Stigande hav hotar städer

Nyligen släppte FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport som visar att isarna smälter snabbare än väntat, stora havsnivåhöjningar är att vänta om utsläppen inte minskar. En stor del av världens städer ligger nära havet och kan drabbas hårt när havsnivån stigen.

För att skapa klimatsmarta framtidsstäder behöver stadsplanerare analysera allt igenom tre olika filter, menar docent Stephan Barthel. Det första är att allt måste gå igenom klimatkrisens väntade effekter:

– Nu finns det indikationer på att isen i Västantarktis kommer att släppa och då kommer vattenytan stiga med tre meter, större delen av Köpenhamn hamnar under vatten. Det här behöver komma med i alla beslut framöver. Anpassning till klimatförändringar är nödvändiga, säger han.

Men för att städer ska bli klimatsmarta är den digitala revolutionen ytterligare ett raster som städerna måste tänka in.

– Städer måste bygga motstånd mot cyberattacker och då kan man inte ha allt i ett ”centralt kontrolltorn”, för att använda en metafor, säger Stephan Barthel.

När EU nu satsar enorma pengar på smarta städer, liksom Stockholm, så måste städerna analysera konsekvenserna av ett digitalt system där exempelvis energin snabbt kan slås ut, och inte låta stora amerikanska techbolag dominera utvecklingen, anser han.

– Man måste ha kvar det analoga nätet, och samtidigt skapa trivsel och socialt kapital för invånarna, säger Stephan Barthel.

Det tredje rastret som städerna måste ha framför sig för är den ökande sociala ojämlikheten i världen, och inte minst i världens städer.

I en ny rapport från Statistiska centralbyrån som analyserat hur Sverige når de globala målen lyfts just den ökande ojämlikheten mellan olika inkomstgrupper som ett problem.

Hur ser den klimatsmarta staden ut?

– Den är också socialt smart. Du kan inte ha en liten elit som har det bra och låta resten av invånaren ha det dåligt. Redan nu är det irritation i samhället för att klyftorna ökar så mycket. Vi ser det med de gula västarna i Frankrike och högernationalismen som är på stark frammarsch. Klimatförändringarna går inte att separera från det, säger Stephan Barthel.

I en rankning som organisationen CDPR Global gjort över världens städerna får bara sju procent av städerna högt betyg, städer som London, Paris, Kapstaden och Hong Kong. Men Stephan Barthel tycker inte de är klimatsmarta.

– Jag tror man bara tittat på indikatorer som har att göra med per capita-möjligheten att skära ner påverkan på klimatet. Alla städer som du nämner kommer att vara väldiga känsliga mot effekterna av klimatförändringar, till exempel med stigande havsytor. London kommer få massor av problem när havsnivån stiger, säger han.

– Däremot ligger Stockholm ganska bra till när det gäller att tänka klimatsmart. Men det kan vara de mellanstora städerna som blir vinnare framöver, städer med 100 000 invånare har möjlighet att anpassa sig snabbare, säger han.

Läs mer om hur framtidens städer kan se ut.

I många av världens största städer är luftföroreningar ett så allvarligt problem att människor dör eller får allvarliga hälsoproblem. Världshälsoorganisationen WHO uppskattade 2018 att sju miljoner människor dör av dålig luft. Många av de mest förorenade städerna ligger i Indien, Kina eller andra delar av Asien.

– Här skulle Västvärlden kunna bidra med att satsa ännu mer på solceller, säger Stephan Barthel, som tycker att de mest intressanta städerna just nu, som förhåller sig till framtidens klimatkris, finns i Holland och Tyskland.

– Holland har börjat bygga flytande städer, när man ser att det är orimligt att bygga mot havet, har man istället börjat bygga med havet, städer som flyter. Ett annat exempel är Hamburg, där man byggt en mur mot stormfloder och istället för att då stänga ner staden så bygger man hus som kan stängas när floden kommer. Jag tror Sverige måste hänga på här, för att många områden som nu planeras kan komma att ligga under vatten, säger Stephan Barthel.

I ett gemensamt uttalande inför mötet i Köpenhamn uppmanar Anne Hildago, borgmästare i Paris, och Köpenhamns borgmästare Frank Jensen, världen att ta ansvar för att hindra den globala uppvärmningen, innan det är för sent.

Lyssna på OmVärlden podd om framtidens städer.

Tidigare konferenser om städer och klimatet har bland annat hållits i London (2005) och Mexiko (2016).

Ylva Bergman

Mer läsning