Nästa station Rissne, dit Sida troligen flyttar år 2022. Kontoret ligger en dryg kilometer från tunnelbanestationen. 

Nästa station Rissne, dit Sida troligen flyttar år 2022. Kontoret ligger en dryg kilometer från tunnelbanestationen. 

Sida: Positiv förväntan bland personalen för flytt till Rissne

I en konsekvensanalys om kontorsflytten till Rissne skriver Sida att personalen är lättade över beslutet. Däremot har det inte gjorts någon medarbetarenkät liknande den som gjordes inför uppdraget att flytta till Botkyrka.

Den 30 november i år räknar Sida med att hyresavtalet för myndighetens nya lokaler i Rissne, i Sundbyberg, är undertecknat. Lokalen återfinns, som OmVärlden tidigare rapporterat, i banken SEB:s gamla lokaler – Bankhus 90, eller Ursviks Entré. Ägare är Nordisk Renting.

Sida lämnade till regeringen den 26 oktober in en konsekvensanalys av regeringsuppdraget att hitta nya kontorslokaler, som tilldelades myndigheten den 11 juni i år. Enligt analysen, som OmVärlden tagit del av, kommer kostnaden för flytten att landa på 73 miljoner kronor, varav 44 miljoner kronor är investeringar i IT, säkerhet och möbler.

När Sida för ett och ett halvt år sedan lämnade in en konsekvensanalys för det tidigare uppdraget att flytta kontoret till Botkyrka kommun beräknades flyttkostnaden till 124 miljoner kronor, varav 28 miljoner kronor i investeringar. Uträkningen utgick från att det måste byggas ett helt nytt kontor i Botkyrka.

Någon flytt till Botkyrka blev det inte. Efter två och ett halvt år lades försöket ner i brist på lediga lokaler, enligt Sida, som tolkat det som så att myndigheten enligt lag inte kan hyra en byggnad som uppförs av någon annan. Istället väntas nu Sida flytta till Sundbyberg.

Hur hög hyran blir i de nya lokalerna kan Sida inte säga eftersom förhandlingarna med hyresvärden inte är klara. I konsekvensanalysen för en flytt till Botkyrka angavs en trolig hyra på 4 500 kronor per kvadratmeter, för nybyggda lokaler.

Mindre kontorsyta

De lokaler Sida nu avser att hyra i Ursviks Entré uppges vara 10 700 kvadratmeter, vilket är mindre än de nuvarande 16 500 kvadratmeter myndigheten idag hyr på Valhallavägen 199, i Stockholm. Sida har tidigare uppgett att de räknar med att hyran på Valhallavägen kommer att höjas till 3 700 kronor per kvadratmeter, detta i motsats till 1 800 – 3 100 kronor per kvadratmeter för lokaler i närförort, enligt de konsulter SIDA anlitat.

Sida anger att personalen har positiva förväntningar på det nya kontoret. Flera uppges tycka att det är bra att det fattats ett beslut om vart och när Sida ska flytta. Någon medarbetarenkät har däremot inte genomförts.

– Vi hade för kort om tid. Den 29 september fattade vi beslut om att inleda en fördjupad förhandling med Nordisk Renting och konsekvensanalysen skulle vara inne senast sista oktober, säger Rebecka Orrenius Alffram, som är projektledare för flytten på Sida, till OmVärlden.

I konsekvensanalysen för flytten till Botkyrka gjordes en omfattande medarbetarenkät, med en svarsfrekvens på 89 procent. Då uppgav var fjärde anställd att de skulle bli tvungna att flytta eller byta jobb om de nya lokalerna hamnade utefter den röda tunnelbanelinjen.

Inför konsekvensanalysen för flytten till Rissne skickades två frågor ut till Sidas alla enhetschefer. De ombads i sin tur stämma av frågorna med sina medarbetare.

– Det var för att få lite kött på benen. Frågorna handlade om vilka konsekvenser flytten får för den enskilda medarbetaren och för verksamheten, säger Rebecka Orrenius Alffram.

12 minuter längre resväg

Samtidigt har Sida med hjälp av Google Maps tagit reda på hur medarbetarnas resväg till jobbet påverkas av en flytt till Rissne. I snitt kommer resvägen för alla medarbetare som reser med kollektivtrafik att förlängas med 12 minuter i jämförelse med Valhallavägen 199. För dem som tar cykel kommer det ta 15 minuter längre tid.

Enligt Sida kommer 102 medarbetare få en kortare resväg till jobbet. För 544 medarbetare blir det längre. För 111 personer kommer det ta minst en timme att ta sig till Ursviks Entré från hemmet.

Luis Larrea, som är facklig representant för Saco på Sida, med ungefär 360 medlemmar, är inte imponerad av konsekvensanalysen. Som han tidigare sagt till OmVärlden kommer man från Sacos håll att följa upp beslutet om flytten med sina medlemmar.

– Vi ser att det behövs en djupare analys. Den enda variabeln i den här konsekvensanalysen är egentligen restid. Man fokuserar på om det tar fler eller färre minuter att ta sig till kontoret, men här behövs en djupare analys som utgår från verksamheten. Man behöver prata om risken att man kan komma att tappa kompetens i och med flytten, säger Luis Larrea till OmVärlden.

Sida uppger i konsekvensanalysen att myndigheten, efter regeringsbeslutet den 11 juni, sökte nya lokaler under perioden 15 juni till 3 juli. Under den perioden ska de fått in 43 förslag, varav endast två uppfyllde de krav som Sida ställde.

Det framgår inte av konsekvensanalysen att förslaget om att flytta till Bankhus 90 i Rissne lämnades in av konsultfirman Cushman & Wakefield redan i oktober 2018, samtidigt som Sidas uppdrag var att hitta lokaler i Botkyrka. Kontakterna mellan Sida och Cushman & Wakefield fördjupades sedan i december 2019, sex månader före att uppdraget att hitta lokaler utvidgades till fler kommuner än Botkyrka, i Stockholms län.

Erik Halkjaer

Rättelse: i en tidigare version har Sidas nuvarande lokaler på Valhallavägen angetts vara 12 000 kvadratmeter, men det ska vara 16 500 kvadrameter.