Amazons grundare Jeff Bezos var, enligt Forbes, världens rikaste person 2021. Nu har dock Teslas grundare Elon Musk tagit över den positionen.

Amazons grundare Jeff Bezos var, enligt Forbes, världens rikaste person 2021. Nu har dock Teslas grundare Elon Musk tagit över den positionen.

Världens tio rikaste fördubblade sina förmögenheter under pandemin

De tio rikaste personerna i världen har fördubblat sina förmögenheter under pandemin, medan 99 procent av jordens befolkning fått det sämre. Kostnaden för den globala inkomstskillnaden är 21 300 dödsfall varje dag, hävdar hjälporganisationen Oxfam.

– Det finns en lösning på problemet. Men då måste man ändra skattesystemet i världen, säger talespersonen Esme Berkhout, på Oxfam i Nederländerna.

I dag inleder världsekonomiskt forum sitt möte som vanligtvis innebär att världens politiska och finansiella elit samlas i den schweiziska alpstaden Davos. I år är det annorlunda, men hjälporganisationen Oxfam släpper som vanligt inför mötet sin årliga rapport om de globala inkomstskillnaderna. 

Årets rapport utgår från inkomststatistik som den amerikanska affärstidningen Forbes står bakom. Enligt Oxfams analys har de ekonomiska konsekvenserna av den pågående covidpandemin lett till att skillnaderna mellan fattiga och rika ökat.  

Världens rikaste har fördubblat inkomsterna

De tio rikaste, som alla är män, har sedan mars 2020 fördubblat sin förmögenhet och äger, enligt rapportens sätt att räkna, mer än de 3,1 miljarder fattigaste i världen tillsammans.  

– En förklaring till att de blivit rikare är den långsiktiga trenden att inkomstskillnaderna ökar, men också att de pengar som världens regeringar och centralbanker pumpat in i ekonomierna har lett till höjda aktiekurser, säger Esme Berkhout.

Samtidigt har de fattigaste länderna haft det svårt att hantera de ekonomiska skadorna eftersom de inte har haft råd att sjösätta dyra stimulanspaket, vilket fått hälsokonsekvenser.

– Vi har sett dödstalen öka under pandemin och det är de fattigaste länderna som har drabbats värst, säger Esme Berkhout.

Föreslår ändringar av skattesystem

Oxfams bedömning är att dagens inkomstskillnader innebär att 21 300 fler dör varje dag än om de hade haft samma tillgång till vård, utbildning och socialt skydd som om de bodde i ett medelinkomstland med en mer jämlik ekonomisk fördelning. De fyra länderna som Oxfam använt sig av i sin jämförelse är Chile, Costa Rica, Kina och Kuba. 

Oxfam hävdar att ett sätt att minska skillnaderna vore att ändra skattesystemen så att rika och företag beskattas hårdare och mer pengar går till sociala skyddsnät. Att stärka kvinnors roll på bland annat arbetsmarknaden är, enligt rapporten, en annan väg att minska skillnaderna. 

Men en del hävdar att inkomstskillnader är bra för världens utveckling eftersom det innebär att vissa kan investera mer och att det i själva verket förbättrar livet för oss alla?

– Det är knappt någon som hävdar att en extrem ojämlikhet är bra för någon. Minskade ekonomiska skillnader har skrivits in som ett mål i FN:s Agenda 2030. Även Världsbanken och Internationella valutafonden IMF ser en extrem inkomstskillnad som ett problem som måste lösas eftersom det leder till social oro. Det finns även vissa rapporter som slår fast att skillnaderna är dåliga för utvecklingen eftersom de rikaste inte investerar i saker som utvecklar samhället, säger Esme Berkhout. 

Mer läsning

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect, Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan, Charlotta Norrby, generalsekreterare SMR och Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia skriver tillsammans med ytterliggare åtta andra under debattartikeln där de kräver att civilsamhället får plats vid bordet när toppmötet för katastrofriskreducering hålls i maj.

"Människor som drabbas hårdast av katastrofer måste vara en del av lösningen”

Alltför få länder ger civilsamhället en plats vid bordet när åtgärder för att förebygga och minska katastrofer diskuteras. Därmed utelämnas viktig kunskap och det katastrofriskreducerande arbetet tappar relevans och kvalitet. När toppmötet för katastrofriskreducering hålls i maj måste Sverige kliva fram och kräva att fler stater inkluderar civilsamhället.