"Många är besvikna på EU, USA och FN som helt verkar ha tystnat", säger Diakonias generalsekreterare George Andrén, som deltar på sanningskommissionens CICIG:s avslutande seminarium.

"Många är besvikna på EU, USA och FN som helt verkar ha tystnat", säger Diakonias generalsekreterare George Andrén, som deltar på sanningskommissionens CICIG:s avslutande seminarium.

Slutgrävt i Guatemalas smutsiga förflutna?

Ända sedan 2006 har sanningskommissionen CICIG utrett brott och korruption i Guatemala med Sverige som en viktig finansiär. Nu upphör CICIG sedan de styrande stoppat arbetet. Vad har CICIG uppnått – och vad händer nu?

Publicerad:

Guatemalas avgående president Jimmy Morales har aktivt sökt stoppa CICIGs arbete Hans efterträdare, Alejandro Giammattei som tillträder i januari 2020, har själv utretts av CICIG Giammattei har också uttalat sitt motstånd mot antikorruptionsbyrån.

Sedan Donald Trump valts till USAs president har USAs roll förändrats och Sverige står idag allt mer ensamma i arbetet för de mänskliga rättigheterna i Guatemala.

Diakonias generalsekreterare och Sveriges tidigare ambassadör Georg Andrén deltar på CICIG:s avslutande seminarium 20-21 augusti. Syftet är att diskutera resultat och lärdomar, men också vad som händer framöver. Georg Andrén deltar själv i panel som diskuterar det internationella stödet betydelse för uppbyggandet ett oberoende rättssystem.

Vad har CICIG uppnått?

– Väldigt mycket. Framför allt ett stort antal pågående och avslutade rättsprocesser med koppling till bland annat omfattande korruption, däribland mot en tidigare president och en vicepresident. Men kanske än viktigare är den medvetenhet kring korruption och maktmissbruk som uppstått i samhället. Så visar till exempel opinionsundersökningar att 70 procent av befolkningen stödjer CICIG.

Trots detta har Guatemala nu valt en president som själv utretts av CICIG och som står mycket nära militären och den korrupta makteliten. Hur ska man förklara det?

– Ja, det har också jag svårt att förstå. Vad man kan konstatera är att valdeltagandet var väldigt lågt sedan två centrala reformkandidater diskvalificerades och inte fick ställa upp. Folk har helt enkelt inte förtroende för systemet.

Läs mer om Thelma Aldana som ville bli presidentkandidat

Vad kommer att hända nu när CICIGs verksamhet upphör?

­– Flera av dem jag pratat med säger att de militära strukturerna nu omgrupperar sig och att de på nytt lyckats infiltrera och korrumpera staten. Den intressanta frågan är hur motkrafterna ser ut. Det finns små ljuspunkter i det nyvalda parlamentet och civilsamhället har tidigare visat att man kan mobilisera.

Så du känner dig inte helt uppgiven?

– Nej, det kan man inte vara. Det finns strimmor av hopp, men människor är rädda och många är besvikna på EU, USA och FN som helt verkar ha tystnat.

David Isaksson

Mer läsning