Sverige slutade använda Astrazenicas vaccin som sedan exporterades till andra länder.

Sverige slutade använda Astrazenicas vaccin som sedan exporterades till andra länder.

Sverige donerade vaccinet vi själva inte ville använda

Sverige har hittills skänkt 7,5 miljoner doser av covid-19 vaccin till andra länder. Förutom en miljon doser av Modernas vaccin till Rwanda är alla doser som skänkts vaccin som vi har slutat att använda i Sverige på grund av risk för biverkningar. 

I början av pandemin påpekades det tidigt att covid-19 vaccin måste fördelas även till fattigare områden och i april 2020 grundas det globala vaccinsamarbetet Covax. Ett år senare, i april 2021, anländer de första donationerna till Covax. Det är cirka fyra månader efter att vaccinen börjat användas i USA och Europa. 

OmVärlden har begärt in uppgifter om hur mycket och vilken typ av vaccin som Sverige donerat sedan pandemins utbrott. De första svenska doserna skickades i väg den 27 maj 2021, enligt uppgifter som vi fått från Utrikesdepartementet. Det rörde sig då om vaccin från Astra Zeneca. Det skickas en månad efter att Folkhälsomyndigheten beslutat att inte använda det. Skälet är att det uppdagades vissa risker kopplade till vaccinet. Några fall av blodproppar rapporterades hos framför allt yngre personer som fått Astra Zenecas vaccin. I juli fasades det därför helt ut från det svenska vaccinprogrammet. Så även Janssens vaccin som aldrig användes i Sverige.

Avrådde från att använda vaccinen

Det vaccin som kommit till Sverige var beställt av EU-kommissionen och sedan fördelats till EU:s medlemsstater utifrån befolkningsmängd. Doserna som Sverige donerade är vaccin som svenska myndigheter inte ansågs behövas på hemmaplan. Av de totalt 7,5 miljoner doser som nått länder är 6,5 miljoner doser från Astra Zeneca och Janssen, 

Folkhälsomyndigheten rekommenderade att dessa två vaccin inte skulle används i Sverige – hur ser då myndigheten på att de skickas till andra länder och där används till yngre?

– Precis som i Sverige har mottagarländerna i Covax-samarbetet myndigheter som bedömer vaccinerna mot covid-19 och tar fram rekommendationer för vilka personer som ska få vilken sorts vaccin, svarar Kalle Asplund, på Folkhälsomyndighetens kommunikationsavdelning i ett mejl. 

Rätt att ge bort vaccin

Biståndsminister Matilda Ernkrans (S) som nyligen var på besök i Rwanda, för att bland annat se hur de har följt upp den svenska donationen av en miljon doser vaccin, anser inte att det var fel att ge bort vaccin som inte brukas i Sverige.

– Alla dessa doser är godkända av Europeiska läkemedelsmyndigheten, av WHO och av de mottagande länderna. För oss var det en självklarhet att allt vaccin skulle komma till användning. 

Men om dessa vaccindoser varit godkända av Folkhälsomyndigheten och behövts i Sverige, hade de då donerats?

– Det är en hypotetisk fråga. Vi har ansvar för att våra medborgare ska ha tillgång till vaccin, men vi har också ansvar för att begränsa smittspridningen i resten av världen, Folkhälsomyndigheten flaggade nyligen för risken att nya mutationer kan uppträda, säger Matilda Ernkrans. 

Covax har distribuerat en miljard doser covid-19 vaccin, men det är oklart hur många som använts. Enligt WHO så hade endast hälften av doserna använts i slutet av 2021. Foto: Shutterstock

Förutom de donerade vaccinen har Sverige även bidragit med 2,45 miljarder kronor till Covax. Det finns ytterligare 2,1 miljarder kronor avsatta i budgeten för 2022 för ”ytterligare donationer av svenska vaccindoser och ökat stöd till den globala vaccinupphandlingsmekanismen Covax”. Exakt hur dessa medel ska komma att användas är ännu inte beslutat.

Totalt har till dags dato 502 miljoner doser donerats till Covax av 31 länder. Till det kommer cirka 500 miljoner doser som köpts in till Covax och totalt har en miljard doser distribuerats ut i systemet. Men hur många av denna miljard doser som sedan använts är oklart. Vaccinen har tämligen kort livslängd, Pfizer cirka tio veckor. Länder med dåliga logistikkedjor, brist på kylskåp och sjukvårdspersonal, har svårt att snabbt få ut doserna vilket leder till att vaccin blir liggande och till sist obrukbart. Enligt data från WHO ,30 december 2021, hade hälften av länderna i Afrika endast använt 50 procent av vaccinet man erhållit

Den korta livslängden leder även till att vaccin som doneras från rikare länder ofta är nära sista förbrukningsdag när det ska levereras vidare inom Covax.

I januari rapporterade Unicef att bara under december 2021 avvisade fattiga länder 100 miljoner doser på grund av kort datum. Ett annat växande problem är att intresset för att vaccinera sig är svalt, särskilt i många av Afrikas länder. Det finns en skepsis till vaccinet och att västländer donerar vaccin som de själva inte använder. 

Yngre avstår från spruta

Även i västländerna minskar behovet när många redan har fullgott skydd. Mellan 60 till 85 procent av invånarna i de rikare länderna är fullvaccinerade och signalerna just nu är att många, inte minst yngre, avstår från att ta en andra och tredje spruta. Samtidigt fortsätter läkemedelsbolagen att producera i hög takt. Enligt den internationella läkemedelsföreningen IFPMA kommer bolagen att ha producerat 24 miljarder doser i mitten av 2022. Det till en befolkning med 5,8 miljarder vuxna. 

Samtidigt med att de rikare länderna trappar ner sina inköp av vaccin uppstår mer utrymme för att distribuera vaccin till andra fattigare länder, men frågan är som sagt om det finns en så stor efterfrågan. 

Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin på Karolinska institutet ifrågasätter om det i dag finns ett behov av vaccinering av hela populationer i Afrika. ”Frågan är, från mitt perspektiv, om det är värt att lägga resurserna där när det finns så många andra sjukvårdsbehov säger Johan von Schreeb i en intervju i OmVärlden.

Även biståndsminister Matilda Ernkrans betonar vikten av att bygga upp starka hälsosystem.

– Här i Rwanda har man lyckats få ut allt vaccin tack vare att det finns en apparat som klarar det. Min bild är att det funnits brister i andra länder som tagit emot vaccin inom Covax, och det är ytterligare ett skäl till varför vi måste vi fortsätta att ge stöd till låginkomstländernas uppbyggnad av sjukvård. 

FAKTA: Svenskt vaccinstöd
Här är länderna som erhållit flest doser av covid-19 vaccin från Sverige  Det mesta har gått genom samarbetat i Covax.

Filippinerna 1512 000 Janssen
Rwanda 1 000 000 Moderna
Pakistan 625 200 Astra Zeneca
Indonesien 593 300 Astra Zeneca
Syrien 536 640 Astra Zeneca

Mer läsning