Ett viktigt sätt att stoppa smittspridning av covid-19 är information om viruset och hur det sprids. Här levererar Unicef material till Demokratiska republiken Kongo.

Ett viktigt sätt att stoppa smittspridning av covid-19 är information om viruset och hur det sprids. Här levererar Unicef material till Demokratiska republiken Kongo.

Sida satsar 100 miljoner kronor i humanitärt bistånd mot covid-19

Biståndsmyndigheten Sida tar 100 miljoner kronor från den humanitära reserven till insatser mot covid-19. Det ses som en akut åtgärd för att minska framtida problem.

Publicerad:

Spridningen av coronaviruset, eller covid-19, i den fattigare delen av världen har än så länge inte nått samma nivåer som i USA och Europa, men enligt Sida har viruset nått 15 av de länder i världen som har störst behov av humanitärt stöd.

I de 15 länderna finns en bristfällig beredskap för att kunna hantera covid-19. De handlar både om sjukvård och ekonomiska konsekvenser i tätbefolkade områden med dålig tillgång på rent vatten och sanitet.

FN vädjar i en appell om extra medel för att bekämpa spridningen av coronaviruset i några av världens svåraste humanitära kriser, som i Sydsudan, Afghanistan och Syrien. FN räknar med att kampen mot det nya coronaviruset kommer att kräva stödinsatser på minst 20 miljarder kronor mellan april och december i år.

Pengar från humanitärt bistånd

Sida har svarat på appellen med att i ett första läge frigöra minst 100 miljoner kronor från den humanitär reserven. Det är medel som Sida förfogar över till humanitär hjälp under ett år. År 2020 består den humanitära reserven av cirka 500 miljoner kronor.

– Vi stod inför ett extraordinärt år redan innan covid-19 med stora behov av humanitärt stöd till 160 miljoner människor. Utöver dessa behov som vi redan var beredda på, uppstod flera nya humanitära kriser tidigt på året, bland annat 900 000 internflyktingar i Idlibprovinsen. Nu ser vi det som oerhört viktigt att tidiga insatser även görs för att hindra spridningen av viruset. Därför öronmärker vi runt 100 miljoner som kan användas till att stärka vårdinrättningar med utrustning och medicin, men även för att stärka deras kapacitet att isolera smittade, säger Susanne Mikhail Eldhagen, chef för humanitärt bistånd på Sida.

Pengarna ska gå till Sidas humanitära partners, som till exempel FN-organisationer som snabbt kan skala upp sin verksamhet och har den logistiska kapacitet som krävs. En svårighet är att många transporter går på sparlåga och att vissa länder har stängt ner sina luftrum på grund av pandemin.

– Det gäller att inte agera för sent, som i Somalia 2011 då en kvarts miljon människor dog i svält på grund av att insatserna drog ut på tiden, säger Susanne Mikhail Eldhagen.

Risk för bumerangeffekt

Hon betonar att insatserna är en del av en global kamp.

– Viruset måste ut ur det globala blodomloppet. Gör vi inte det på alla platser i världen kommer det tillbaka som en bumerang.

Samma tongångar hörs hos FN. Mark Lowcock, vice generalsekreterare för FN:s organ för samordning av humanitära insatser (UNOCHA), noterar att länder som kämpar mot pandemin med rätta prioriterar människor som bor i sina egna samhällen.

– Den hårda sanningen är att hjälper vi inte de fattigaste länderna att skydda sig kommer vi inte heller kunna skydda vårt eget folk, skriver han i ett uttalande på organisationens hemsida.

En del projekt mot covid-19 har redan satt igång. Genom det Sida kallar Rapid Response Mechanism kan humanitära organisationer få godkännande av medel till insatser inom 24 timmar.

Här har redan Röda Korset fått bidrag för insatser i Sydafrika, Pakistan och Iran. Likaså har tre av Sidas totalt 18 humanitära landfonder för insatser mot covid-19 i Afghanistan, Palestina och Sudan. Totalt finns det 500 miljoner kronor i fonderna.

David Grossman

Mer läsning