Sverige klättrar kraftigt i FN-organet UNDP:s rankning över välstånd och mänsklig utveckling i världen.

Sverige klättrar kraftigt i FN-organet UNDP:s rankning över välstånd och mänsklig utveckling i världen.

Sverige klättrar i världens välståndsliga

Sverige klättrar från plats 14 till plats sju på FN:s lista över världens bästa länder att leva i. Norge ligger som vanligt i topp.

Sverige klättrar kraftigt i FN-organet UNDP:s rankning över välstånd och mänsklig utveckling i världen. Hoppet från en 14:e plats till en sjundeplats innebär bland annat att Sverige passerar Danmark, som i den förra rapporten från 2016 hamnade några placeringar före Sverige.

Island placerar sig precis ovanför Sverige och listan toppas som vanligt av Norge. Finland ligger på plats 15, vilket är en kraftig ökning från plats 23.

UNDP:s lista, Human development index, är en sammanvägning av tre grundläggande faktorer för mänsklig utveckling: förväntad livslängd, utbildning och levnadsstandard.

På årets lista ligger Sverige nu över snittet både för länder som placerar sig i gruppen mycket hög levnadsstandard samt för medlemmarna i de rika ländernas samarbetsorgan OECD. Sverige har bland annat passerat länder som Singapore, Kanada, USA, Nederländerna och Nya Zeeland.

Sverige är tillsammans med Island två av de länder som klättrar snabbast i toppen. Den som klättar allra snabbast är Irland som totalt hamnar på plats fyra.

Sedan UNDP släppte sin första rapport år 1990 har den förväntade livslängden i Sverige ökat med fem år. Förväntad utbildningstid för barn har också ökat med knappt fem år och inkomsten per capita med nästan 60 procent.

Ojämlik utveckling

Generellt sett ökar välståndet i hela världen. Allt fler länder kvalar in i gruppen som FN definierar som "mycket högt välstånd" medan allt färre hamnar i gruppen med lågt välstånd. Caroline Åberg, Sverigerepresentant på UNDP, säger att årets index speglar en ökad investering i mänsklig utveckling världen över.

– Men det viktigaste budskapet är att trots att stora framsteg gjorts vad gäller livslängd, utbildning och levnadsstandard så ökar ojämlikheten både inom och mellan många länder. Detta skapar utmaningar för en jämlik utveckling där ingen människa lämnas utanför, säger hon.

En person som lever i ett land med högt välstånd förväntas i snitt leva 19 år längre och gå i sju år längre i skolan.

Norge, Schweiz, Australien, Irland och Tyskland toppar välståndsligan medan Niger, Centralafrikanska republiken, Sydsudan, Chad och Burundi ligger i botten. Irland, Turkiet, Dominikanska republiken och Botswana klättrar allra snabbast i listan. Detta medan länder som befinner sig i konflikt – Syrien, Libyen och Jemen – är de som faller allra kraftigast.

Mycket kvar att göra

Förväntad livslängd i världen har ökat rejält sedan 1990, i snitt med sju år. Störst är utvecklingen i södra Afrika och södra Asien där den förväntade livslängden har ökat med i snitt elva år. Antalet skolår har samtidigt ökat med 3,5 år.

Fortfarande är klyftorna avgrundsdjupa mellan botten och toppen på listan. Ett barn som föds i Norge i dag kan förväntas leva till 82 års ålder och gå 18 år i skolan. Ett barn som föds i Niger, som ligger i botten av listan, förväntas däremot i genomsnitt leva i 60 år och bara gå fem år i skolan.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete, säger till OmVärlden att rapporten visar att det är mycket kvar att göra.

– Det är väldigt roligt att Sverige förbättrat sin ranking från plats 14 till plats 7. Och dessutom att trenden går åt rätt håll i världen i stort. Men det finns slående skillnader internationellt. Kriser och konflikter fördjupas och blir mer långvariga i drabbade områden. Ett effektivt bistånd i rätt tid kan göra skillnad. Vi är övertygade om att svenskt bistånd bidrar till att utvecklingen går i rätt riktning, men utvecklingsindexet visar att det finns så oerhört mycket mer att göra i världen.

Axel Kronholm
Mikael Färnbo