FN:s klimatpanel IPCC har släppt en ny rapport som visar på värre konsekvenser vid 2 graders uppvärmning än som tidigare var känt.

FN:s klimatpanel IPCC har släppt en ny rapport som visar på värre konsekvenser vid 2 graders uppvärmning än som tidigare var känt.

Starka reaktioner på klimatrapporten: ”Vi har mindre än tio år kvar”

Världen är i rasande takt på väg mot 2 graders uppvärmning eller mer – vilket kommer att få mer förödande konsekvenser än vad som tidigare var känt, enligt en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC. Rapporten har väckt starka reaktioner.

Publicerad:

I en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC varnas för en undergångsliknande framtid om utsläppen av växthusgaser fortsätter. Redan förra året nådde världen en grads uppvärmning. Och vi har redan släppt ut växthusgaser som kommer värma jorden ytterligare. För att med någorlunda säkerhet kunna stabilisera uppvärmningen på 1,5 grader – ett mål som världens länder enades om i Parisavtalet – har mänskligheten ungefär ett decennium på sig att börja minska utsläppen drastiskt.

Enligt IPCC kräver en sådan omsvängning en aldrig tidigare skådad förändringstakt inom alla aspekter av mänskliga samhällen globalt.

Förra året var dock världens samlade utsläpp av växthusgaser högre än någonsin. Om inget drastiskt sker är världen med rasande hastighet på väg mot två graders uppvärmning eller mer. Det skulle kunna få oöverstigliga konsekvenser och bland annat leda till upptiningen av stora arealer permafrost vilket skulle få klimatförändringarna att skena okontrollerat och göra jorden i stort sett obeboelig.

Reaktionerna på rapporten från civilsamhället och forskare har varit kraftiga.

– För att ha en chans att stabilisera uppvärmningen vid 1,5 grader, är vi i ett läge där vi har mindre än tio år kvar om vi fortsätter på dagens kurs, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap och en av de mest profilerade klimatdebattörerna i Sverige, till Aftonbladet.

IPCC slår fast att skillnaden mellan 1,5 grader och 2 graders uppvärmning är allvarligare än man tidigare har trott. Vid 1,5 grader kommer sannolikt en hel del ekosystem överleva, medan majoriteten av jordens växt- och djurliv kommer att slås ut vid två grader. Dessutom kommer vattenhöjningen vid två grader bli tio centimeter högre år 2100, vilket kan låta marginellt. Men tio centimeter innebär att hundratals miljoner människors hem i kustnära områden kommer att försvinna.

Enligt rapporten kan den halva graden också vara avgörande för om isarna på Grönland och Antarktis destabiliseras. Om så sker skulle det innebära flera meters havsnivåhöjning. Rapporten varnar också för andra självutlösande effekter som utsläpp av metan från havsbotten och förlusten av havsis på Antarktis.

– Fram tills för bara några år sedan trodde vi fortfarande att två grader var en hanterlig temperaturnivå. Nu förstår vi att det inte alls räcker, att två grader är alldeles för farligt. Det är en planetär gräns som världen ska ta på yttersta allvar. Om vi väl når två grader visar den senaste forskningen att det riskerar att obönhörligen knuffa oss upp till nivåer långt över två grader, för att naturen då kan tippa över och blir självuppvärmande, säger Johan Rockström.

Naturskyddsföreningen tar i ett pressmeddelande fasta på att det fortfarande är tekniskt möjligt att förhindra de skenande klimatförändringarna, men att det är bråttom.

– Rapporten visar att det fortfarande är möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men tydliggör samtidigt hur allvarligt läget är. Utsläppsminskningen inom det närmaste årtiondet är helt avgörande för att klara målet. Skillnaden i konsekvenser mellan 1,5 och 2 grader är, enligt rapporten, enorma, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i ett pressmeddelande.

Greenpeace Sverige betonar också nödvändigheten att agera snabbt.

– Ju snabbare vi agerar, desto bättre. Det är IPCC:s rapport tydlig med. Handlingsutrymmet blir mindre för varje dag som går. Det kommer att bli svårare, dyrare och effekterna av omställningen kommer att bli mer kännbara ju längre vi väntar. Vi har precis valt en ny riksdag och jag förväntar mig ett tydligt ledarskap från Sverige under de kommande fyra åren.

En av Greenpeace rapportörer från IPCC-mötet, Kaisa Kosonen, uttrycker sig lite mera drastiskt i The Guardian.

– Forskarna skulle nog vilja skriva i stora bokstäver, ’AGERA NU IDIOTER’, men de måste uttrycka detta med fakta och siffror. Vilket de gjort.

IPCC betonar i rapporten att med varje litet extra utsläpp ökar riskerna.

– Varje tiondel har stor betydelse, särskilt eftersom uppvärmning till 1,5 grader eller mer ökar risken för långvarig och oåterkalleliga förändringar, såsom förlusten av hela ekosystem, säger Hans-Otto Pörtner, vice ordförande i en av IPCC:s arbetsgrupper.

Malena Ernman, operasångerska och klimataktivist, skriver på Twitter att det är ett historiskt misstag att fortfarande prata om 1,5 grader.

”Att det överhuvudtaget fortfarande pratas om 1,5 grader tror jag är ett historiskt misstag som kommer stå oss oerhört dyrt. Det kräver gigantiska politiska och tekniska lösningar och förändringar bara att nå 2C. Lösningar som inte finns idag.”

Biståndsorgnisationen Diakonia skriver i ett pressmeddelande att fattigdomsbekämpning och kamp mot klimatförädringarna går ihop, det blir betydligt svårare att bekämpa fattigdomen vid 1,5 graders uppvärmning.

– Arbetet för att minska fattigdom och för en hållbar utveckling går hand i hand med klimatanpassning och utsläppsminskningar i många fall. Vi ser redan hur effekter av klimatförändringarna drabbar människor som lever i fattigdom alla hårdast, därför är det viktigt att agera så att de sociala och ekonomiska konsekvenserna blir så små som möjligt, säger Anna Axelsson, policyrådgivare på Diakonia.

Mikael Färnbo

Mer läsning