När regeringen satsar pengar på globala insatser för att bekämpa covid-19 tas mer än hälften av resurserna från Sida.

När regeringen satsar pengar på globala insatser för att bekämpa covid-19 tas mer än hälften av resurserna från Sida.

Sveriges coronabistånd tas från liggande budget utan extra medel

Tvärtemot vad svenska medier rapporterat har regeringen inte tillfört extra biståndsmedel för att bekämpa covid-19. De 210 miljoner kronor som hittills satsats tas från Sida, UD och Socialdepartementet.

Publicerad:

Den 8 april rapporterade Sveriges Radio Ekot att ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson utlovade 140 miljoner kronor extra i bistånd för att bekämpa covid-19. Det var fel.

Som OmVärlden tidigare rapporterat har biståndsmyndigheten Sida plockat ut 100 miljoner kronor från sitt humanitära anslag. Det är pengar som ska riktas mot specifika insatser mot coronapandemin.

Tidigare i år har regeringen även sagt att Sverige går in med 40 miljoner kronor för att stödja Världshälsoorganisationen WHO:s arbete mot covid-19. När Peter Eriksson senare pratade med Sveriges Radio Ekots reporter, i anslutning till ett EU-möte i Bryssel, uppfattade reportern att de 100+40 miljoner kronorna var extra medel, utöver biståndsbudgeten.

Nyheten om de extra biståndsmedlen låg ute i en månad, på både Sveriges Radios hemsida och även nyhetssajten Omni. Först efter att OmVärlden och även Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson Yasmine Posio kontaktat Peter Erikssons stab kontaktade staben Sveriges Radio, som införde en rättelse i artikeln på nätet.

I inslaget går det fortfarande att höra reportern säga:

”Sverige ska själva bidra med 140 miljoner kronor utöver ordinarie bistånd för att ge stöd till coronabekämpning i fattiga länder”.

Hos Omni står det också fortfarande:

”Nu ska Sverige till att börja med lägga 140 miljoner kronor utöver ordinarie bistånd för att ge stöd åt coronabekämpning i fattiga länder.”

Ett missförstånd

När OmVärlden pratar med Peter Erikssons pressekreterare Robert Englund säger han att det måste skett ett missförstånd. Enligt honom har ministern aldrig kommunicerat att nya pengar kommer att skjutas till biståndsbudgeten.

I ett mejl skriver Robert Englund om publiceringen i Sveriges Radio, att ”jag förstår hur detta kan läsas annorlunda i Ekots artikel om FAC-mötet i Bryssel. Jag har kontaktat journalisten för att be om ett förtydligande.” Något försök att rätta artikeln tidigare har inte gjorts.

OmVärldens redaktion kan inte tolka Ekots nyhet på annat sätt än att det handlar om pengar utöver ordinarie bistånd. Inte heller Yasmine Posio, som i Vänsterpartiets vårbudgetändringsmotion föreslagit att biståndet tillförs 500 miljoner kronor i extra pengar för att bekämpa coronapandemin.

— Jag tycker att det är anmärkningsvärt att regeringen inte agerat tidigare. Det är viktigt att allmänheten vet vilka biståndspengar vi talar om. Jag utgår från att regeringen har mediebevakning och har sett detta, säger Yasmine Posio till OmVärlden.

Vad skulle regeringen tjäna på att den här nyheten får ligga kvar?

— Att det verkar som regeringen gör mer än vad den faktiskt gör, men risken är att den har mer att förlora då agerandet riskerar ett redan lågt förtroende för biståndet.

Den 30 april tillförde regeringen ytterligare 50 miljoner kronor från liggande budget för att stödja en ny FN-fond för återhämtning efter covid-19. Sida har också sedan i mars i år tagit 20 miljoner kronor till från sitt humanitära anslag för coronainsatser.

Totalt har Sida alltså satsat 120 miljoner kronor. Det gör att Sverige sammanlagt hittills lagt 210 miljoner kronor på särskilda coronainsatser.

Pengarna tas framför allt från Sidas humanitära anslag (120 miljoner kronor), men också (85 miljoner kronor) från anslagspost 33 inom budgetområde 7, Internationellt bistånd, i budgeten. Anslagspost 33 handlar om Strategiskt inriktade bidrag och är pengar som Utrikesdepartementet förfogar över. Därutöver tas 5 miljoner kronor från Socialdepartementet, som samarbetar med WHO.

Erik Halkjaer

Mer läsning