Kostnaden för Sidas flytt till Botkyrka skriv nu upp ytterligare.

Kostnaden för Sidas flytt till Botkyrka skriv nu upp ytterligare.

Sida kan tappa var fjärde anställd vid flytt till Botkyrka

Var fjärde anställd uppger att de kanske lämnar myndigheten när Sida flyttar till Botkyrka, visar ny konsekvensanalys. Kostnaderna för omlokaliseringen beräknas nu öka till 124 miljoner kronor – och flytten skjuts fram till tidigast 2024.

OmVärlden har tidigare rapporterat att kostnaden för biståndsmyndigheten Sidas flytt från centrala Stockholm till Botkyrka kommun riskerar att skena. Orsaken är att Sida måste bygga ett helt nytt kontorshus för sina 500 anställda då Botkyrka kommun saknar lämpliga lokaler.

I en ny konsekvensanalys som myndigheten under onsdagen lämnade till regeringen skrivs kostnaderna upp ännu mer – och flyttdatumet skjuts fram från 2022 till tidigast 2024.

Flyttnota: 124 miljoner

Totalt beräknas nu flytten kosta 124 miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt 40 miljoner kronor från tidigare beräkningar.

– Ökningen beror på att vi nu även lagt på kostnader för att rekrytera ny personal, säger Rebecka Orrenius Alffram, som är projektledare för flytten på Sida.

Enligt en ny undersökning bland personalen uppger uppemot var fjärde anställd att de på grund av de förlängda pendlingstiderna antingen måste flytta eller byta jobb när myndigheten flyttar till Botkyrka.

När regeringen fattade sitt beslut för ett år sedan sa dåvarande biståndsminister Isabella Lövin (MP) till Expressen att regeringen inte räknade med det något personaltapp.

– Vi räknar inte med att människor på Sida ska lämna sina arbeten på grund av detta, sa Isabella Lövin.

Rebecka Orrenius Alffram kan inte svara på om hon blev förvånad över svaren i personalundersökningen, men konstaterar att den längre pendlingstiden kan ha haft en effekt.

– En majoritet av Sidas medarbetare har uppgivit att de får en timmes längre resväg per dag, då är det klart att var och en kanske tagit sig en funderare, säger hon.

Vad får det för konsekvenser för verksamheten om så många slutar?

– Det är klart att det inte är bra och kan ha negativa konsekvenser för verksamheten, säger hon.

Extra dyrt med flytt till Botkyrka

Av de 124 miljoner kronor som flytten beräknas kosta är 64 miljoner kostnader Sida skulle haft oavsett vart myndigheten flyttat. 60 miljoner är däremot kostnader som tillkommer eftersom flytten går till just Botkyrka. Främst handlar det om kostnader för att hyra in byggkonsulter till kontorsbygget samt rekryteringskostnader för att hitta ny personal efter de som väljer att lämna myndigheten.

Därtill kommer det tillkomma en betydligt dyrare hyreskostnad i Botkyrka. Den främsta orsaken är att myndigheten endast kan teckna hyreskontrakt för sex år i taget. Den risk det skulle innebära för en fastighetsägare att investera 500-750 miljoner kronor i ett nytt kontorshus åt en hyresvärd som bara kan teckna upp sig för sex år bedöms därmed som stor, särskilt i ett relativt oattraktivt område som Botkyrka. Den risken kommer fastighetsägaren kompensera med en högre hyra.

Sida beräknar att den nya hyran kommer landa på drygt 60 miljoner kronor per år, jämfört med de 40 miljoner som Sida betalar för sitt kontor på Valhallavägen i dag.

Regeringen måste skjuta till pengar

Sammanlagt fram till år 2030 beräknar Sida att flyttkostnader samt ökade hyreskostnader kommer kosta drygt 200 miljoner kronor mer än om myndigheten hade stannat på sin nuvarande adress. Det är pengar som regeringen måste skjuta till om inte verksamheten på myndigheten ska drabbas negativt, skriver Sida.

Sida skriver också att ett nytt kontor även innebär möjligheter att anpassa ytorna till verksamheten på ett innovativt och kreativt sätt. Samt att en omlokalisering till Botkyrka kan skapa nya spännande möten och samarbeten.

OmVärlden har sökt biståndsminister Peter Eriksson som via sin pressekreterare ber att få återkomma med en kommentar då de ännu inte hunnit titta närmare på konsekvensanalysen.

Mikael Färnbo