Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson Yasmine Posio vill att Sverige ökar sitt bistånd för att bekämpa effekterna av coronapandemin i världen.

Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson Yasmine Posio vill att Sverige ökar sitt bistånd för att bekämpa effekterna av coronapandemin i världen.

Vänsterpartiet vill lägga halv miljard på coronabistånd

En halv miljard extra i biståndsmedel som ska användas i kampen mot coronapandemin. Det föreslår Vänsterpartiet i en kommande vårbudgetmotion.

Publicerad:

Vänsterpartiet föreslår ett additionellt coronabistånd om 500 miljoner kronor med syfte att finansiera insatser för att minska smittspridning och möta akuta sjukvårdsbehov. Pengarna kan till exempel användas till inköp av skyddsutrustning, medicinsk utrustning eller att anställa personal.

Enligt Vänsterpartiet är en av pandemins effekter att den slår särskilt hårt mot de redan mest utsatta, vilket kommer förstärka en redan ojämlik världsordningen. Enligt FN:s utvecklingsorgan, UNDP kan utvecklingsländerna gå miste om 220 miljarder US dollar i inkomster på grund av pandemin.

UNDP varnar också för att nära hälften av alla jobb i Afrika riskerar att försvinna. De pengar som migrantarbetare skickar hem till sina anhöriga i Afrika, så kallade remitteringar, väntas minska med 100 miljarder US dollar i år.

Biståndsmyndigheten Sida har redan beslutat om att föra över 100 miljoner kronor av årets humanitära bistånd till insatser för att bekämpa covid-19. För Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson, Yasmine Posio, är dessa pengar inga extrainsatta medel. Dessutom säger hon att andra nödvändiga insatser kan bli lidande.

– Alla nödvändiga behov ligger kvar. Vi ser hur andra kriser byggs upp som kan leda till stora umbäranden, till exempel gräshoppsinvasionen i delar av Afrika, men också omställningar i syfte att få igång nya näringar för att möta arbetslöshet eller till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är satsningar som riskerar att få stå tillbaka i skuggan av coronapandemin, säger Yasmine Posio.

Tror du inte det kan bli svårt att få igenom ytterligare ökning av biståndsbudgeten i ett läge då regeringen brottas med stora inhemska ekonomiska utmaningar?

– Det är ett argument som vi inte köper, corona har drabbat hela världen, det är en global utmaning och då kan man inte lösa problemen enbart inom nationen, säger Yasmine Posio.

David Grossman

Rättelse: I en tidigare version av denna artikel stod det felaktigt att regeringen skjutit till 140 miljoner kronor extra i bistånd för att bekämpa coronaviruset.

Mer läsning