Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill se mindre pengar till Sveriges bistånd. 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill se mindre pengar till Sveriges bistånd. 

Sverigedemokraterna vill halvera biståndet

I sin vårbudgetmotion föreslår Sverigedemokraterna att biståndets andel av bruttonationalinkomsten halveras. ”Hela utgiftsområdet karaktäriseras av slöseri”, skriver partiet i motionen.

OmVärlden har tittat på oppositionspartiernas vårbudgetmotioner. Medan Vänsterpartiet föreslår att biståndet ökar med en halv miljard, föreslår Sverigedemokraterna en minskning på minst 20 miljarder kronor.

Kristdemokraterna håller fast vid det av riksdagen överenskomna enprocentsmålet, att Sveriges bistånd ska vara 1 procent av bruttonationalinkomsten. Moderaterna står fast vid sitt förslag från i höstas om att minska biståndet med 16 miljarder kronor, till 0,7 procent av BNI.

När Sveriges riksdagspartier lade sina skuggbudgetar i höstas var Moderaterna och Sverigedemokraterna eniga om att minska biståndsramen till 0,7 procent av BNI. Nu går alltså Sverigedemokraterna längre och vill minska ramen till 0,5 procent av BNI.

OmVärlden får ingen intervju med Sverigedemokraternas biståndspolitiska talesperson. Istället svarar partiets presstjänst på frågor per e-post. Bland annat skriver de att partiet vill satsa på humanitärt bistånd ”i krisens närområde”. De tycker en större andel bistånd bör gå till hälsovårdsinsatser, som till exempel att hindra vidare smittspridning av covid-19.

Varken den särskilda satsningen på det humanitära biståndet eller hälsovården framgår av partiets motion. Där står det istället att Sverige måste minska sitt bistånd på grund av den pågående coronapandemin. I motionen står det att Sverige inte kan skänka bort enorma belopp utan krav på motprestationer.

”Internationellt bistånd förutses kosta statskassan 46 miljarder under 2020, och hela utgiftsområdet karaktäriseras av brist på uppföljning och iögonenfallande exempel på improduktivt slöseri”, står det i motionen.

Som exempel på biståndsinsatser där svenska biståndspengar försvunnit lyfter Sverigedemokraterna i sin motion korruptionsskandalen African Enterprise Challenge Fund, som OmVärlden skrivit om tidigare. Till OmVärlden nämner partiets presstjänst även det svenska demokratibiståndets dåliga resultat och ifrågasätter också stödet till den palestinska myndigheten och fonden för Afghanistans återuppbyggnad, Afghan reconstruction trust fund.

Även Kd kritiska

Kristdemokraterna har också ställt sig kritiska till regeringens agerande kring korruption, bland annat när det gäller bistånd till den palestinska myndigheten. Partiets biståndspolitiska talesperson Lars Adaktusson skrev nyligen i OmVärlden att ”den rödgröna regeringen har valt att nästan alltid se mellan fingrarna med oegentligheter och inte villkora svenskt bistånd”. Trots det vill Kristdemokraterna i sin vårbudgetmotion se ett fortsatt "ambitiöst" svenskt bistånd, men med större fokus på humanitära insatser och mer stöd till civilsamhällesorganisationer.

Stöd till civilsamhällesorganisationer är något som Sverigedemokraterna är beredda att skära ner. Partiet ställer sig tveksamt till om Sida kan följa upp projektstöd till 76 olika organisationer. Även infrastrukturbiståndet kritiseras.

Att Sveriges bistånd fått toppbetyg internationellt sett avfärdar Sverigedemokraterna med att de rika staternas organisation OECD:s biståndskommitté DAC, liksom Sida, troligen anser ”att dansfestivaler är ett bra verktyg för demokratisering av Mellanöstern.”

— Vi tror inte att det fungerar, skriver SD:s presstjänst.

När OmVärlden frågar Moderaterna om partiet förändrat sin syn på biståndspolitiken i och med coronapandemin är svaret nej. Per e-post hänvisar partiets pressavdelning till partiets höstbudgetmotion.

I en tidigare intervju med OmVärlden sa Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson att ”vi får vara nöjda om vi får behålla enprocentsmålet”. Hittills finns inte någon majoritet i riksdagen för att frångå målet, men Sverigedemokraterna gör med sin vårbudgetmotion en stark markering mot rådande konsensus.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln gjordes det inte tillräckligt klart att SD:s förslag är att minska biståndsramen till 0,5 procent av BNI, vilket enligt SD innebär en minskning av biståndet med minst 20 miljarder kronor per år. Det stod också felaktigt att regeringen skjutit till 140 miljoner kronor extra i bistånd för att bekämpa coronaviruset.

Mer läsning