Illustration: Tova Jertfeldt

Illustration: Tova Jertfeldt

Svenskar donerar mer pengar än någonsin

Aldrig förr har Sveriges befolkning donerat så mycket pengar till insamlingsorganisationer som under 2016. Två av tre svenskar skänker pengar, i huvudsak till de stora organisationerna.

Publicerad:

8,7 miljarder – så mycket pengar gav Sveriges befolkning till välgörenhet under 2016. Det är en ökning med 9 procent jämfört med 2015, visar preliminära siffror från Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). De som är mest benägna att ge pengar överlag är höginkomsttagare, kvinnor och stockholmsbor.

– Jag trodde den stora ökningen skulle komma från företagen, men så är det inte. Allmänheten fortsätter ge väldigt mycket och deras givande har ökat med nio procent, vilket var lite oväntat, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på FRII.

I flera andra länder, bland annat Storbritanninen, är utvecklingen den motsatta. Politisk instabilitet och osäkerhet har fått de stora givarna att ta ett steg tillbaka. Även i Sverige finns det några organisationer som minskat sin insamling, i huvudsak på grund av att givandet för att hjälpa flyktingar har minskat jämfört med år 2015.

Under 2015 donerade svenskarna 8 miljarder till insamling – en ökning på 15 procent jämfört med 2014. Den stora ökningen då berodde främst på den intensiva rapporteringen från krisen i Syrien. Men även om det samlade engagemanget för flyktingar har minskat något i år, så fortsätter alltså givandet att nå nya rekordnivåer.

Det finns cirka 20 organisationer i Sverige som samlar in 100 miljoner eller mer. Unicef är den organisation i Sverige som har samlat in mest pengar och Läkare utan gränser kommer på plats två, men de har i sin tur ökat mest.

Läkare utan gränser ökar mest

Totalt så har Läkare utan gränser ökat sina intäkter från insamling med 26 procent – från 535 till 723 miljoner kronor – mellan 2015 och 2016, enligt preliminära siffror.

Den största orsaken är finansmannen Roger Akelius initiativ att matcha varje krona som organisationen samlade in under december förra året. Kampanjen gjorde till slut att insamlingen mer än tredubblades, från 80 miljoner till 260 miljoner kronor.

– 2016 kommer bli ett historiskt år för oss, för att vi fick den här gåvan. Det kommer bli svårt att matcha det nästa år, säger Ida Bah, insamlingschef på Läkare utan gränser.

Läkare utan gränser har också fått mycket medial uppmärksamhet för sitt arbete i Syrien och för att sjukhus som de bemannar har blivit utsatta för flygbombningar. Men att det skulle ha lett till ökad insamling vill inte Ida Bah spekulera i. https://lakareutangranser.se/sjukhusattacker

– Vi skulle aldrig rida på den mediala vågen för sådana dåd eller koppla sjukhusbombningar till insamlingssiffror. Vår insamling bygger på förtroende hos givarna, säger Ida Bah.

Nya trender

Charlotte Rydh på FRII ser några generella trender som påverkar insamlingssummorna under 2016. På grund av att de stora organisationerna som bedriver insamling har störst synlighet, vilket kan göra att de blir lättast att donera till.

– Det är svårare för små organisationer att komma med i urvalet, även om jag inte kan säga att de stora kapitaliserar på de små, säger Charlotte Rydh.

Men som alltid finns det en motrörelse: allt fler ideella organisationer visar intresse för att se insamling som ett sätt att finansiera sin verksamhet. Nya betalningslösningar och möjligheten att driva engagemang i sociala medier gör det lättare att starta sin egen välgörenhetsorganisation. Det kan till exempel handla om att en enskild individ påbörjar en insamling för ett särskilt barnhem eller skola.

Mer läsning

Mamma och dotter besöker klinik för HIV i Nairobi, Kenya

EBA-rapport: Normer om sexuell hälsa måste tydliggöras bättre

Stödet är starkt för att flickor ska gå i skolan, men en majoritet accepterar våld i hemmet mot barn. En ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, rekommenderar ökad förståelse för värderingar och normer som främjar och motverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i Afrika söder om Sahara.