Sveriges bistånd till Mali uppgår till 1,2 miljarder kronor på fem år. Nu ställs utbetalningar på 73 miljoner kronor in på grund av statskuppen.

Sveriges bistånd till Mali uppgår till 1,2 miljarder kronor på fem år. Nu ställs utbetalningar på 73 miljoner kronor in på grund av statskuppen.

Sverige fryser bistånd till Mali

Med anledning av statskuppen i Mali fryser Sverige biståndet till landet. ”Det stöd vi fryser är till de statliga aktörerna”, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, till OmVärlden.

Publicerad:

Den 28 augusti meddelade Sida att myndigheten i samråd med Sveriges ambassad i Mali att man beslutat att ställa in utbetalningar till biståndsinsatser i landet till ett värde på 73 miljoner kronor.

”I avvaktan på att Mali får ett civilt styre igen har den svenska ambassaden i Mali i samråd med Sida beslutat att pausa alla samarbeten med den maliska staten”, skriver Sida på sin hemsida.

De utbetalningar som ställs in rör tre olika pågående biståndsprojekt:

Det är 62 miljoner kronor som skulle betalas ut i år till ett skogsprogram, kallat GEDEFOR III, som genomförs i samarbete med Malis milijödepartement. Projektet går ut på flytta förvaltningen av skogens resurser från centrala myndigheter till kommuner. Totalt bidrar Sida med 160 miljoner kronor till projektet under en flerårsperiod.

Det är 1 miljon kronor som skulle betalats ut i år till ett projekt, kallat Wetlands Program hase II), för hållbar utveckling i våtmarkerna kring Nigerdeltat. Totalt bidrar Sida med 94,3 miljoner kronor till projektet under en flerårsperiod.

Slutligen handlar det om 10 miljoner kronor till stöd till Mali motsvarighet till Statistiska centralbyrån (SCB). Hittills i år har projektet redan fått 12,4 miljoner kronor i stöd från Sida som totalt bidrar med 71,7 miljoner kronor under en flerårsperiod.

– Sida har personal på ambassaden i Mali som löpande följer upp våra biståndsinsatser. Om det uppstår problem med någon samarbetspart – vare sig det är en statlig myndighet, en civilsamhällesorganisation eller ett FN-organ – så fryser vi utbetalningarna och förstärker uppföljningen för att se till att det vi har investerat används på rätt sätt, säger Ulf Källstig, chef för Sidas Afrikaavdelning, i pressmeddelandet.

Statskuppen i Mali inträffade 18 augusti i år, då sittande president Ibrahim Boubacar Keita avsattes och en militärjunta tog över makten. OmVärlden var då i kontakt med Sverige minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson som sa att ”Vi står redo att stötta de krafter som vill se en demokratisk utveckling i landet.

– Vi följer utvecklingen noga för att se hur vi bäst kan mildra effekterna och fortsatt garantera att vårt stöd, både långsiktigt och humanitärt, kommer de mest behövande till del, sa Peter Eriksson.

Efter beskedet om att biståndet till Mali till viss del fryses för tillfället kontaktade OmVärlden Peter Eriksson igen.

– Det stöd vi fryser är till de statliga aktörerna. Stödet till civila samhället och multilaterala organisationer kvarstår och är en fortsatt viktig del i att säkerställa att de mest utsatta får det stöd de behöver och landet kan få en övergång till ett demokratiskt och civilt styre, säger Peter Eriksson.

Sveriges strategi för internationellt utvecklingssamarbete med Mali löper under perioden 2016-2020 och tar slut i år. Strategin omfattar ett sammanlagt bistånd från Sverige på 1,2 miljarder kronor. Sida håller just nu på att ta fram ett förslag till en ny strategi för perioden 2021-2025. Förslaget beräknas kunna lämnas till regeringen i slutet av september.

Tidigare i augusti frös Sverige också bistånd till Belarus till ett värde på 25,5 miljoner kronor på grund av oroligheterna där efter valet 9 augusti.

Erik Halkjaer

Mer läsning