Till vänster: Ahmad Baroudi, chef för kommunikationsarbetet för Rädda Barnens arbete i Jemen. Till höger: Attacker på skolor, sjukhus och den civila infrastrukturen påverkar barnen på olika sätt. Denna bild är från undervisning i sydvästa Jemen.

Till vänster: Ahmad Baroudi, chef för kommunikationsarbetet för Rädda Barnens arbete i Jemen. Till höger: Attacker på skolor, sjukhus och den civila infrastrukturen påverkar barnen på olika sätt. Denna bild är från undervisning i sydvästa Jemen.

Vad gör ni i Jemen Rädda Barnen?

Efter vapenvilan inletts är det fortfarande stöd från det internationella samfundet som behövs i Jemen, enligt Ahmad Baroudi som är chef för kommunikationsarbetet för Rädda Barnens arbete i Jemen. OmVärlden frågade honom vad som egentligen händer i landet just nu.

Hur är situationen i Jemen idag?

– Det är så komplext att det är svårt att ge en summerad bild men FN har beskrivit det som den värsta humanitära krisen i världen. Kriget är brutalt och allt ifrån sjukhus till skolor har bombats. Utöver kriget har matkriserna avlöst varandra, likaså sjukdomar och torka. Över två miljoner barn är hungriga och flera hundra tusen svälter. Kriget har pågått i sju år och för många barn är det deras enda verklighet. Vapenvilan som inleddes innan sommaren har gett ett andrum som inte funnits tidigare men samtidigt har vi sett ett ökat antal barn som skadar sig på minor. Förmodligen för att de vågar röra sig lite friare än innan. Den officiella siffran är att cirka 10 000 barn har dött i kriget. Den inofficiella siffran är mycket högre.

Hur jobbar Rädda Barnen i Jemen?

– Vi arbetar utifrån fyra grunder: se till att de får en bra start i livet, utbildning, skydd mot våld och se till att familjen och samhället är så motståndskraftigt som möjligt. Inom dessa fyra delar arbetar vi bland annat med stöd till sjukhus och medicinsk personal, skolor och lärare, statliga institutioner och så vidare. Det kan till exempel innebära att när ett barn blir inlagt på sjukhus har vi ett team redo att bidra och ser till att vården samt allt runt omkring fungerar utifrån de fyra grunderna.

Vilka är de största utmaningarna?

– Under sex år har inte givarkonferenserna för Jemen kunnat tillgodose det finansiella stöd som landet behöver. Att inte kunna tillgodose behoven förvärrar givetvis den humanitära situationen. Det behövs långsiktigt stöd som gör att vi kan arbeta kontinuerligt med det humanitära stödet.

Vad bidrar Rädda Barnens arbete i Jemen till?

– Nästa år har Rädda Barnen arbetat i Jemen i femtio år så vi har varit på plats länge. Vi är den största organisationen på plats och vi arbetar dygnet runt för att se till att barnens rättigheter vidhålls. Vi uppskattar att vi med vårt arbete nått cirka fem miljoner barn sedan krigets utbrott 2015.

Mer läsning