Humanitär hjälp i flyktinglägret Um Rakuba i Sudan

Humanitär hjälp i flyktinglägret Um Rakuba i Sudan

Sida hoppas att biståndet till Sudan kan återupptas

Sverige planerar inga nya biståndsutbetalningar efter militärens maktkupp i Sudan. Men enligt Sidas generaldirektör Carin Jämtin finns förhoppningar om fortsatt stöd till det krisdrabbade landet: ”Just nu för vi dialog med våra partners och andra givare och följer vad som händer för att hitta vägar att fortsätta stödja det sudanesiska folket”.

Publicerad:

Protesterna efter militärkuppen i Sudan den 25 oktober fortsätter. Minst åtta personer uppges ha dödats och 170 ska ha skadats i samband med oroligheterna. Både Världsbanken och USA fryser sitt bistånd, men Sverige hoppas på att kunna fortsätta stödja demokratiutvecklingen i landet trots kuppen. Till OmVärlden säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin att Sverige försöker hitta vägar för att arbeta för yttrandefrihet, demokratiarbete och flickors skolgång. 

– Det är för tidigt att säga exakt hur och i vilken omfattning. Men en sak är säker – vi kommer inte att stödja någon militärregim. Just nu har vi avbrutit alla utbetalningar och följer vad som händer. Det är fortsatt stora protester, säger hon. 

Stöd sedan 2019

Sverige har sedan 2019, då Sudan undertecknande av ett fredsavtal för övergång från diktatur till ett civilt styre, stöttat demokratiutvecklingen i landet med fokus på hållbar fred, mänskliga rättigheter och miljö och klimat. Stora framsteg har gjorts, bland annat har könsstympning kriminaliserats och pressfriheten ökat. Men landet står fortfarande inför enorma utmaningar och behovet av akut humanitärt stöd förväntas öka.

– Vi hoppas på att vi landar i att vi kan fortsätta stödja sudaneserna själva och de positiva framsteg som har gjorts. Det skulle kunna vara att jobba med civilsamhällesstrukturer som jobbar till exempel mot kvinnlig omskärelse. Tyvärr är det fortfarande är en vanlig företeelse i Sudan, säger hon. 

Förra året öronmärkte Sida ett kontantstöd på 218 miljoner kronor för att underlätta för befolkningen. Carin Jämtin är positivt till att den typen av insatser ska fortsätta. 

– När vi tittade på ett jordbrukskooperativ som hade fått det här stödet såg vi att det hade lett till att de fick en lite högre inkomst och att alla barn kunde gå i skolan.

Dubbelt så många behöver stöd

Sudans svåra ekonomiska situation, tillsammans med effekterna av Covid-19-pandemin, har lett till en fördubbling av antalet människor som är i behov av humanitärt stöd. Carin Jämtin, som nyligen besökte landet, förutspår att det humanitära behovet kommer att öka ytterligare efter den senaste veckans händelser.

–  Jag skulle gissa att vi kommer att öka de akuta humanitära insatserna. Än har vi inte fått några sådana påstötningar, men det tror jag att vi kommer att göra. Sen får vi se om vi kan påskynda arbetet mot ökat yttrandefrihet genom att stötta olika sammanslutningar av journalister och informatörer, säger hon. 

Tecken på ett militärt maktövertag fanns redan då Carin Jämtin besökte landet tidigare i höstas.

–  När vi var på plats förstod vi att det fanns en överhängande risk för att militären skulle kliva fram. 

Just nu prioriteras säkerheten för Sidas anställda i landet.

– Vi är inte direkt hotade, men personalens säkerhet är vårt främsta fokus. Vi har rutiner för det här, och tyvärr har vi under det här året fått öva de här rutinerna både i Afghanistan och i Myanmar. 

Mer läsning