Biståndsminister Johans Forssell presenterade den 16 november det nionde stödpaketet till Ukraina.

Biståndsminister Johans Forssell presenterade den 16 november det nionde stödpaketet till Ukraina.

Sverige ger nytt stödpaket till Ukraina

Sverige ska ge ytterligare stöd till Ukraina. Både militärt och humanitärt. Det militära stödet uppgår till tre miljarder kronor och det humanitära till 720 miljoner kronor.

De ryska styrkorna har den senaste tiden fokuserat på att slå ut ukrainsk infrastruktur. Elnätet, vägar och värmekraftverk har attackerats samtidigt som vintern närmar sig. Biståndsminister Johan Forssell (M) säger att den ryska krigföringen kännetecknas av att civilbefolkningen ses som fullt legitima mål. 

– Man beräknar nu att 40 procent av Ukrainas energiinfrastruktur är skadad genom ryska attacker. Nästan fem miljoner människor har begränsad tillgång på vatten och i Kiev så hotas tre miljoner av nedsläckning. All kritisk infrastruktur påverkas, säger han.

Det är mot den bakgrunden som regeringen presenterar sitt nionde stödpaket till Ukraina. I detta paket finns ett militärt paket på utrustning till ett värde av tre miljarder kronor, samt ett humanitärt paket på 720 miljoner kronor.

– Inriktningen är att så snabbt det går få ut det allra nödvändigaste som behövs i landet, säger Johan Forssell.

Biståndsministern säger att pengarna går till de organisationer som visat sig vara bäst på att få ut stödet. FN:s livsmedelsprogram WFP får den största delen av stödet, 250 miljoner kronor. Världsbanken får det näst största stödet för att kunna bidra till att reparera förstörda bostäder. 

Stödet finansieras med pengar som är kvar från 2022 års budget. 

En del av pengarna i det humanitära paketet, 160 miljoner kronor, går till Moldavien som också drabbats hårt av kriget som lett till att avbrutna energileveranser från Ukraina. Moldavien har även tagit emot många ukrainska flyktingar. 

Utöver det humanitära stödet på 720 miljoner kronor ska Sverige ge ett militärt stöd på cirka tre miljarder kronor. Det militära stödet handlar om att förse ukraina med bland annat luftförsvarssystem, kvalificerad ammunition, personterrängbilar, personlig utrustning inklusive vinterutrustning och kroppsskydd, riktmedel, tält och maskeringsnät. Exakt vad det är för luftförsvarssystem vill inte regeringen gå in på just nu och hänvisar till säkerhetsskäl.

Vinterstödpaketet till Ukriana

Regeringen ger nu ett nionde stödpaket till Ukraina. Det militära stödet, som bland annat går till luftförsvarssystem, ammunition och vinterutrustning, uppgår till tre miljarder kronor. 

Det humanitära stödet uppgår till 720 miljoner kronor och fördelas enligt följande:

  • World Food Programme – 250 miljoner
  • Fonder hos Världsbanken för Ukraina respektive Moldavien – 140 miljoner + 40 miljoner
  • Nordiska Miljöfinansieringsbolagets Ukraine Green Recovery Programme – 110 miljoner
  • Ukrainska och moldaviska Röda Korset – 50 miljoner + 20 miljoner
  • Minröjning genom Danska flyktingrådet – 10 miljoner
  • Energifond vid givarkonferens för Moldavien – 100 miljoner

Källa: Regeringen

Mer läsning