Trångt boende i Shun Lee, norr om centrala Hongkong.

Trångt boende i Shun Lee, norr om centrala Hongkong.

Snart blir vi åtta miljarder – så ser befolkningsökningen ut

Inom sex år blir vi åtta miljarder människor på jorden, varav en miljard kommer vara över 60 år. Det är den största andelen äldre i mänsklighetens historia.

Publicerad:

Antalet människor på jorden ökar med 83 miljoner människor varje år. Det visar FN:s årliga befolkningsrapport som dessutom anger att det kommer finnas 8 miljarder människor på jorden inom sex år. Den globala befolkningstillväxten väntas fortsätta öka trots att antalet födslar har minskat stabilt sedan 1960-talet.

Hälften av befolkningsökningen kommer endast nio länder stå för: Indien, Nigeria, Kongo-Kinshasa, Pakistan, Etiopien, Tanzania, USA, Uganda och Indonesien. År 2050 kommer sju av 20 länder med världens största befolkning ligga i Afrika.

Under årets politikervecka i Almedalen diskuteras den växande klyftan mellan äldre och yngre i en rad seminarier. Många efterlyser större representation av svenskar över 65 inom både politiken och medier. I seminariet "Snart är vi fler över 65 än under 16 – kris eller möjlighet?" – arrangerat av Göteborgs Universitet – säger historikern Ulrika Lagerlöf Nilsson att vi har sett en liknande utveckling förut:

– Klyftorna mellan generationer är ett stigande problem, men det är ingenting nytt. Vi står däremot inför ett paradigmskifte i hur frågan kommer hanteras, säger hon.

Ettbarnspolitiken fallerade

Den ökande klyftan är framför allt tydlig i delar av Asien. I Sydkorea har medellivslängden ökat med ungefär 30 år på en femtioårsperiod och forskare kallar utvecklingen i Kina för en omvänd befolkningspyramid. Kina har dessutom backat från sin ettbarnspolitik, eftersom att ett barn på sikt skulle kunna komma att ta hand om fem vuxna personer.

– Tidigare har fokus i låg- och medelinkomstländer legat på barn- och infektionssjukvård, men paradigmskiftet bland världens befolkning kommer innebära en enorm ökning av kroniska och åldersrelaterade sjukdomar som demens, säger Ingmar Skoog, professor och ordförande i forskningssatsningen AgeCap i samband med seminariet i Almedalen.

Av alla världens kontinenter så har Afrika den yngsta befolkningen. 60 procent är under 25 år och bara 5 procent är 60 år eller äldre. Mer än hälften av världens befolkningstillväxt kommer vid 2050 att komma från länder i Afrika söder om Sahara. I många av dessa länderna saknas också erfarenhet och kompetens för att hantera problemen med åldersrelaterade sjukdomar.

I Europa har däremot befolkningen stadigt blivit äldre och äldre. Endast 25 procent av befolkningen är under 25 år. Samtidigt har Europa de lägsta uppmätta födelsetalen, uppskattat till 1,6 födslar per kvinna, medan Afrika har den högsta, med ungefär 4,7 födslar per kvinna.

– Sverige har länge globalt sett haft en hög medellivslängd, men nu kommer många länder ifatt och går dessutom förbi. Eftersom Sverige har lång erfarenhet av hög medelålder, diskuteras det om det finns en möjlighet att exportera svenska idéer till de länder vars medellivslängd nu ökar explosionsartat, säger Ingmar Skoog.

Invandring stoppar befolkningsminskning

Även i Sverige ökar antalet födslar för varje år och födelsetalen för en kvinna i Sverige är bland de högsta i Europa. Enligt Statistiska centralbyrån beror det på att allt fler familjer har bestämt sig för att skaffa ett tredje barn och att befolkningen vuxit på grund av invandringen.

– I vissa länder med låga födelsetal och en befolkning som blir allt äldre så har invandring varit den huvudsakliga orsaken till befolkningstillväxt och i vissa fall gjort att befolkningsantalet slutat minska, säger John Wilmoth, chef för FN:s befolkningsdivision.

Bland de tio största länderna i världen är Nigeria det land vars befolkning växer snabbast. Det kommer att leda till att Nigerias befolkning – som just nu är världens sjunde största – kommer växa om USA i storlek och bli världens tredje största land strax innan år 2050.

FN:s rapport visar också att det finns fler män än kvinnor i världen (102 män på 100 kvinnor) och att antalet människor över 60 år kommer överstiga en miljard till 2018 – och två miljarder till 2050. Barn under 15 år utgör i dag 25 procent av världens befolkning medan genomsnittsåldern i världen är 30 år.

Björn Widmark

Mer läsning