Det ukrainska facket för offentliganställda, SEUUs ungdomsnätverk ställde snabbt om när när kriget kom.

Det ukrainska facket för offentliganställda, SEUUs ungdomsnätverk ställde snabbt om när när kriget kom.

Vad gör ni i Ukraina Union to Union?

Facken har hjälparbete i Ukraina. Lana Willebrand, som är Östeuropaexpert på Union to Union, svarar på OmVärldens frågor om vad facket kan bidra med i tider av krig och kris. 

Hur jobbar ni i Ukraina?
– Vi har en samordnande roll och stöttar våra partners i alla sektorer. Främst bygg- och transportarbetare, statsanställda och journalister.

– Vi har kunnat se att i den här krissituationen så har fackens roll blivit ännu tydligare. Facket har ju ett organiserat nätverk och kunnat koppla samman människor i olika regioner. De fackligt organiserade kunde snabbt ställa om och koordinera samarbetet innan de stora internationella organisationerna kunde få igång sitt arbete med exempelvis transport av förnödenheter.

Hur är situationen för era partners i Ukraina i dagsläget?

– Situationen, både för befolkningen och för partners, är ju ofattbart svår. Jag pratade med en yngre fackaktiv person som berättade att människor under det här fruktansvärda kriget – och det hårda arbetet som de har utfört tillsammans – har blivit mer än bara kollegor, mer som en familj. Det visar hur nära människor kommit varandra.

Vilka är utmaningarna?

– Fackens främsta utmaningar är att de förlorar både medlemmar och sina finansiella resurser. Många medlemmar är omplacerade, på flykt eller har dött i kriget. De som finns kvar kan inte betala medlemsavgifterna och mycket av den fackliga egendomen är förstörd.

Vad leder ert arbete i Ukraina till?

– Det var ju inte lätt att arbeta fackligt i Ukraina tidigare heller, men kunskaper om att organisera sig, förhandla och lösa problem är viktiga i kristider och kommer vara avgörande i återbyggnadsprocessen, säger Lana Willebrand.

Mer läsning