Flera organisationer reagerade stark på den tillträdande regeringens besked

Flera organisationer reagerade stark på den tillträdande regeringens besked

Starka reaktioner efter biståndsbesked

Mycket, mycket, dåligt. Stor besvikelse. Ett fruktansvärt slag mot världens fattiga. Reaktioner efter beskedet om att Sverige överger enprocentsmålet är starka. Samtidigt twittrar den före detta moderata riksdagspolitikern Hanif Bali ironiskt "Åh nej, Attans".

Strax efter beskedet om att regeringen nu slopar målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst ska gå till bistånd så reagerade en mängd organisationer.

Oxfam Sverige twittrar att de anser att Liberalerna och Kristdemokraterna har svikit sina vallöften och tillägger: ”För människor som lever i fattigdom och utsatthet får det katastrofala konsekvenser. En skam för den svenska politiken.”

Även svenska Afghanistankommittén är inne på samma linje och twittrar att partierna inte levde upp till sina löften och skriver: ”En skam att Sverige sviker de fattigaste när behoven i världen är större än någonsin – Var är Sveriges globala ansvar?”

Plan International Sverige skriver: ”Det pågår krig i världen, en stor hungerkatastrof,  klimatkris och en global utbildningskris. Då är det förödande att skära ned biståndsbudgeten. Det är oacceptabelt att världens fattigaste får betala priset för möjligheten att regera”.

Även Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, beskrev beskedet som ett svek. ”Trots att två av partierna så sent som i somras lovade att behålla enprocentmålet, så har det nu övergetts”, skriver hon i en kommentar.

Kan få stora effekter

Regeringens besked innebär att biståndet inte längre ska kopplas till den svenska ekonomin utan att i en treårig siffersatt budget. Någon sådan är inte presenterad ännu men ledande moderata företrädare har uppget att nivåerna skulle kunna hamna kring 0,7 procent, vilket är den ambition som EU har angett. Den kyrkliga biståndsorganisationen Diakonia skriver på twitter att en minskning av biståndet med 30 procent kan leda till att två miljoner blir utan rent vatten och inte får chansen att gå i skola samt att en miljon får svårare att klara sin livsmedelsförsörjning.

Erik Lysén, internationell chef på Svenska Kyrkan, skriver: ”Hunger och fattigdom ökar i världen. Demokrati och människorättsförsvarare får allt svårare att verka. Att i det läget sänka biståndet och överge enprocentmålet riskerar att få mkt allvarliga konsekvenser för människor som lever i förtryck och fattigdom”.

Maria Nyberg, generalsekreterare på den fackliga biståndsorganisationen Union to Union twittrar att hennes första intryck av regeringens nya biståndspolitik är ”Mycket, mycket dåligt.”

Historiskt besked

Men det hördes även hyllningar till att biståndet sänks. Den före detta moderata riksdagsmannen Hanif Bali skrev ironiskt att regeringen fimpar biståndsmålet och la till ”Å nej. Attans.” Förra veckan debatterade han biståndet i Aktuellt där han ville se en sänkning och stor förändring.

Även Sverigedemokraternas Europaparlamentariker Jessica Stegrud var nöjd med beskedet som hon tillsammans med flera andra punkter beskrev som historiskt.

Mer läsning