I en analys som lämnats till regeringen skriver biståndsmyndigheten Sida att de skulle behöva mer personal i fält ute i världen. 

I en analys som lämnats till regeringen skriver biståndsmyndigheten Sida att de skulle behöva mer personal i fält ute i världen. 

Sida planerar för mer utlandspersonal

När Sida slutrapporterar till regeringen om konsekvenserna av covid-19 på biståndet står mer fältpersonal högt på önskelistan. ”Vi ser ett större behov av närvaro på plats”, säger generaldirektör Carin Jämtin till OmVärlden.

Publicerad:

Den 15 oktober lämnade Sida sin slutredovisning av vårens regeringsuppdrag att analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin på biståndet. Redan i delredovisningen från i somras konstaterade Sida att pandemin inte påverkat myndighetens möjligheter att genomföra sitt uppdrag med liggande strategier och budget.

Sommarens analys kvarstår i slutredovisningen, men Sidas generaldirektör Carin Jämtin säger till OmVärlden att krisen i samarbetsländerna fortsätter.

– Det är en fördjupad ekonomisk kris, en hälsovårdskris och en kris för demokrati och mänskliga rättigheter, säger hon över telefon.

I slutredovisningen framgår det att inte mycket skett under hösten vad det gäller Sidas strategier. Liksom i juli anses utvecklingen i 16 av 44 strategier röra sig bort från målen, på grund av pandemin.

I stort sett alla strategier anses fortsatt relevanta, pandemin till trots. Och arbetet fortsätter enligt planerna, men i en majoritet av strategierna rapporteras det om förseningar och viss osäkerhet kring genomföranden.

– Vi ser att flera av våra strategier är fortsatt relevanta, som hälsovård, demokrati och mänskliga rättigheter och sociala trygghetssystem. Och vad det gäller det sistnämnda handlar det framför allt om cash transfers, att få ut pengar för att köpa mat under lockdowns när jobb uteblir, säger Carin Jämtin.

Hittills har Sida avsatt 1,3 miljarder kronor till insatser som berör effekterna av covid-19. Ungefär hälften av dessa medel, 640 miljoner kronor har gått till direkta covid-19-insatser, framför allt inom hälsa, humanitärt bistånd och sociala trygghetssystem, framför allt genom FN-systemet.

Svårt att följa upp

En utmaning som kvarstår sedan delredovisningen från i somras är svårigheterna att följa upp projekt och insatser i fält. Det arbetet försvåras av de restriktioner som följer på pandemin, när det gäller framför allt möjligheter att resa.

Carin Jämtin säger att fältpersonal och partnerorganisationer i samarbetsländerna ändå börjat hittat sätt att genomföra ”coronasäkrade fältbesök”. Hon påminner om att den här typen av utmaning ingalunda är ny. Den gör sig till exempel ständigt påmind i konfliktområden.

– Det finns olika sätt att hantera detta på, genom partnerorganisationer eller svenska civilsamhällesorganisationer på plats eller deras partners, digitalt eller via annan tredjepart, säger Carin Jämtin.

Framöver är det Sidas önskan att få mer personal på plats i fält. Exakt hur många personer det skulle röra sig om kan Carin Jämtin idag inte säga, men det rör sig om både svensk personal och lokalanställda.

Sida vill se ha mer personal på den afrikanska kontinenten, men i och med den nya Latinamerikastrategi som regeringen nu håller på att ta fram kan det även handla om mer personal i Latinamerika.

I sin slutredovisning skriver Sida att ”det är viktigare än någonsin att vi finns på plats i nära dialog med våra partner och andra aktörer och att vi står upp för svenska prioriteringar.” Ökad fältnärvaro ska stärka lokalkännedom och lokala aktörers kapacitet, skriver Sida. Dessutom kan just det uppföljande arbetet förstärkas.

Sedan i augusti har i stort sett all hemförlovad Sidapersonal återvänt till fältkontoren ute i världen. Detta med undantag för Guatemala där det varit problem med gällande restriktioner. Carin Jämtin tror dock kontoret ska vara fullbemannat i oktober.

Erik Halkjaer

Mer läsning