Toppmöte i Kina ska sätta kurs för att rädda biologisk mångfald

Inför COP26 i Glasgow i november hoppas många att frågan om biologisk mångfald ska knytas tydligare samman med klimatkrisen, för att kunna hitta gemensamma lösningar. Där kan Kina spela en stor roll.

Publicerad:

2019 kom FN med en rapport som visade att djur- och växtarter på vår jord dör ut i en allt snabbare takt. Rapporten, som sammanställts av 145 experter i 50 länder, uppskattade att omkring en miljon arter är utrotningshotade. Orsaken är människans framfart och sådant som ökad efterfrågan på mat och avskogning i viktiga biotoper som Amazonas. Exempelvis har totalt 100 miljoner hektar tropisk skog försvunnit mellan 1980 och år 2000 i Sydamerika på grund av djurhållning, och i Sydostasien främst på grund av plantager för bland annat palmolja, enligt rapporten. En annan orsak som anges till det allt hastigare utdöendet är klimatförändringarna.

”Inget genombrott”

Den kinesiska staden Kunming är just nu värd för världens största möte kring biologisk mångfald, COP15.  Närvarande är de länder som skrivit under FN-konventionen om biologisk mångfald och andra intressenter. Konventionen signerades vid Riokonferensen 1992 och var tänkt som ett redskap för att förverkliga mål i Agenda 21. I dag står världen inför en helt annan situation än för 30 år sedan.

–2020 fick vi en nykter bedömning av utvecklingen mellan 2011 och 2020. Det har visserligen skett vissa framsteg, men de har inte inneburit det genombrott som krävs för att stoppa förlusten av biologisk mångfald, sa Elizabeth Maruma Mrema, generalsekreterare för FN-konventionen, under mötets öppnande i Kunming.

Av de 20 mål som sattes vid den förra konferensen i Japan för tio år sedan har bara sex delvis uppfyllts. Många hoppas nu att mötet i Kina ska tydliggöra kopplingen mellan artutdöendet och klimatkrisen, inför klimattoppmötet COP26 i Glasgow i november.

Förväntningar på Kina

Trots att Kina är världens största utsläppare av växthusgaser, som är förödande för klimatet, och att landets snabba ekonomiska utveckling satt en enorm press på miljön ses landet som ett av dem som ska ta ledartröjan i kampen mot artutdöende. Det har bland andra Elizabeth Maruma Mrema sagt inför mötet. Signe Brudeset, Norges ambassadör i Kina, menar att Kina nu har en chans att visa att man tar frågan på allvar.

–Det var en viktig signal från president Xi Jinping när han meddelade att Kina inte längre kommer att finansiera kolkraft utomlands. Så om vi kan se Kina trycka på liknande för biologisk mångfald vore det viktigt, säger hon till tidningen South China Morning Post.

Kina hyser tio procent av alla växtarter och 14 procent av djurarterna på jorden, enligt FN. Landet hävdar självt i ett policydokument från förra året att de är nära att uppnå 13 av de 20 målen från Japankonferensen.

–Vi måste bygga ett grönt, koldioxidsnålt och cirkulärt ekonomiskt system, betonade Kinas president Xi Jinping återigen, under sitt videotal till delegaterna på COP15.

Att Kinas högsta ledare talar på mötet sägs signalera att Peking vill ta frågan om biologisk mångfald på allvar. I samband med sitt tal offentliggjorde president Xi Jinping också att Kina startar en fond, där man investerar drygt 200 miljoner dollar som ska användas för att finansiera skydd av biologisk mångfald i utvecklingsländer.

700 miljarder dollar fattas

Kinas president har dock ännu inte gett något löfte om att han kommer att delta vid klimattoppmötet i Glasgow, bekräftade COP26:s president Alok Sharma i en intervju nyligen. Kina har heller ännu inte formellt lämnat in sina uppdaterade mål för utsläppsminskningar, så kallade Nationally Determined Contributions (NDC) till FN trots att deadline var i augusti.

Liksom med COP26 är syftet med det pågående COP15 i Kunming att lägga upp en strategi för kommande år. Miljö- och klimatminister Per Bolund medverkar digitalt på mötet och kommer driva att Sverige vill ha skydd för 30 procent av jordens land och hav. COP15 kommer att delas upp i två sessioner där den andra sker till våren, som ett fysisk möte. Där förväntas de över 200 länderna att anta nya mål för att stoppa artutdöendet. Liksom vid det kommande klimattoppmötet i Glasgow väntas frågan om finansiering av implementeringen bli en knäckfråga. En rapport från bland andra amerikanska Paulson institute, publicerad förra året, visar att det behövs ytterligare 700 miljarder dollar för att kunna vända krisen för biologisk mångfald.

Mer läsning