Biståndsminister Isabella Lövin vill inte att biståndet urholkas mer.

Biståndsminister Isabella Lövin vill inte att biståndet urholkas mer.

Sverige kämpar för biståndsbegrepp

Biståndsminister Isabella Lövin vill inte blanda samman bistånd och militära utgifter, hur små och vällovliga utgifterna än är. Hon finner förslaget att klassa vissa militära insatser som bistånd “olustigt” och påpekar “att världens militära budgetar inte precis är små”.

Enligt biståndsministern befinner sig diskussionerna inför februari månads medlemsmöte inom Organisationen för ekonomisk utveckling och samarbete, OCED:s biståndskommitté DAC, just nu i ett ”känsligt läge”.

Isabella Lövin vill inte gå in på vad andra länder tycker och tänker om förslaget att kunna räkna av militära insatser som bistånd. Vid ett seminarium i december förra året nämnde statssekreterare Ulrika Modéer att Irland stod på Sveriges sida, men hon vill idag inte säga om det fortfarande gäller.

Betydelselös för biståndsbegreppet

DAC:s chef Erik Solheim har som OmVärlden tidigare skrivit sagt att Sverige befinner sig i en ytterposition i diskussionen, som han framställer som rätt betydelselös för biståndsbegreppet. Det håller inte Isabella Lövin med om.

– Vi är principiellt emot all sammanblandning av bistånd och militära utgifter. Vi är rädda att det här är ett sluttande plan, att man öppnar upp möjligheten så att det blir ett kryphål som sedan kan vidgas till att bekosta mer och mer militära utgifter med bistånd.

Avslöjar inte Sveriges agerande

Exakt hur Sverige agerar för att stoppa förändringarna av OECD/DAC:s regelverk vill biståndsministern inte avslöja. Hon säger att Sveriges främsta argument är att om det nu handlar som så små förändringar, som bland andra Erik Solheim framställer det som, så varför överhuvudtaget göra om reglerna.

– Som det här fallet som Erik Solheim refererar till i din förra text, om att kunna använda militära transportplan för att frakta material för att bekämpa ebola. Ja, det är ett specifikt fall, som det inte skulle vara någon stor sak att godkänna, men om det bara handlar om såna små saker känns det olustigt att öppna upp för något som vi inte vet riktigt hur det slutar.

Inga små militärbudgetar

Förutom möjligheten att bekosta militära transporter med biståndsmedel handlar det förslag som ligger på OECD/DAC:s bord om att låta utbildning av militärer i mänskliga rättigheter och våld mot kvinnor betalas av bistånd. Även detta värjer sig Isabella Lövin emot.

– Världens militära budgetar är inte precis små, säger hon.

Ändra privatsektorstöd

Ytterligare en förändring som ligger på OECD/DAC:s bord är en utvidgning av hur så kallat privatsektor stöd ska få räknas som bistånd. Även detta är Sverige emot. Isabella Lövin vill inte se en situation där företags statliga vinster ska kunna räknas som bistånd, utan att bistånd ska vara en ”givaransträngning”.

OECD/DAC gör just nu också en sammanställning av hur medlemsländerna rapporterar sina biståndskostnader för flyktingmottagande. Något som biståndsministern välkomnar som ett underlag för framtida diskussioner kring hur avräkningar av flyktingmottagande ska rapporteras och räknas. Men något konkret förslag på hur denna, idag, största urholkning av biståndet, ska kunna minska eller stoppas, lägger Sverige idag inte fram. Enligt Erik Solheim har inget land hittills kommit med ett sådant förslag.

Text: Erik Halkjaer