Utöver Monacoresan tycker en av två svenskar att svenska miljonärer kan lägga en extra slant på skatt för att bistå i återhämtningen efter covid-19. 

Utöver Monacoresan tycker en av två svenskar att svenska miljonärer kan lägga en extra slant på skatt för att bistå i återhämtningen efter covid-19. 

Varannan svensk vill beskatta miljonärer för att bistå nödställda

I en ny undersökning svarar varannan svensk att de gärna ser en förmögenhetsskatt i Sverige för att hjälpa människor i nöd. Nästan nio av tio svenskar vill också att världens miljardärer bidrar mer till hållbar utveckling i världen.

Det är den internationella forskningsbyrån, Glocalities, med huvudkontor i Nederländerna, som har frågat människor i 25 länder hur de ställer sig till att miljardärer bidrar mer för att finansiera hållbar utveckling. I Sverige har fler än 1 000 personer tillfrågats.

Av de tillfrågade svenskarna säger 50 procent att de starkt stödjer eller stödjer en förmögenhetsskatt på en procent för alla svenskar som äger mer än 80 miljoner kronor, för att bidra till återhämtningen efter covid-19 och bistå utsatta människor. Tas partisympatier med i beräkningen får förslaget mest stöd bland vänsterpartiska (72 procent), kristdemokratiska (70 procent) och miljöpartistiska (62 procent) väljare.

Minst stöd har en förmögenhetsskatt bland moderata väljare, men ändå backas förslaget av 35 procent även i denna grupp. Bland socialdemokratiska, centerpartistiska och liberala väljare ligger stödet på mellan 49 och 59 procent. Av sverigedemokratiska väljare tycker 43 procent att det är en bra idé.

Totalt är endast 15 procent av de tillfrågade emot förslaget.

– Det är ett entydigt svar som förstärks av resultaten från en rad enkäter gjorda i andra länder, som visar att väljare världen över är påverkade av den ekonomiska kris som följt på covid-19. De vänder sig i allt större utsträckning till regeringarna i sina länder för att försöka få folk på toppen att bidra mer i form av skatter, säger Martijn Lampert, forskningschef på Glocalities, i ett pressmeddelande från organisationen Millionairs for Humanity.

Stort finansieringsgap

Enkäten visar också att 87 procent av svenskarna vill att världens miljardärer ökar sitt ekonomiska stöd till arbetet att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling. I det senaste avsnittet av OmVärlden podd (Avsnitt 120) framgår det att finansieringsgapet för att arbetet med de globala målen är stort. Chefen för FN:s livsmedelsprogram, WFP, vädjade också förra året, i en intervju i OmVärlden, till världens miljardärer att bidra med mer i kampen mot fattigdomen.

Förra året skrev fler än 100 multimiljonärer, samlade i organisationen Millionairs for Humanity ett öppet brev där de vädjade till världens regeringar om ökade förmögenhetsskatter. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres välkomnade initiativet.

Biståndsorganisationen Diakonias policyrådgivare, Penny Davies, säger till OmVärlden att de ekonomiska klyftorna mellan länder och människor ökat under pandemin. Hon hänvisar till en FN-rapport som säger att världens miljardärer ökat sina förmögenheter med 27,5 procent samtidigt som antalet människor som lever i extrem fattigdom ökat.

– I det perspektivet är det positivt att extremrika personer tar ställning för höjda skatter på deras rikedomar, och går bortom filantropi. Det ger en viktig signal att de extrema klyftorna inte är acceptabla, säger Penny Davies.

Liksom Act Svenska Kyrkans policyrådgivare, Gunnel Axelsson Nycander, tidigare efterlyst i OmVärlden, ser även Penny Davies gärna mer investeringar i välfärd i alla länder, framför allt i utvecklingsländerna.

– För det krävs ökade skatteintäkter och framförallt rättvisa skattesystem som främjar jämställdhet och minskar ojämlikhet. Vi måste också stoppa skatteflykten från rika individer och multinationella företag, och vi behöver ett mer effektivt regelverk för beskattning internationellt, säger Penny Davies.

Sverige hade tidigare en förmögenhetsskatt där förmögenheter på över 1,5 miljoner kronor beskattades med 1,5 procent. Systemet avskaffades 2007. Enligt World Wealth report fanns det förra året 142 000 dollarmiljonärer i Sverige.

Glocalities genomförde enkäten i Sverige, i februari-mars i år. Enkäten gjordes online med hjälp av företaget Dynata.

Erik Halkjaer