Utrikeshandelsminister Anna Hallberg välkomnar det arbete som svenska företag och civilsamhällesorganisationer gör för en lagstiftning som kravställer att företag lever upp till mänskliga rättigheter. 

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg välkomnar det arbete som svenska företag och civilsamhällesorganisationer gör för en lagstiftning som kravställer att företag lever upp till mänskliga rättigheter. 

Sanktioner möjligt verktyg mot företag som bryter mot mänskliga rättigheter

Sverige kan tänka sig sanktionsmöjligheter mot svenska företag som inte lever upp till den kommande EU-lagen om företags ansvar för mänskliga rättigheter. Det säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg till OmVärlden.

Publicerad:

EU-kommissionen kommer i vår att lägga fram ett lagförslag för hur europeiska företag ska säkerställa att mänskliga rättigheter och miljö skyddas i produktionen. Tidigare i februari skickade den svenska regeringen sina inspel till hur Sverige skulle vilja att en sådan lag ska se ut.

– Det är viktigt att företagen får ett tydligt ansvar för att göra en analys av sina värdekedjor och säkerställer att mänskliga rättigheter och miljön respekteras i de värdekedjor man har. Till exempel i produktionen i ett land långt bakåt i kedjan. Om man inte gör det så bryter man mot lagstiftningen, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg till Omvärlen.

Hon välkomnar de förslag och initiativ som tagits av och förts fram av såväl civilsamhällesorganisationer som företag i Sverige.

– De är flera som drivit på och flera företag vill ta det här ansvaret och se ett ramverk som de kan förhålla sig till.

Exakt när lagförslaget kommer att presenteras kan inte Anna Hallberg svara på. Hon säger att det inte rör sig om en lång process, och att det är ett regelverk som verkligen behöver komma på plats.

För Sveriges del är det viktigt att lagen inte blir en ”tandlös pappersprodukt”, men inte heller en administrativ börda för mindre företag som på grund av nya regelverk kan välja att avstå att jobba internationellt. Det ska finnas möjligheter till sanktioner mot företag som företag som inte lever upp till lagen, säger ministern.

– Det måste finnas tydliga krav på efterlevnad. Men nu befinner vi oss i en levande process under våren där det är upp till kommissionen att komma med konkreta förslag. Vi kommer att eftersträva ett lagförslag som syftar till efterlevnad, säger Anna Hallberg.

Erik Halkjaer

Förtydligande: Regeringen har inte uttryckligen använt ordet sanktioner, vilket kunde förstås av en tidigare rubrik. Anna Hallberg svarade ja på OmVärldens fråga om sanktioner var ett möjligt verktyg.

Mer läsning