OmVärlden träffade UNDP:s Afrikachef Ahunna Eziakonwa som anser att ur kris föds möjligheter för kontinenten.

OmVärlden träffade UNDP:s Afrikachef Ahunna Eziakonwa som anser att ur kris föds möjligheter för kontinenten.

UNDP-chefen i Afrika: Unga är kontinentens hopp

Afrika har drabbats hårt av klimatförändringar, konflikt och konsekvenser av en pandemi. Men det finns ändå hopp. OmVärlden träffade UNDP:s Afrikachef Ahunna Eziakonwa som anser att ur kris föds möjligheter för kontinenten. 

Ahunna Eziakonwa tar emot journalister på löpande band på det hotell i Gamla Stan i Stockholm där hon ska spendera natten. Dagen efter går resan vidare till Köpenhamn. 

– Det är fullspäckat schema, men också otroligt givande. I dag har vi bland annat pratat om möjligheten till innovationshubbar tillsammans med Norrsken Foundation här i Stockholm, säger Ahunna Eziakonwa som pratar lite snabbare och mer engagerat när vi kommer in på innovationer och ungas möjlighet att bidra till utveckling. 

För det är möjligheter Ahunna Eziakonwa fokuserar på när hon pratar. Ur kriser kommer möjlighet till förändring säger hon och återkommer under samtalets gång till de möjligheter som finns för, och på, kontinenten. Afrika måste med in i framtiden. 

– Världen står inför flertalet komplexa kriser. I Afrika påverkar klimatförändringarna, pandemin, inflation, konflikt och extremism oss från olika håll. Det innebär att vi måste tänka om. Vi kan inte arbeta på samma sätt som tidigare, hävdar Ahunna Eziakonwa. 

Jobbar med att inkludera unga

Ett nytt sätt att arbeta är att lyssna till, och integrera, unga i utvecklingen. Ahunna Eziakonwa kommer nämligen snabbt in på något hon brinner extra för: inkludering. 

– Unga har i många fall tidigare inte varit en del av samhällsutvecklingen för vi har inte gett dem möjligheten. Ledarskapet i många länder är en plats för den äldre generationen och den yngre generationen har sällan har fått vara med och bestämma. Det sker en förändring nu. Inte minst under pandemin har unga visat på innovation, kreativitet och hur tech kan bidra till förändring. De sitter på massor av kunskap, även de med färre år i skolan, men vi har ingen som satsar på dem, säger Ahunna Eziakonwa.

Att unga är Afrikas framtid kan även siffrorna redogöra för. Medianåldern på kontinenten är 19,5 år och det uppskattas att antalet unga kommer att dubbleras till 2040. Med en låg medianålder har pandemin inte påverkat kontinenten på samma sätt som resten av världen. 

– Pandemin har slagit hårt mot den socio-ekonomiska utvecklingen. För de som arbetar i den informella sektorn, i många länder upp till 80 procent av befolkningen, slog nedstängningarna extra hårt då de inte är en del av det formella systemet. Vad gäller hälsosektorn har den inte påverkats på samma sätt som i Europa. Där var det antalet insjuknade i Covid-19 som skapade problem. Här blev vården påverkad på andra sätt. Exempelvis har vaccinationsprogram för barn, fått stå åt sidan. Afrika gick bakåt i vissa av millenniemålen som vi nådde på grund av att vi stängde ner länder, inte på grund av sjukdomen, förklarar hon. 

Vill minska beroendet av andra länder

Ahunna Eziakonwa är chef för UNDPs arbete i 46 länder på kontinenten. Det är 46 olika länder, med olika utmaningar men hon ser en stor gemensam utmaning. 

– Den största utmaningen är det akuta behovet av utveckling och att få det ekonomiska utrymmet att växa. Om det är något pandemin och kriget i Ukraina lärt oss så är det att vi måste bli mindre beroende av andra länder. Något vi kan göra med hjälp av de naturresurser vi har som i dag där tillgångarna inte tillfaller lokalbefolkningen. Vi behöver en strukturell ekonomisk omvandling och förvaltning av naturresurserna, säger Ahunna Eziakonwa. 

Det finns dock ett ställe där det ekonomiska utrymmet faktiskt växer. Finansiering genom riskkapital i Afrika nästan fyrdubblades under 2021och fortsätter växa. Med en ökande befolkning och världens största frihandelsområde in African Continental Free Trade Area (AfCFTA) nämns Afrika kunna bli en framtida teknisk supermakt. Kontinenten har redan hoppat över flera delar av den tekniska utvecklingen genom att bland annat gå direkt till mobiltelefoner och startade upp e-banker och mobilbanker redan innan smartphones var en grej. Vilket leder Ahunna in på initiativet Timbuktoo, UNDPsnya offentlig-privata samverkansinitiativ. 

– Vi har precis kommit i gång med en satsning för att fånga upp all den kreativitet och den entreprenörskap som finns över kontinenten. Idéerna finns, men inte finansieringen. Det vill vi ändra på. Vi kallar satsningen Timbuktoo och den ska fungera som ett eko-system för start-ups. Det ska finnas åtta hubbar över kontinenten som alla hanterar olika utvecklingsproblem. Vi kommer att satsa en miljard dollar (cirka tio miljarder kronor), fördelat över tio år, på projektet som är i uppstartsfas nu. Det är att ändra vårt sätt att arbeta och ta oss in i framtiden, säger Ahunna Eziakonwa. 

Mer läsning