Mer än var fjärde krona som insamlingsorganisationerna fick i gåva av svenskarna förra året gick till verksamhet för barn och unga. Här får Sonia, 8 år, stöd av Rädda barnen i Beirut, Libanon.

Mer än var fjärde krona som insamlingsorganisationerna fick i gåva av svenskarna förra året gick till verksamhet för barn och unga. Här får Sonia, 8 år, stöd av Rädda barnen i Beirut, Libanon.

Svenskarnas givmildhet ökar pandemin till trots

Trots varningar om att svenskarnas givmildhet skulle kunna minska under pandemin samlade insamlingsorganisationerna förra året in mer pengar än året innan. Pengarna kom dock inte från företagen.

Publicerad:

Enligt insamlingsorganisationernas branschorganisation Giva Sverige ökade svenskarnas givmildhet med 2,1 procent förra året i jämförelse med året innan (2019). Totalt skänkte svenskarna förra året 9,2 miljarder kronor till välgörenhet och biståndsorganisationer, enligt en ny rapport.

Det är framför allt allmänheten som ger mer. Gåvor från allmänheten ökade med 4,4 procent över året. Samtidigt minskade gåvorna från näringslivet med 12 procent, en trend som pågått sedan 2018 och därför inte kan kopplas till pandemin. De senaste tre åren har företagens gåvor till organisationer inom Giva Sverige minskat med 24 procent.

Framför allt skänkte svenskarna pengar till organisationer som jobbar med barn och unga, forskning och humanitärt bistånd. En anledning till att allmänheten, pandemin till trots, fortsatt att ge mer är möjligheten att dra av gåvor på skatten.

Förra året var det första helåret som skattereduktion för gåvor till organisationer som arbetar med social hjälpverksamhet och forskning kunde utnyttjas. Enligt Giva Sverige säger tre av fyra medlemsorganisationer att de därför sett en ökning i gåvor.

– Skattereduktionen för gåvor som incitament för att öka engagemanget för ideella organisationer verkar fungera väl, men långt ifrån alla organisationer kan ta del av det med dagens utformning. Alla allmännyttiga ändamål, exempelvis även barn och unga eller natur och miljö, bör omfattas för att skattereduktionen ska kunna bidra till ett starkare civilsamhälle, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige, i ett pressmeddelande.

Liksom förra året kan Giva Sverige konstatera att svenskarnas givande fördubblats på tio år. Det går på tvärs mot organisationens larm från förra året, då man förutspådde en minskning på upp till en miljon kronor från 2019 till 2020.

Den pessimistiska prognosen byggde på en minskning av gåvor under perioden mars–maj 2020. Efter sommaren förra året ökade givandet igen, men likväl fastslog organisationen i en rapport i mars i år att givandet 2020 troligen skulle ligga i nivå med året innan.

Mer läsning