Sidas nya lokaler i Sundbyberg blir billigare än de nuvarande i Stockholm. 

Sidas nya lokaler i Sundbyberg blir billigare än de nuvarande i Stockholm. 

Sida sänker hyran i nytt kontor

När biståndsmyndigheten Sida flyttar in i sina nya lokaler, i Sundbyberg, i juli 2022 blir det till en lägre hyreskostnad än i de nuvarande lokalerna i Stockholm. Överdirektör Marie Ottosson är nöjd.

Publicerad:

Det har tagit Sida nästan tre år att hitta nya kontorslokaler, men den 30 november skrevs till slut ett kontrakt med Nordisk Renting AB för kontorslokaler i Ursviks entré, i Rissne. Lokalerna ligger i det som allmänt kallas för Bankhus 90 efter att banken SEB tidigare huserade i byggnaden, i korsningen Enköpingsvägen, Rissneleden och riksväg 279, i Sundbyberg, norr om Stockholm.

Kontraktet med den nuvarande hyresvärden Vasakronan, för lokalerna på Valhallavägen 199, i Stockholm går ut den 30 juni 2022. Enligt Sida betalar myndigheten idag 36,5 miljoner kronor per månad för lokaler som rymmer 16 500 kvadratmeter.

Enligt det nya avtalet med Nordisk Renting AB kommer hyran för Ursviks Entré ligga på 23 miljoner kronor för 11 500 kvadratmeter. Fördelat per kvadratmeter kommer Sida betala 2 000 kronor i månaden i de nya lokalerna jämfört med 2 200 kronor i de nuvarande.

Som OmVärlden redan rapporterat har Sida i en konsekvensanalys till regeringen skrivit att hyran på Valhallavägen förväntas höjas till 3 700 kronor per kvadratmeter. Myndigheten beräknar också flyttkostnaden till Rissne till 73 miljoner kronor, varav 44 miljoner kronor är investeringar i IT, säkerhet och möbler.

Sidas överdirektör Marie Ottosson säger till OmVärlden att hon är glad att kontraktet nu är undertecknat och att hyreskostnaden sjunker.

– Vi ansvarar för skattebetalarnas pengar så vi är glada, säger hon.

Uppdraget att leta nya lokaler i hela Stockholms län, utom Stockholms kommun, lades ut på Sida den 11 juni i år. Detta efter att myndigheten misslyckats med att hitta nya lokaler i Botkyrka, efter två och ett halvt års sökande.

I och med att sökområdet för det nya kontoret utvidgats fick Sida 43 förslag, men bara två ansågs leva upp till regeringens krav. Utöver Ursviks Entré var det Häggvik, på Norra Malmvägen, i Sollentuna.

– Hyran i Ursviks Entré är mer flexibel och kan öka eller minska utifrån våra olika behov. I Häggvik handlar det om ett helt hus och den totala hyran hade blivit högre. Ursviks Entré är lokaliserat i vad polisen bedömer är ett utsatt område, vilket ingick i regeringens syfte med flytten, säger Marie Ottosson.

OmVärlden hittar inget uttalat krav från regeringen att Sidas nya kontor ska ligga i ett utsatt område. Däremot står det att flytten ska bidra till socioekonomisk utveckling och regeringens företrädare har, i samband med uppdraget att flytta Sida till Botkyrka, sagt att det var viktigt att myndigheten utlokaliserades till en annan del av Sverige med ingen eller låg myndighetsnärvaro.

I och med Sidas flytt till Sundbyberg får kommunen nu sin femte myndighet medan Botkyrka fortfarande saknar myndighetsnärvaro. Flera stadsdelar i Botkyrka figurerar också på polisens lista över särskilt utsatta områden 2019 medan Rissne samma år ansågs ligga i riskzonen för att klassas som utsatt område.

Erik Halkjaer

Mer läsning