Flera länder satsar på oljeborrning i Arktis när de lägger sina återhämtningspaket efter covid-19. WWF menar att länderna borde satsa mer på gröna jobb och urfolk istället.

Flera länder satsar på oljeborrning i Arktis när de lägger sina återhämtningspaket efter covid-19. WWF menar att länderna borde satsa mer på gröna jobb och urfolk istället.

Satsningar på oljeborrning i återhämtningspaket för Arktis

När Världsnaturfonden, WWF, granskar åtta arktiska staters återhämtningspaket efter covid-19 visar det sig att bara 0,01 procent av pengarna går till gröna jobb och stöd till urfolk. Sverige är bäst i klassen, men kan göra mer, säger Tom Arnbom på WWF.

Publicerad:

De arktiska länderna har satsat totalt 30 000 miljarder kronor på återhämtning efter covid-19. Av dessa går 0,01 procent till gröna jobb och hållbar utveckling. Det visar WWF:s nya rapport Out in the cold: Covid 19 green stimulus and jobs in the Arctic.

– Om man tittar på de pengar som länderna satsar på att komma igång efter covid-19 så är det riktigt dåligt för Arktis. Norge satsar pengar på att borra efter olja och gruvdrift på havsbotten. Oljeindustrin får skattelättnader i USA. Sverige kommer ut bäst, vilket beror på att Sverige haft miljökrav på stöd, till exempel till SAS, och man satsar på gröna jobb inom skogsindustrin och på turistleder, och på våtmarker, säger Tom Arnbom, Arktisansvarig på WWF Sverige, till OmVärlden.

WWF Sveriges biträdande generalsekreterare, Peter Westman, säger i ett pressmeddelande att medan många människor oroar sig ”för sin hälsa och ekonomi i sviterna efter covid-19” hotas urfolk och invånare i Arktisregionen varje dag av klimatkrisen.

Mer stöd till samerna

Tom Arnbom uppmanar Sverige att ge samerna mer stöd eftersom de drabbas hårt av klimatförändringarna redan nu.

– Samerna behöver hjälp. Sverige måste se möjligheterna i återhämtningen. Det är glädjande att Sverige försöker ställa om och man har kommit en bit på vägen, men det kunde ha varit bättre, säger han.

Totalt går 7 procent av Sveriges återhämtningsbudget till grön återhämtning, enligt WWF. Organisationen skulle vilja se att den svenska återhämtningen efter covid-19 tydligare kopplades samman med Sveriges Arktisstrategi, som antogs förra året. I strategin finns satsningar på biologisk mångfald, hållbar utveckling och minskade växthusgasutsläpp.

I WWF:s rapport granskas återhämtningspaketen i Sverige, Norge, Finland, Island, Ryssland, USA, Kanada och Danmark (Grönland). Utöver Sverige kommer Finland väl ut, men bara på nationell nivå. Finlands återhämtningspaket, anses av WWF, inte ha något positiv effekt på miljön i Arktis.

Sämst presterar USA, tätt följt av Ryssland. USA:s återhämtningspaket innehåller inga satsningar på att stärka miljö eller hållbar utveckling i Arktis. Varken USA, Ryssland eller Finland lägger några pengar alls på stöd till urfolk.

Erik Halkjaer

Mer läsning