Defence for Children International Palestine, en av organisationerna som har svenskt stöd och som anklagas för terrorkopplingar av Israel

Defence for Children International Palestine, en av organisationerna som har svenskt stöd och som anklagas för terrorkopplingar av Israel

Sverige fortsätter samarbete med terroranklagade organisationer

Sex palestinska civilsamhällsorganisationer har belagts med terrorstämpel av Israels regering. Två av dessa har stöd av Sverige men Göran Paulsson, Sveriges biståndsråd i Jerusalem, anser inte att det finns något skäl att avbryta samarbetet. Han anser att Israels beslut kan uppfattas som ett angrepp på hela det civila samhället i Palestina.

Publicerad:

Det var i fredags (22 oktober) den israeliska regeringen beslutade att terrorstämpla sex palestinska civilsamhällsorganisationer, alla har stöd av EU och två av dem får medel från Sida. Enligt Israels försvarsminister Benny Gantz ska  organisationerna Addameer, Al-Haq, Bisan Center, Defence for Children International Palestine, Samidoun, palestinska fångarnas solidaritetsnätverk och lantbruksorganisationen Union of Agricultural Work Committee ha samröre med PFLP, en militant rörelse som utfört många dåd i Israel och som är terrorstämplad av USA och EU. 

Nyheten kom som en total överraskning för Göran Paulsson, chef för sektionen för utvecklingssamarbete på det svenska generalkonsulatet i Jerusalem. 

– Det fanns inga förhandsbesked och vi har under helgen och framför allt under måndagen försökt att få en bild av dessa anklagelser och hur vi ska agera, säger Göran Paulsson till OmVärlden strax efter att han deltagit i ett stormöte i Ramallah där han träffat två av organisationerna som är utpekade och som får medel av det svenska generalkonsulatet. Det är Al-Haq,totalt 19,1 miljoner kronor för 2018-2020 och Defence for Children International Palestine, 11,3 miljoner kronor under samma tid. 

– De anser att anklagelserna är helt obefogade och de kommer att fortsätta sitt arbete som vanligt. Tillsammans med andra givare kommer vi nu att behöva analysera konsekvenserna av beslutet, säger Göran Paulsson 

Han anser i ett större perspektiv att det kan komma att uppfattas som ett angrepp på hela det civila samhället i Palestina. 

Inte tagit del av dokumentation

Exakt hur de israeliska myndigheterna kommer att agera för att stänga ner verksamheten i de sex organisationerna är i skrivandes stund oklart. Enligt Göran Paulsson så har inga bankkonton stängts ner eller avhysningar från lokaler skett.  Han säger att varken konsulatet eller organisationerna har fått ta del av något underlag som ligger till grund för terrorstämplingen. 

Göran Paulsson påpekar att Israel tidigare kommit med liknande anklagelser mot andra palestinska hjälp- och civilsamhällsorganisationer som inte visat sig vara korrekta. Även biståndsminister Per Olsson Fridh skriver i en tweet att ”Tidigare anklagelser om felaktig användning av svenska biståndsmedel till palestinska civilsamhällsorganisationer har efter noggrann granskning inte kunnat styrkas. OmVärlden gjorde i augusti 2018 en genomgång av vissa av dessa anklagelser 

Pengatvätt menar Israel

En del av bevisningen som den israeliska regeringen lagt fram ska enligt Jerusalem Post vara en video från Palestinian Wattan Media Network där ledande personer i dessa civilsamhällsorganisationer ska ha deltagit i ett event i Ramallah med stöd till PFLP. Evenemanget ska enligt uppgifter ha hedrat PFLP:s politiska byråmedlem Rabah Muhanna som enligt tidningen varit med och upprättat tre av de nu aktuella civilsamhällsorganisationerna. 

Israels säkerhetstjänst menar att PFLP har en metod att använde sig av civilsamhällsorganisationer för att tvätta pengar till finansiering och för terroraktiviteter.

– Det kan vara så att organisationer i huvudsak har en legal verksamhet men att sedan vissa personer använder organisationen som täckmantel till annat. Oftast är det personer som sitter i ledningen och har kopplingar till olika grupperingar, då PFLP i detta fall kan man anta. Djävulen sitter i detaljerna och det är dessa detaljer som är avgörande, säger Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan till OmVärlden

Han förväntar sig att israeliska Shin Beth (säkerhetspolisen i landet) kommer att visa upp dokumentation som de snart ska presentera för de amerikanska myndigheterna i Washington.

Göran Paulsson säger att man tar anklagelserna på största allvar. 

– Kommer det mer fakta och bevis är inget jag vill spekulera i. Det finns i alla fall inget idag som visar att det är sanna påståenden, visar sig något annat i framtiden får vi se då.  Vi ser inget skäl att agera nu och där är vi överens med de övriga givarna inom EU. 

I ett gemensamt uttalande från Amnesty International och Human Rights Watch kallas beslutet "skrämmande och orättvist". Man anser att denna åtgärd "är en attack från den israeliska regeringen mot den internationella mänskliga rättighetsrörelsen som hotar att lägga ner arbetet för Palestinas mest framstående civilsamhällesorganisationer". 

Mer läsning