Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, Carin Jämtin, generaldirektör på Sida och Sveriges ambassadör för global hälsa, Anders Nordström.

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, Carin Jämtin, generaldirektör på Sida och Sveriges ambassadör för global hälsa, Anders Nordström.

Så ställer Sida om under covid-19

Sida har blivit en helt resfri organisation som arbetar digitalt. När det gäller biståndet styrs en del projekt mot covid-19. ”Vi försöker bibehålla någon slags normalitet i det arbete vi gör”, säger Cecilia Scharp på Sida.

Publicerad:

På en presskonferens den 24 mars meddelade biståndsmyndigheten Sidas generaldirektör Carin Jämtin att Sida delvis ställer om delar av sitt arbete ute i världen. Bland annat förs en dialog med partnerorganisationer i flera länder om att rikta om svenskfinansierad verksamhet till projekt för att hindra spridningen av coronaviruset, eller covid-19.

På Sida arbetar Cecilia Sharp, som är chef för avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd, med omställningen.

– Vi som myndighet drabbas precis som alla andra i Sverige genom att vi måste ändra vårt sätt att arbeta, säger Cecilia Scharp.

Myndigheten har bland annat ställt om till att bli helt resfri. Istället arbetar medarbetarna mer digitalt. Dessutom har de som arbetar i fält blivit allt viktigare för återrapporteringen av pågående projekt eftersom resor inte längre är möjliga. Verksamheten ställs också inför flera utmaningar.

– Det har blivit givet att vi inte kan resa nu vilket gör det svårt för oss att följa upp det arbete vi gör ute i fält. Vi är numera en digital myndighet som arbetar med våra partners och den fältpersonalen vi har på ambassaderna för att följa upp resultat.

När det gäller biståndet försöker Sida bibehålla normaliteten i de projekt som pågår. En del befintligt stöd ställs om till följd av spridningen av covid-19.

– Biståndet som vi har i länderna är fortsatt lika viktigt – om inte ännu viktigare – för att kunna bygga någon slags kapacitet och kompetens hos människor i våra biståndsländer att kunna ta sig an en sådan här kris, säger Cecilia Sharp.

På vilket sätt arbetar ni för att göra det?

– Vi tittar hela tiden på vad vi bör göra för att hjälpa länderna att förebygga smittspridning. Det gör vi genom vi två saker. Dels tittar vi på alla våra stöd och har samtal med våra partners om hur det går. Kan de genomföra sina biståndsprojekt över huvud taget? Sedan är vi flexibla och försöker anpassa stöd som är relevanta för att förebygga smittspridning med fokus på hälsa och hälsosystem. Vi tittar på hur man kan stärka hälsosystemen genom ökad tillgång till vatten, sanitet, hygien och informationskampanjer för att informera människor om smittspridningen.

Hur mycket kan ni ställa om?

– Det är olika från land till land. I de länder där vi har stöd för hälsoliknande insatser är det inte speciellt svårt. I Sydsudan arbetar vi med andra givare för att styra om en del medel på grund av covid-19 för att förebygga och hjälpa hälsosystemen. I Bangladesh arbetar vi tillsammans med Unicef för att ställa om stödet med fokus på urban hälsa.

Ett annat exempel är mediestöd som kan ställas om till informationskampanjer.

– I Burkina Faso finns inget hälsostöd, men det finns ett mediestöd som man direkt kunde ställa om till en informationskampanj om covid-19. Tre veckor framåt kommer landet att producera en och en halvtimmes långa radioprogram på fyra lokala språk för att informera om vad covid-19 är och vad man kan göra långt ute på landsbygden kring vatten, sanitet och hygien och för att skydda sina äldre.

Under presskonferensen med Carin Jämtin fanns Joachim Beijmo, biståndsråd vid Sveriges ambassad i Demokatiska republiken Kongo med via länk. Även han lyfte stöd till medieorganisationer för att bekämpa smittspridning, men även samarbeten med DR Kongos Röda Kors och FN:s barnfond, Unicef.

– En skillnad jämfört ebolaresposen är att det inte finns samma förväntan på att få extern hjälp. Vid ebolaresponsen kom mycket externa medel och kapacitet från andra länder. Eftersom hela världen kämpar med pandemin kan man inte ha samma förväntningar på att få externt stöd. Till viss del kommer man få det, men till stor del måste man bygga på det som redan finns, sa Joachim Beijmo.

Några extra pengar till Sidas arbete för att bekämpa covid-19 i världen skjuter regeringen inte till i dagsläget, men Carin Jämtin konstaterade under presskonferensen att svenskt bistånd redan stöttar verksamhet som är grundläggande för att hindra att coronaviruset sprids. Det handlar till exempel om tillgång till rent vatten, utbildning av sjuksköterskor, försträrkning av hälsovårdssystem och stöd till medier för spridning av saklig och verifierad information.

Enligt Sveriges minister för utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, kommer Sida i veckan svara på en appell från Världshälsoorganisationen WHO och FN:s organ för samordning av humanitära insatser, UNOCHA för att öka insatserna mot covid-19. Cecilia Sharp säger dock att mycket kan göras redan nu, utan att mer pengar behöver tillföras.

– Genom att hela tiden analysera läget och vara flexibla med att kunna skifta fokus kan vi göra en hel del utan att tillföra mer stöd, säger hon.

Susanna Sköld och Erik Halkjaer

Mer läsning

Vaccinering mot covid-19 i USA.

Avsnitt 125: Vaccin till alla

Trots stora vetenskapliga framgångar med att få fram vaccin mot covid-19 råder en kraftig global snedfördelning mellan vilka som får vaccinet. Gäster i OmVärldens sommarpodd är Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa, och Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.