Torbjörn Pettersson, HR- och kommunikationschef på Sida i de nya lokalerna i Rissne. Lika hemma här som på Östermalm, säger han.

Torbjörn Pettersson, HR- och kommunikationschef på Sida i de nya lokalerna i Rissne. Lika hemma här som på Östermalm, säger han.

Nu flyttar Sida till Rissne – endast ett fåtal har sagt upp sig

När regeringen beslutade att Sida skulle utlokaliseras uppgav en av fyra anställda att de eventuellt skulle säga upp sig. Nu när Sida flyttar in i nyrenoverade lokaler i Rissne är de flesta med. Torbjörn Pettersson, HR-chef på Sida säger att han känner sig lika hemma på Östermalm som i Rissne.

Hantverkare lägger sista handen på att fixa några lister och retuschera en del skavanker med färg. Genom fönstren syns grönskan i ett litet skogsområde där Bromsten och Rinkeby ligger på andra sidan. Men mer framträdande är vägarna som omger fastigheten Ursvik Entré som är Sidas nya hem från den 1 juni då myndigheten började flytten från Valhallavägen på Östermalm.

Torbjörn Pettersson, HR- och kommunikationschef, är den på Sida som haft det yttersta ansvaret för att föra projektet i hamn. Sida hade inte behov av att byta lokaler utan flytten görs för att regeringen ville ha ökad statlig närvaro i Stockholms ytterområden.

Regeringen fattade flyttbeslutet

Den tidigare diplomaten Torbjörn Pettersson är försiktig med att uttrycka egna åsikter kring denna omdiskuterade flytt, eller om Rissne är att betrakta som ett socioekonomiskt utsatt område likt Botkyrka som var regeringens ursprungsplan. Han betonar att det är ett beslut av regeringen och att han är bekväm med det. 

– Personligen känner jag mig lika hemma på Östermalm som här. Den stora fördelen är det som är innanför väggarna. Nu får vi lokaler som bättre stöder vår verksamhet. På Valhallavägen har jag många gånger suttit i möten med många personer inklämda i små syrefattiga rum. Här blir det mer funktionellt med bra teknik som fungerar till olika typer av möten, säger Torbjörn Pettersson. 

När regeringen 2019 beslutade att Sida skulle utlokaliseras till Botkyrka gjordes en konsekvensanalys där var fjärde anställd uppgav att de kanske skulle lämnar myndigheten vid en flytt. I en senare undersökning, i oktober 2020, då Rissnealternativet var klart, var tongångarna mer positiva hos personalen. 

Banken SEB:s tidigare lokaler i Rissne, Sundbyberg, nu huvudkontor för Sida
Ursviks Entré - Sidas nya huvudkontor

Massuppsägningar uteblev

Någon massflykt från Sida har inte skett. Under 2020 slutade 13 personer sina anställningar. Under 2021 var det 23 personer som lämnade huvudkontoret i Stockholm.  Sammantaget är personalstyrkan som flyttar till Rissne 738 anställda. 2020 var det 719 anställda. 

Torbjörn Pettersson säger att han inte har någon information om att det är så många som slutat eller kommer att sluta.

Linus Jarl, som är fackförbundet Sacos ordförande på Sida, säger till OmVärlden att han har två kollegor som sagt upp sig och hittat andra anställningar. 

– Deras skäl var, som jag förstod det, var att flytten till Rissne inte passade in i deras livspussel.

Ulrika Hessling Sjöström, huvudskyddsombud på Sida, säger att hon känner till mellan 5 till 10 personer som har slutat den senaste tiden. Och att det kan finnas olika skäl.  

– De som bor söder om stan får längre restider och sådant spelar roll när man har familj och barn. 

Kan bli svårt att rekrytera

Enligt Linus Jarl och Ulrika Hessling Sjöström är det till största delen personer som arbetar inom olika stöd- och stabsfunktioner som sagt upp sig, som jurister, ekonomer och IT-ansvariga. 

– De som arbetar i dessa konkurrensutsatta sektorer har lätt att hitta nya jobb och dessutom få högre lön. För oss andra som arbetar som biståndshandläggare finns inte så många alternativ, konstaterar Ulrika Hessling Sjöström.

Torbjörn Pettersson säger att det generellt är svårt att rekrytera till exempel IT- förvaltare och IT-utvecklare och personal inom säkerhet. 

– Där är det möjligt att flytten till Rissne inte gör det lättare, men det får vi se. 

Sida flyttar

Sida flyttar nu från de nuvarande lokalerna på Vallhallavägen på Östermalm i Stockholm till Rissne, Ursviks entré (tidigare kontor för SE-banken), som ligger i Sundbybergs kommun i västra delarna av Stockholm. 

Den nya kontorsytan blir 11 576 kvadratmeter, vilket kan jämföras med lokalerna på Valhallavägen som var 16 500 kvadratmeter.  Årshyran i de nya lokalerna blir 23 miljoner kronor, på Valhallavägen är hyran 36 miljoner, men beräknad att öka med 7 miljoner för framtida kontrakt.

 

Sida hyr lokalen från den 1 juni men huvuddelen av personalen kommer först att flytta in efter sommaren den 1 augusti  2022. Den 17 juli ska Sida helt lämna lokalerna på Valhallavägen. 

Mer läsning