En av Phnom Penhs största turistattraktioner, Central market, gapar nästintill tom medan landet väntar på regeringens undantagslagar i spåren av covid-19.

En av Phnom Penhs största turistattraktioner, Central market, gapar nästintill tom medan landet väntar på regeringens undantagslagar i spåren av covid-19.

Undantagslagar i Kambodja kan slå hårt mot mänskliga rättigheter

Med coronaviruset ser Kambodjas regim ett tillfälle att stärka sin kontroll över landet. Människorättsförsvarare varnar för att föreslagna undantagslagar hotar medborgerliga och politiska rättigheter.

Publicerad:

Coronapandemin lamslår världen, men enligt Kambodjas hälsomyndighet tycks ett av Asiens fattigaste länder hittills klarat sig mirakulöst bättre än många andra. Fram till den 10 april rapporteras 120 personer ha insjuknat i covid-19 i Kambodja, att jämföra med exempelvis 2 473 i grannlandet Thailand.

Endast 51 av Kambodjas officiella fall av covid-19 uppges vara kambodjaner. Landets premiärminister Hun Sen har i princip styrt landet med hård hand sedan 1985. Det gör honom till en av de ledare i världen som suttit längst tid vid makten. Nu har han tagit tillfället i akt att utforma nya undantagslagar.

— Det är osannolikt att vi utlyser undantagstillstånd, eftersom vi har covid-19 under kontroll. Men vi behöver ha den här lagen tillgänglig om situationen förvärras, sade premiärministern vid en presskonferens den 7 april.

Mörk historia

Lagförslaget skulle bland annat ge kambodjanska myndigheter nästintill obegränsade möjligheter att på obestämd tid inskränka medborgerliga och politiska rättigheter. Givet regimens mörka historia av övergrepp på de mänskliga rättigheterna är oron inom det civila samhället i Kambodja stor.

— Förslaget går långt bortom vad som är rimliga åtgärder mot covid-19. Om det godkänns kommer myndigheterna godtyckligt kunna stänga ner media och organisationer som de anser rapporterar kritiskt om viruset, och övervaka all privat kommunikation som det passar dem, säger Naly Pilorge, chef för den kambodjanska människorättsorganisationen LICADHO till OmVärlden.

Sedan landets största oppositionsparti CNRP bannlystes inför valet 2018 beskrivs Kambodja av flera bedömare som en enpartistat. I senaten, som förväntas ge förslaget laga kraft, har regeringspartiet CPP 58 av 62 mandat.

— Hun Sen passar på när världens blickar är vända åt annat håll. Det går i linje med hur han konsekvent stärkt sin makt under 35 års tid. Säkert ser han också en risk för missnöjesyttringar till följd av pandemins ekonomiska konsekvenser. Han vill därför skrämma potentiella kritiker till tystnad. Det här är ett sätt att ytterligare täppa till de små kanaler för yttrande- och organisationsfrihet som fortfarande finns kvar, säger Martin Gemzell, Asienchef vid organisationen Civil Rights Defenders.

Flera har gripits

Med de föreslagna undantagslagarna riskerar den som bryter mot myndigheternas nödåtgärder höga böter och upp till tio års fängelse. Sedan januari i år har redan minst 25 personer gripits i Kambodja, anklagade för att ha spridit falska nyheter om coronavirusets spridning.

Enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch är en av de gripna en 14-årig flicka, som uttryckt oro i sociala medier. Hon och elva andra släpptes efter att offentligt bett om ursäkt, eller skriftligen lovat att inte sprida vad regimen menar är falsk information.

Ytterligare fem personer sitter frihetsberövade i väntan på rättegång. Fyra av dem tillhör det upplösta oppositionspartiet CNRP. Premiärminister Hun Sen har offentligt hotat enskilda människorättsaktivister, som kommenterar den rådande situationen.

— Myndigheternas fokus verkar vara att kväva informationsflödet, inte att proaktivt själva kommunicera pålitlig information. Det skapar en ny hotbild mot befolkningen och leder uppmärksamheten bort från själva pandemin. Under en pågående kris är det viktiga att skapa en öppen dialog, istället för att hota dem som talar ut, säger Sopheap Chak, chef ör den kambodjanska människorättsorganisationen Cambodian Center for Human Rights.

Tidigare fanns det direktflyg från två kambodjanska städer till virusets epicenter i kinesiska Wuhan. Hun Sen var också en av de första ledarna att besöka Beijing, i februari, kort efter att viruset blivit globalt känt.

Pandemin hindrade inte Kambodja från att stå värd för en stor militärövning tillsammans med Kina. Ungefär 3 000 soldater deltog i övningen som avslutades den 1 april. Sedan Kambodjas grannland Thailand i mars stängde ner har 60 000 kambodjanska migrantarbetare vallfärdat hem över gränsen.

— Hun Sen mötte krisen med att demonstrativt signalera att landet var öppet för först kinesiska och senare västerländska resenärer. Kambodja har en fullständigt undermålig hälsosektor och ingen oberoende media. Det finns ingen anledning att tro på det officiella budskapet. Det finns varken förmåga hos myndigheterna att inhämta tillförlitlig information om hälsoläget eller vilja att sanningsenligt kommunicera densamma, säger Martin Gemzell.

Högtid stoppad

Den 16 mars stängdes skolorna i landet. Drygt en vecka senare infördes restriktioner för alla utländska medborgare på väg till landet.

Inför det kambodjanska nyåret den 13 april har Hun Sen infört reseförbud mellan landets 24 provinser fram till tidigast 16 april. Soldater och stridsvagnar uppges ha skickats från en närliggande militärbas för att bevaka utfartslederna från huvudstaden Phnom Penh.

— Det som måste till nu är förebyggande och övervägda åtgärder för att bekämpa spridningen av covid-19 i Kambodja. Det är inte tillfälle att driva igenom en hastigt formulerad och problematisk undantagslag, som inte innehåller några skydd för mänskliga rättigheter och som helt utelämnar Kambodjas åtagande i enlighet med internationella ramverk för mänskliga rättigheter, säger Sopheap Chak.

I spåren av pandemin har många restauranger i huvudstaden Phnom Penh stängt eller står med tomma bord. Få turister syns till i miljonstaden. Fattigdomen är utbredd och i marginaliserade och tätt bebodda områden utanför centrala Phnom Penh är social distansering en utmaning. Lokala handlare på marknaden säger att det är svårt att få ihop till levebröd.

Kalle Bergbom, frilansjournalist

Mer läsning