Med Samantha Power får USA en biståndschef med erfarenhet som krigskorrespondent, FN-ambassadör, människorättsjurist och presidentrådgivare.

Med Samantha Power får USA en biståndschef med erfarenhet som krigskorrespondent, FN-ambassadör, människorättsjurist och presidentrådgivare.

Så vill Bidens biståndschef profilera USA

USA:s nya biståndschef vill att USA tar ledningen i den globala vaccinationskampanjen mot covid-19, stärker möjligheterna för utländska studenter i USA och bekämpar korruptionen i hela världen. OmVärlden har läst Samantha Powers programförklaring.

Publicerad:

Strax innan USA:s president Joe Biden utsåg henne till chef för biståndsmyndigheten USAID skrev Samantha Power en längre programförklaring i tidskriften Foreign Affairs. Hon lade där ut texten kring hur hon anser att USA kan återfå det förtroende kring internationellt utvecklingssamarbete som hon anser att Donald Trump slarvat bort.

Att det kommer ske några dramatiska förändringar i USA:s biståndspolitik under Joe Bidens första tid vid makten är osannolikt. Det konstaterade OmVärlden i ett avsnitt av OmVärlden podd i höstas. Klart stod dock redan då att han relativt omgående skulle markera gentemot sin företrädare och världen med ett antal exekutiva beslut.

Redan första dagen på jobbet skrev Joe Biden också på exekutiva beslut för att återansluta USA till klimatavtalet i Paris och Världshälsoorganisationen (WHO). Han stoppade bygget av en oljeledning till Kanada och även alla utvisningar under 100 dagar, tills hans regering utvärderat migrationspolitiken. Han har även lovat att återkalla Donald Trumps, så kallade gag-rule, som bland annat stoppar finansiering av biståndsprojekt kring abortfrågan och sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR).

Att utse Samantha Power till biståndschef är också det en markering nog så kraftfull. I sin artikel skriver hon att Joe Bidens första åtgärder är nödvändiga, men att de knappast kommer räcka om presidenten vill att USA ska återta en plats bland världens ledande biståndsaktörer.

Som biståndschef tar hon plats i Joe Bidens nationella säkerhetsråd. Hon har där goda möjligheter att driva igenom de fyra frågor som hon anser att USA måste prioritera för att stärka USA:s roll i det internationella utvecklingssamarbetet.

1. Ta kampen mot Kina

I Foreign Affairs skriver Samantha Power om hur Kina dragit fördel av att USA under Donald Trump dragit sig tillbaka när det gäller internationellt utvecklingssamarbete. Hon lyfter Kinas Belt and Road Initiative, som OmVärlden rapporterat om i ett stort reportage, och pekar särskilt ut det hamnprojekt i Sri Lanka och de många infrastrukturprojekt i Zambia, som återges i reportaget.

Hon varnar för att Kina genom generösa lån till låginkomstländer driver en ”skuldfällediplomati”, och skriver att de 50 största mottagarna av lån från Kina ökat sina skulder till Kina från 1 till 15 procent av ländernas BNP under perioden 2005-2019. Det är dags att USA tar upp kampen mot Kina och landets icke transparenta och icke miljövänliga infrastruktursatsningar på global nivå, skriver hon och kritiserar också Kina för att inte bidra till lokalt jobbskapande eftersom många av projekten genomförs av influgen arbetskraft.

2. Leda den globala vaccinationskampanjen mot covid-19

USA:s nya biståndschef varnar också för vad som kommer ske när det globala vaccinationsprogrammet mot covid-19, covax, misslyckas. Som OmVärlden rapporterat är viljan bland världens höginkomstländer att bistå mer resurssvaga länder med vaccin alldeles för liten. Donald Trump valde att ställa USA utanför initiativet.

Samantha Power menar att när covax inte levererar säkra vacciner till låg- och medelinkomstländer i Afrika, Sydasien och Latinamerika kommer länderna i dessa regioner att vända sig till Kina, som också tar fram vacciner. Hon förespråkar att USA omedelbart går med i covax, för att med sina resurser och erfarenheter av tidigare vaccinationskampanjer tar ledningen för en global vaccinationskampanj mot covid-19.

3. Stärka möjligheterna för utländska studenter att studera i USA

I ett led att stöpa om USA:s syn på migration önskar Samantha Power att USA ska göra det lättare för utländska studenter att få visum. Joe Biden har lovat att slopa inreseförbudet för inresande från ett flertal muslimska länder och att stärka migranters rättigheter, vid framför allt gränsen mot Mexiko.

Utöver ren goodwill och att sprida PR för bilden av USA utomlands ser Samantha Power rent ekonomiska fördelar, delvis studenternas avgifter, men också för jobbskapande. Hon skriver att flera framgångsrika start up-företag grundats av studenter med utländsk härkomst och att ett tiotal av Afrikas nuvarande regerings- och statschefer gått på universitet i USA. Effekterna av en generös utbildningspolitik är långsiktiga, menar hon.

4. Bekämpa korruption och skatteflykt

Slutligen vill Samantha Power se att Joe Biden inleder en global antikorruptionskampanj. Han har lovat att sätta kampen mot korruption i centrum av landets nationella säkerhetsintressen. Han vill också arrangera ett internationellt toppmöte under 2021 med fokus på hur antikorruption kan lyftas upp på den internationella utvecklingsagendan.

Enligt Samantha Power slussades under åren 1999-2017 minst 2 000 miljarder US dollar med kopplingar till vapenaffärer, narkotikakarteller, penningtvätt, skattefuskare och korrupta tjänstemän genom USA. Hon bedömer att den verkliga summan är betydligt högre. Globalt landade samma summa förra året på 4 000 miljarder US dollar, vilket skulle motsvara fem procent av alla länders totala BNP.

USA:s nya biståndschef vill att Joe Biden verkar för att minska korruption, penningtvätt och global skatteflykt, fenomen som hon anser ”finansierar auktoritära ledare och politiska partier, ökar ekonomisk ojämlikhet och kränker människors rättigheter.”

Anna Lindh-professur

Samantha Power är utbildad jurist, men innan hon avlade sin doktorsexamen vid Harvard jobbade hon som krigskorrespondent på Balkan 1993-1996. Hon grundade och var chef för ett forskningscenter om mänskliga rättigheter, Carr Center for Human Rights Policy, vid Harvard 1998 och innehade också Anna Lindhs professur för globalt ledarskap och offentlig politik. Hon har skrivit ett flertal böcker, belönats med bland annat Purlitzerpriset och av tidskriften Time utsätts till en av världens 100 viktigaste personer. Hon var särskild rådgivare åt president Barack Obama i frågor som rör mänskliga rättigheter och multilaterala frågor. 2013-2017 var hon USA:s FN-ambassadör.

Den svenska biståndsmyndigheten Sidas generaldirektör, Carin Jämtin, välkomnar Samantha Power som chef för USAID. ”Nu hoppas vi på återgång till satsningar på demokrati, klimat, mänskliga rättigheter och civilsamhället – i linje med prioriteringarna för Sveriges bistånd och Sida”, skriver hon på Twitter.

Erik Halkjaer

Mer läsning