Mexiko håller 29-30 mars en internationell konferens för ökad jämställdhet, samtidigt som landet kämpar med våld mot kvinnor - här manifesterat som ett monument framför kulturhuset Bellas Artes, i centrala Mexiko City.

Mexiko håller 29-30 mars en internationell konferens för ökad jämställdhet, samtidigt som landet kämpar med våld mot kvinnor - här manifesterat som ett monument framför kulturhuset Bellas Artes, i centrala Mexiko City.

Sverige bakom nya förslag för att stärka globalt jämställdhetsarbete

Den svenska regeringen tar fram förslag för hur världens länder kan stärka ekonomisk jämställdhet och skapa anständiga arbetsvillkor för kvinnor. Förslagen presenteras vid en internationell konferens i Mexiko senare i mars.

Publicerad:

Den 29-31 mars bjuder Mexikos regering in till en virtuellt konferens om jämställdhet. Vid mötet kommer flera förslag på handlingsplaner för att stärka det globala jämställdhetsarbetet att presenteras.

På mötet kommer Sveriges regering presentera förslag på handlingsplaner för ekonomiska reformer för jämställdhet och anständiga arbetsvillkor för kvinnor. Det handlar till exempel om sociala trygghetssystem och fackliga rättigheter.

Förslagen har tagits fram i en arbetsgrupp där Sverige samarbetat med Mexiko, Sydafrika, Tyskland och Spanien och en rad civilsamhällesorganisationer, Bill & Melinda Gates Foundation och företaget PayPal. Arbetsgruppen kommer även presentera förslag som rör obetalt hemarbete och finansiell inkludering. Kvinnors möjligheter att äga mark, starta företag och en jämnare fördelning av obetalt hemarbete är viktiga åtgärder för att bidra till ekonomisk jämställdhet.

– I Sverige har arbetet gjorts av oss på utrikesdepartementet tillsammans med jämställdhetsenheten på arbetsmarknadsdepartementet. Vi valde att ta oss an arbetsgruppen för ekonomisk jämställdhet, som också är en grundläggande del av regeringens jämställdhetspolitik. Det är en grund för all jämställdhet, säger Ulrika Grandin, kansliråd på utrikesdepartementet.

Uppskjutet superår

Som OmVärlden rapporterade förra året ställdes det så kallade superåret för jämställdhet in förra året. Flera konferenser sköts upp till i år, bland annat den kommande i Mexiko, som skulle hållits i maj förra året. Så även en uppföljningskonferens i Paris, Frankrike.

Nu kommer de handlingsplaner som presenteras i Mexiko, i slutet av mars, förhandlas fram för att slutligen antas i Paris, i juni. Då kommer Frankrikes president Emmanuel Macron bjuda in, till inte bara ett virtuellt möte, utan det planeras även ett fysiskt möte med företrädare för flera länder.

Förutom den arbetsgrupp som Sverige deltar i finns ytterligare fem grupper med olika fokus på hur jämställdheten i världen kan stärkas. Bakom initiativet står FN:s kvinnoorgan UN Women.

När OmVärlden förra året bjöd in UN Womens vice generalsekreterare, Åsa Regnér, till ett poddsamtal konstaterade hon att internationella förhandlingar kring allt som rör jämställdhet blivit tuffare. Ulrika Grandin säger att förr handlade ofta förhandlingarna om frågor som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) eller abortfrågan, nu ifrågasätts även själva begreppet jämställdhet.

– Generation Equality Forum, som UN Women lanserat, är ett svar på detta, ett sätt för de länder som driver på jämställdhetsarbetet att mötas och ta fram konkreta förslag på hur vi kan stärka global jämställdhet, säger Bengt Nilsson, departementssekreterare på jämställdhetsenheten på arbetsmarknadsdepartementet.

Utmaningar i Sverige

Även Sverige har mycket att jobba med när det kommer till jämställdhet. Både Bengt Nilsson och Ulrika Grandin lyfter den svenska välfärdsmodellen som en bidragande orsak till att den ekonomisk jämställdheten ökat i Sverige. Samtidigt pekar en rad rapporter, både internationella och från Statistiska centralbyrån (SCB), på att fortsatt ekonomisk ojämlikhet är en av Sveriges svaga punkter i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

– Inget land har uppnått jämställdhet, inte heller Sverige där utmaningarna visar sig på andra vis än i andra länder. Det är samma patriarkala strukturer som yttrar sig på olika sätt, säger Bengt Nilsson.

Konferensen i Mexiko följer direkt på FN:s kommission för kvinnors rättigheters 65:e konferens i New York, 15-26 mars. Förra året ersattes den över en vecka långa konferensen med ett möte på två timmar.

I år möts FN:s kommission för kvinnors rättigheter både fysiskt och virtuellt. Stort fokus ligger på hur covid-19 slagit mot jämställdhet och kvinnors rättigheter, inte minst hur kvinnor och flickor ska inkluderas i alla länders återhämtningsplaner efter pandemin.

Erik Halkjaer

Mer läsning