Hur ska Sida både kunna göra bättre uppföljningar i fält och samtidigt minska flygandet? Här några förvånade surikater som får besök av en framtida drönare...

Hur ska Sida både kunna göra bättre uppföljningar i fält och samtidigt minska flygandet? Här några förvånade surikater som får besök av en framtida drönare...

Sidas flygande ökar – trots mål om minskning

Sidas utsläpp av koldioxid från flygresor ökade förra året med nästan åtta procent – trots mål om minskning med 15 procent till år 2020. Ökningen beror delvis på ett ökat fokus på dialog och uppföljning i fält, enligt myndigheten.

Publicerad:

Biståndsmyndigheten Sidas utsläpp från flygresor ökade med nästan åtta procent förra året, visar en redovisning av miljöledningsarbetet som myndigheten har skickat till Naturvårdsverket. Detta trots att myndigheten har som mål att minska utsläppen från transporter med 15 procent till år 2020.

Myndigheten skriver att ökningen kan bero på ”ett förändrat uppdrag där dialog och uppföljning av insatser i fält är i fokus”. Sida har ett krav på sig från regeringen att följa upp hur de svenska skattepengarna, som går till bistånd, används. Till exempel handlar det om att säkerställa att korruption inte sker och att programmen når de uppsatta målen.

Att Sidas verksamhet ökat i Oceanien och Stilla havs-området, på grund av att dessa områden sedan år 2016 ingår i Sidas Asienstrategi, nämns även som en möjlig förklaring. Myndigheten ska nu analysera resandemönstren noggrannare.

Mer personal ute i fält

Johan Hansson är bemanningschef på Sida och ansvarig för Sidas resepolicy tror att ökningen kan vara tillfällig.

– Vi jobbar med att öka vår närvaro i fält och ha personal som sitter och arbetar på ambassader istället för att åka på tjänsteresor. Men eftersom vi inte är klara med det arbetet så tror jag att det bidrar till att vi nu tillfälligt har haft ett ökat antal tjänsteresor, säger han.

– En annan orsak är att vi fokuserar mer och mer på att arbeta och vara närvarande i svåra miljöer. Det är en del i vårat viktiga uppdrag. I många av de miljöerna har vi inte ambassader och kontor. Där är det svårt att minska resandet, säger Johan Hansson.

Stora utsläpp per anställd

Sidas lite drygt 500 anställda gjorde under 2018 sammanlagt 2 286 flygresor vilket släppte ut lite drygt 3,2 ton koldioxid per anställd. På grund av resorna är Sida en av de myndigheter som har högst utsläpp av växthusgaser per anställd. Alla siffror från 2018 är inte sammanställda än, men för 2017 hade Sida sjunde högst utsläpp per anställd i jämförelse med 190 myndigheter.

Hur ska Sida få ihop målen att dels vara på plats och närvarande i fält och samtidigt minska flygresorna?

– Det är två mål som i viss mån står emot varandra. Vi tror inte att vi kan bedriva en bra verksamhet om vi inte är på plats. Men vi hoppas att en starkare närvaro med utstationerad personal kan innebära ett mindre antal tjänsteresor. Men vi är inte riktigt där än, säger Johan Hansson.

Ulrika Åkesson, som är verksföreträdare för miljö och klimat på Sida, menar att en minskning av flygresorna är viktig men den allra största effekten för att minska utsläpp finns i själva biståndsverksamheten. Och där jobbar myndigheten på flera plan.

– Sidas största möjlighet att minska utsläpp och att göra skillnad för klimatet, är i själva biståndet till länder och regioner. Vi jobbar hela tiden med detta i tankarna. Det kan handla om att utbilda partnerorganisationer, så att de väljer hållbara produkter och att jobba med förnyelsebar energi i sin verksamhet. Vi har ökat vår andel insatser som har miljö som huvudmål, eller som delmål. Till exempel satsade Sida en halv miljard kronor på solenergi i södra Afrika i vintras, säger Ulrika Åkesson.

Satsning på videokonferenser

När det gäller resandet arbetar Sida också parallellt med att minska partnerorganisationer, FN och andra multilaterala organisationers resande, berättar Ulrika Åkesson. Användningen av videokonferensutrustning är också ett exempel på något som Sida satsar stort på.

Generellt sett visar siffror från Naturvårdsverket att svenska myndigheters samlade utsläpp från transporter ökar något, från att under flera år ha minskat. Sammanlagt står myndigheternas utsläpp för ungefär två procent av utsläppen från transporter i Sverige. Transportsektorn står i sin tur för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.

Mikael Färnbo

Mer läsning

Mamma och dotter besöker klinik för HIV i Nairobi, Kenya

EBA-rapport: Normer om sexuell hälsa måste tydliggöras bättre

Stödet är starkt för att flickor ska gå i skolan, men en majoritet accepterar våld i hemmet mot barn. En ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, rekommenderar ökad förståelse för värderingar och normer som främjar och motverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i Afrika söder om Sahara.