Biståndsmyndigheten Sida fortsätter att finansiera African Economic Research Consortium, men försöker nu bromsa reseutgifterna.  

Biståndsmyndigheten Sida fortsätter att finansiera African Economic Research Consortium, men försöker nu bromsa reseutgifterna.  

Sida stoppar resor i business class

Sida har lyssnat på revisorernas kritik mot AERC, men ansvarig Sidachef försvarar både de höga lönenivåerna och den rejäla resenotan. Däremot sätter hon nu stopp för flygresor i business class.

Publicerad:

Att Sida fortsatt att stötta African Economic Research Consortium (AREC) trots den kritik som framkom 2015 och 2016 är inte så konstigt alls, enligt AnnaMaria Oltorp, chef för Sidas enhet för forskningssamarbeten. Hon säger att AERC är mycket ansedd hos flera regeringar och är en helt avgörande organisation om man vill stärka de afrikanska ländernas möjligheter till fungerande finansiella system.

– AERC har till exempel producerat ett antal riksbankschefer som varit med och reformerat banksystemen i sina länder. De står också för forskning som är relevant för fattigdomsbekämpning, säger AnnaMaria Oltorp.

Som exempel tar hon M-Pesa, en betalningstjänst i Kenya och Tanzania som använder SMS för överföring av pengar, och även kan användas av dem som saknar bankkonto.

AERC är alltså där toppekonomerna utbildas. Är det okej då att man tummar på vissa riktlinjer?

– Nej, vi tummar aldrig på våra regler utan följer de regler som vi har. Men det är en organisation där man har mycket välutbildade personer på centrala positioner.

Svårt att digitalisera

Det är således inte märkligt att jämföra lönenivåerna med FN-organ, menar AnnaMaria Oltorp. Detta för att kunna konkurrera med FN-systemet, som är AREC-chefernas alternativa arbetsmarknad. Sida har också i givargruppen drivit frågan om att lönenivåerna är höga.

– Men det är ingen av de andra som ens för den här frågan, säger AnnaMaria Oltorp.

De höga utgifterna för resor, seminarier och konferenser har Sida nu försökt att komma ifrån genom att skapa möjligheter för digitala möten, men det är inte helt enkelt, enligt myndigheten. Det handlar om en organisation vars syfte i mångt och mycket är att skapa starka nätverk över Afrika.

– Vi har lagt in mer pengar nu på slutet för att utveckla det. Men det är svårt att förlita sig på att digitala verktyg kan användas, för i sköra stater är uppkopplingen ofta dålig, säger AnnaMaria Oltorp.

Hon påpekar att Sida arbetar med klimataspekten av resandet med alla sina partners, men att universitet generellt brukar ha höga resekostnader. Vad gäller flygresorna i business kommer Sida dock inte att godkänna dem i nästa stödperiod, eftersom kraftfullare formuleringar i Sidas regelverk gör det omöjligt.

– Det betyder också att vi måste gå ifrån kärnstöd till programstöd, för att kunna kräva det. Även om vi egentligen gärna hade velat ge kärnstöd som är ett mer flexibelt stöd. Vi kommer att fortsätta att driva frågan om business class i givargruppen, men det är få som håller med oss, säger hon.

Fortsatt stöd troligt

Revisorerna kritiserade också AREC för det stöd som skickas vidare till andra organisationer, dels för att det inte följs upp ordentligt och dels för att orsakerna till stödet inte dokumenteras. Direkt efter det förbättrades rutinerna, enligt AnnaMaria Oltorp.

– Det var den delen av kritiken som vi fokuserade på och krävde att man skulle titta på, säger hon.

Bland annat ska AERC ha infört bättre rutiner för utlysning av pengar, samt tagit fram en mer transparent och grundlig bedömningsprocess.

Hur Sidas stöd kommer att se ut under nästa femårsperiod är fortfarande inte beslutat. En ny beredning väntas vara klar våren 2021. Sida konstaterar själva i tidigare handlingar att man ska pröva idén att dra sig ur AERC. Det har exempelvis den danska biståndsmyndigheten Danida och amerikanska USAID redan gjort.

– Ambitionen är ju att organisationen ska bäras på sikt av afrikanska aktörer och man börjar också få in en del bidrag från afrikanska institutioner, men det är troligt att vi fortsätter att stödja ytterligare en tid även om vi kommer att ha en annan stödform, säger hon.

Moa Kärnstrand

Mer läsning

Mamma och dotter besöker klinik för HIV i Nairobi, Kenya

EBA-rapport: Normer om sexuell hälsa måste tydliggöras bättre

Stödet är starkt för att flickor ska gå i skolan, men en majoritet accepterar våld i hemmet mot barn. En ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, rekommenderar ökad förståelse för värderingar och normer som främjar och motverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i Afrika söder om Sahara.