Stor osäkerhet om afghanska flickor får återuppta sina studier

Talibanstyret i Afghanistan vill att pojkar i högstadiet och gymnasiet ska påbörja sin utbildning – inget sägs dock om kvinnor vilket kan tolkas som att de utestängs. ”Det råder osäkerhet som vi måste få klarhet i”, säger Andreas Stefansson, Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare.

I ett uttalande som publicerades på talibanernas utbildningsdepartements Facebook den 16 september uppmanades endast manliga studenter från årskurs sju och uppåt att börja sin utbildning. Grundskolelever hade börjat sina lektioner tidigare. Men det nämns inget om kvinnliga studenter som går högstadiet och gymnasiet och inte heller någon förklaring ges.

Denna uteblivna information har väckt oro för att talibanerna kommer att utestänga kvinnor från de högre utbildningarna. Kvinnliga universitetsstudenter informerades också att studier kommer att äga rum i könsuppdelade miljöer och kvinnor måste följa en strikt islamisk klädkod.

Hos Svenska Afghanistankommittén som driver ett flertal skolor i landet följer man noga utvecklingen.

– Vi har deltagit i möten i Kabul med talibanernas utbildningsminister för att veta vad som gäller. För var dag som en flicka stannar hemma, så ökar risken att hon inte återgår till skolan. Därför är vi väldigt angelägna att så snart som möjligt talibaner förtydligar sig, säger Andreas Stefansson, Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare till OmVärlden.

Han påpekar att talibanerna inte direkt gått ut med att förbjuda flickor helt och hållet. Det de har sagt är att pojkskolor och manliga lärare från klass sju till tolv kan fortsätta med sin utbildning men de ska återkomma med hur det ska bli för flickorna.

– Därför råder stor osäkerhet om vad som gäller för flickorna i högstadiet och gymnasiet, säger Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Andreas Stefansson.

Redan nu finns dock signaler om att flickor inte är välkomna till skolorna längre.

– Vi har fått rapporter från vissa delar av landet att flickavdelningar har stängts. Det rör sig om ungefär 1 000 elever och 130 kvinnliga lärare som inte går till skolan just nu och väntar på besked, säger Anders Stefansson om läget i Svenska Afghanistankommitténs skolor.

Enligt den afghanska nyhetsbyrån Pahjwok ska dock vice ministern för utbildningsdepartementet i Kabul ha meddelat att kvinnliga elever ska återgå till studier ”så fort som möjligt”, vilket antagligen visar en splittrad inställning i talibanstyret.

Ytterligare ett tecken på att talibanerna sakta men säkert återtar en kvinnofientlig policy är att ministeriet för kvinnofrågor ersatts av ett ministerium för "förädling av dygd och förebyggande av onda". Detta organ, med bara manliga anställda, har i uppgift att verkställa islamisk lag och se till att den efterlevs.

I förra veckan kom även besked att statsanställda kvinnor i Kabul förbjuds från att arbeta. De har tillsagts att stanna hemma av talibanernas nya borgmästare för Kabul, Hamdulla Nomany. Arbete är enligt honom bara tillåtet bara för kvinnor som inte kan ersättas av män. Det kan enligt borgmästaren röra sig som kvinnor som arbetar inom vissa design- och teknikavdelningar och de som är skötare på offentliga toaletter för kvinnor.

Hos Svenska Afghanistankommittén märker deras kvinnliga personal på plats i Afghanistan av de nya tongångarna.

– En del utav vår kvinnliga kontorspersonal är alltjämt försiktiga med att gå till jobbet, de är bland annat rädda för att bli trakasserade eller ifrågasatta när de reser till och ifrån arbetsplatsen. Det är också oklart om talibanerna kommer utfärda nya regler om hur män och kvinnor får umgås på jobbet, det enda de hittills nämnt är att islamiska regler och klädkoder ska följas, säger Andreas Stefansson.

Mer läsning