Parlamentsbyggnaden i Myanmars huvudstad Naypidaw ockuperas numer av militären sedan en junta tagit makten i landet. Bland annat svenska Sida väljer därför att avbryta delar av biståndet.

Parlamentsbyggnaden i Myanmars huvudstad Naypidaw ockuperas numer av militären sedan en junta tagit makten i landet. Bland annat svenska Sida väljer därför att avbryta delar av biståndet.

Sida avbryter stöd till statliga aktörer i Myanmar

Den svenska biståndsmyndigheten Sida väljer efter militärkuppen i Myanmar att avbryta flera samarbeten som innebär stöd till statliga aktörer i landet. Vissa undantag görs för insatser som rör hälsovård och covid-19.

Publicerad:

Det blev på morgonen den 16 februari klart att Sida avslutar delar av sitt internationella utvecklingssamarbete med Myanmar. Detta två veckor efter militärkuppen, som innebär att landet styrs av en militärjunta.

Sida har de senaste tre åren gett drygt en miljard kronor i bistånd till Myanmar. Flera av dessa insatser har genom olika FN-organ gått till statliga aktörer i landet. Det är några av dessa insatser som nu avbryts.

I ett pressmeddelande säger Sidas chef för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd, Göran Holmqvist, att Sidas egna kontakter och samarbeten med statliga aktörer varit begränsade, och att den kontakt man haft via FN-organ "varit mycket begränsad och noga avvägd i förhållande till de förutsättningar som rådde innan militärens maktövertagande."

– Därför avbryter vi stöd eller delar av stöd som innebär resursöverföringar till statliga aktörer. På motsvarande sätt avbryter vi stöd eller delar av stöd som syftar till att stärka kapaciteten hos statliga aktörer, säger han i pressmeddelandet.

Framför allt handlar det om ett projekt som drivs av FN:s utvecklingsorgan, UNDP, för att stötta ansvarsutkrävande och stärka demokratiska institutioner, som parlamentet. Stora delar av ett antikorruptionprojekt genom FN:s kontor narkotikakontroll och förebyggande brott, UNODC, avslutas också.

Totalt är det ungefär tio procent av det svenska biståndet som nu fryser inne. Ungefär 26 miljoner kronor, enligt Sida.

Visst undantag görs för insatser via hälsofonden Access to Health och FN:s befolkningsfond, UNFPA, för "begränsat samarbete med olika departement när det gäller livräddande insatser i konfliktområden där annan hälsovård saknas, exempelvis ambulanstransporter och covid-skyddsutrustning för fältpersonal."

Samtidigt fortsätter Sverige indirekt att stödja den burmesiska staten genom EU:s utvecklingssamarbete, bland annat med budgetstöd till landets utbildningsdepartement. Detta har kritiserats i OmVärlden av såväl Sveriges tidigare minister för internationellt utvecklingssamarbete, Isabella Lövin, som den nuvarande, Per Olsson Fridh.

– Militären har tagit makten genom en kupp, och då kan vi inte syssla med något budgetstöd från EU:s räkning. Det är oacceptabelt. EU har nyligen antagit en ny budget och ska programmera om sitt stöd, och då är vi tydliga med att EU måste programmera på ett annat sätt än vad man gjort tidigare i Myanmar, så att man inte hamnar där igen att man sitter och skickar in pengar rakt in i statskassan i den här militärdiktaturen, säger Per Olsson Fridh i OmVärlden podd, som publiceras 16 februari.

OmVärlden erfar att en EU-insats för att stödja Myanmars polis har avbrutits. Den genomförande organisationen, spanska Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Póliticas Públicas (FIIAPP), skriver i ett mejl till OmVärlden att projektet "självklart har avbrutits med omedelbar verkan" efter militärkuppen.

Även en talesperson från EU-kommissionen säger till OmVärlden att projektet är avbrutet, men något officiellt uttalande finns inte. Ytterligare en källa vid Europaparlamentet meddelar att projeket avbröts 7 februari, en vecka efter kuppen.

Erik Halkjaer

Mer läsning