Lördagen den 22 augusti demonstrerar guatemalaner i Guatemala City mot den utbredda korruptionen och kräver president Otto Perez Molinas avgång. De avråder också folk från att rösta på högerpopulisten Manuel Baldizón. Foto: Claudio Vasquez Bianchi.

Lördagen den 22 augusti demonstrerar guatemalaner i Guatemala City mot den utbredda korruptionen och kräver president Otto Perez Molinas avgång. De avråder också folk från att rösta på högerpopulisten Manuel Baldizón. Foto: Claudio Vasquez Bianchi.

Svenskt bistånd avslöjar korrupt regering

Tack vare bland annat svenska biståndspengar har en colombiansk jurist fått hjältestatus i Guatemala sedan han avslöjat omfattande korruptionshärvor inom statsapparaten. Förutom pågående förundersökningar mot vice-presidenten, tre generaldirektörer och riksbankschefen dras nu snaran även åt kring presidenten själv.

Publicerad:

Det var den 21 augusti som Guatemalas riksåklagare begärde att president Otto Perez Molinas åtalsimmunitet skulle hävas. Det i samband med att landets nyligen sparkade vicepresident Roxana Baldetti, häktats.

Den Internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG), som leds av den colombianske juristen Iván Velásquez, har bevisat att den tidigare vicepresidentens stabschef lett ett sofistikerat brottsyndikat, som stulit många miljoner kronor ur landets statskassa.

Presidenten inblandad

Enligt utredningen har Guatemalas tullmyndighet och skatteverk fungerat som mjölkkossor för ”La Linea”, som brottsyndikatet kallats. Enligt landets riksåklagare pekar telefonavlyssningar på att även presidenten varit inblandad. Guatemalansk media har länge kritiskt granskat flera av hans nyligen byggda semesterhus och gårdar.

Över viadukterna i huvudstaden Guatemala City hänger banderoller där det står ”Ivan, vår bror, folket tror på dig”. CICIG:s brottsundersökningar har under de senaste månaderna lett till att cirka tiotusentals guatemalaner har demonstrerat nästan varje lördag, med krav på presidentens avgång.

Sverige är en av de största biståndsgivarna till CICIG och bidrog till kommissionens etablering 2008, som en del i en utestående uppföljning av en punkt i fredsavtalen från 1996. CICIG:s mandat är att identifiera och bidra till att upplösa illegala grupper och så kallade ”hemliga säkerhetsstrukturer” och deras kopplingar till staten.

Unik organisation med svenskt stöd

CICIG är en unik internationell organisation så tillvida att merparten av de cirka 150 anställda, varav hälften är guatemalaner, själva utreder korruption och ekonomisk brottslighet inom staten. Organisationen är också biträdande åklagare tillsammans med riksåklagarämbetet och kan föreslå och presentera lagreformer på rättsområdet.

Det handlar om en hands-on-verksamhet med mobiltelefonavlyssningar, spaning och husrannsakningar som viktiga verktyg. Säkerheten kring missionen är omfattande. Sverige har bidragit med ett litet antal poliser.

Iván Velásquez är CICIG:s tredje chef. Han är en före detta colombiansk åklagare och tidigare ledamot av Colombias högsta domstol, med omfattande erfarenhet av utredningar av bland annat bestialiska brott som colombianska paramilitärer begick i hans hemlän Antioquia.

Presidentval 6 september

Det är mindre än två veckor kvar till presidentvalet i Guatemala, den 6 september, och CICIG:s utredningar har också nått toppkandidaterna. Vice-presidentkandidaten till den politiker som leder i opinionsundersökningarna, högerpopulisten Manuel Baldizón, är, enligt CICIG, också misstänkt för korruption.

De socioekonomiska klyftorna i Guatemala är extrema, det politiska deltagandet lågt och de demokratiska institutionerna och politiska partierna svaga. I och med sitt agerande har därför CICIG lyckats skapa en debatt och manifestationer av sällan skådat slag.

– Kanske vågar vi inte ännu tala om en förändrad politiska kultur och transparenta, effektiva statliga institutioner, men fortsätter det så här är vi på god väg, säger Sveriges ambassadör i Guatemala George Andrén.

Ivan Velásquez är för sin del fåordig om CICIG:s resultat, men brukar framhålla att den juridiska rättvisan, den gäller för alla. Och just det är närmast revolutionärt i Guatemala.

Text: Jocke Nyberg

Mer läsning