Mozambique, som drabbades hårt av orkanen Idai 2019, är ett av de 34 länder som får fortsatt stöd av Storbritannien de kraftiga nedskärningarna till trots.

Mozambique, som drabbades hårt av orkanen Idai 2019, är ett av de 34 länder som får fortsatt stöd av Storbritannien de kraftiga nedskärningarna till trots.

Storbritannien avbryter biståndssamarbeten med 100 länder

Enligt den brittiska biståndstidningen Devex kommer Storbritannien avbryta sina bilaterala biståndssamarbeten med fler än 100 länder. Detta framgår av ett brev från utrikesminister Dominic Raab som tidningen tagit del av.

Publicerad:

Som OmVärlden tidigare rapporterat har den brittiska regeringen frångått ett parlamentariskt beslut om att Storbritannien ska avsätta minst 0,7 procent av landets bruttonationalinkomst (BNI) till bistånd. Istället avsätter den brittiska regeringen i år 0,5 procent av BNI till bistånd.

För att få en konsekvensanalys av nedskärningen har ordföranden i det birttiska parlamentets utskott för internationellt utvecklingssamarbete, Sarah Champion, skrivit ett brev till utrikesminister Dominic Raab. Den brittiska biståndstidningen Devex har tagit del av utrikesministerns svar på brevet.

Utrikesminister Dominic Raab listar i sitt svar vilka länder som under budgetåret 2021/2022 får bilateralt bistånd från Storbritannien. Utifrån listan konstaterar Devex att bilaterala samarbeten med 102 länder och territorier avbryts på grund av nedskärningarna i biståndet.

Inga länder i Nordafrika, Centralasien och Centralamerika kommer få något direkt statligt bistånd från Storbritannien i årets budget. Även stöd till Irak, Jordanien, Palestina och Libanon avslutas, liksom Kamerun, Mali och Centralafrikanska republiken. 

Hela listan över vilka länder som fick brittiska bilateralt bistånd 2019, men som inte längre får det finns här. Totalt får 34 bilateralt bistånd av Storbritannien under 2021.

Brevet från Dominic Raab är daterat 3 juni. Samma dag flaggade 30 parlamentariker, med tidigare premiärminister Theresa May i spetsen, för en omröstning för att stoppa nedskärningarna i biståndsbudgeten.

Omröstningen skulle skett igår, måndag den 7 juni, men stoppades av en teknikalitet, enligt Devex. Underhusets talman Lindsay Hoyle delade dock med sig av den oro, som parlamentarikerna som krävt omröstningen, yttrat. 

– Parlamentet måste ges en möjlighet att fatta ett effektivt – och jag upprepar, effektivt – beslut i detta ärende. Jag hoppas regeringen kommer anta utmaningen och visa parlamentet den respekt det förtjänar. Jag önskar och hoppas att detta hanteras väldigt snabbt. Jag vill inte att det drar ut på tiden, annars får vi finna andra vägar att föra detta framåt på, sa Linday Hoyle.

Dominic Raab skriver i sitt brev att regeringens beslut att spara i biståndsbudgeten är en tillfällig åtgärd på grund av det ekonomiska läget. Målsättningen är att leva upp till det parlamentariska beslutet att avsätta 0,7 procent av BNI till bistånd, när ekonomin så tillåter.

Mer läsning