Svenskt bistånd till studier i mänskliga rättigheter vid Belarus statliga universitet stoppas av Sida. 

Svenskt bistånd till studier i mänskliga rättigheter vid Belarus statliga universitet stoppas av Sida. 

Sida fryser kontroversiellt biståndsprojekt i Belarus

Biståndsmyndigheten Sida stoppar utbetalningar till ett biståndsprojekt administrerat av svenska Raoul Wallenberginstitutet i Belarus. Projektet fick kritik av Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter redan i somras.

Publicerad:

Totalt handlar det om fyra miljoner kronor till ett projekt för att bland annat finansiera en lärobok i mänskliga rättigheter som nu stoppas. Projektet genomförs av svenska Raoul Wallenberginstitutet under perioden 2015-2020, och är i princip redan avslutat.

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter uppmärksammade projektet i en debattartikel redan i slutet av juni i år. Organisationens ordförande, Martin Uggla kritiserade då Raoul Wallenberginstitutet, Sida och även utrikesdepartementet för att använda biståndspengar till att stärka övergrepp på de mänskliga rättigheterna i Belarus.

Totalt handlar det om 44 miljoner kronor som under perioden betalats ut för att bland annat ta fram en lärobok om mänskliga rättigheter för juridikstuderande på Belarus statliga universitet. Boken skönmålar de övergrepp som president Aleksandr Lukasjenkos regim gjort sig skyldig till, hävdar Matin Uggla.

Martin Uggla skriver också att boken är ett offer för statlig propaganda i Belarus och att det belyser "ett återkommande problem med det svenska Belarusbiståndet. Biståndsmyndigheten Sida trampar gång på gång snett i sina försök att identifiera lämpliga lokala förändringsaktörer i miljöer där sådana inte finns."

Sida avböjde i somras att ge ett genmäle på debattartikeln. Istället svarade Raoul Wallenberginstitutet med att läroboken håller på att uppdateras och att "strukturella förändringar kräver långsiktigt engagemang".

Som OmVärlden tidigare rapporterat menar flera svenska biståndsaktörer att de genom stöd till civilsamhällesaktörer i Belarus bidragit till de krav som många av demonstranterna i landet nu ställer. Denna typ av bistånd har dock inte gått till statliga aktörer.

Att utbetalningarna till projektet med stöd till statligt anställda belarusiska akademiker stoppas nu, och inte tidigare, motiverar Sida med vad som hänt i samband med valet i Belarus den 9 augusti i år.

– Vi ser valet och vad valet har fört med sig i form av en eskalering av våld och frihetsberövande mot den egna befolkningen – som bryter av mot det vi har sett tidigare. Så för oss markerar det här ändå nån slags brytpunkt, säger Sidas chef för Östeuropaeneheten, Christina Danielsson till Sveriges Radio Ekot.

Lukasjenkoregimen är sedan länge ökänd för sina övergrepp på mänskliga rättigheter. Upptakten till valet kantades av gripanden av, och brutalt våld mot, såväl oppositionspolitiker, demokratiaktivister och journalister.

I ett pressmeddelande skriver Sida att de mänskliga rättigheterna i Belarus stärkts genom stödet till Raoul Wallenberginstitutet.

– Raoul Wallenberginstitutet är en viktig partner som vi vill fortsätta att arbeta tillsammans med, men i det här läget behöver vi frysa återstående stöd i Belarus. Vi har haft en god dialog och enats om vägen framåt under den korta tid som är kvar av insatsen, säger Christina Danielsson, chef för Östeuropaenheten.

Sida har sedan tidigare ställt in utbetalningar till två andra projekt i Belarus, som omsätter totalt 25,5 milioner kronor under perioden 2014-2022.

Erik Halkjaer

Mer läsning