Bland de svenska företag som undersökts av Amnesty Sverige och Fair Action finns en rad klädföretag som har som krav på sig att följa upp sina Egan riktlinjer för hur mänskliga rättigheter efterlevs i leverantörsleden, som tex i textilfabriker i Bangladesh. 

Bland de svenska företag som undersökts av Amnesty Sverige och Fair Action finns en rad klädföretag som har som krav på sig att följa upp sina Egan riktlinjer för hur mänskliga rättigheter efterlevs i leverantörsleden, som tex i textilfabriker i Bangladesh. 

Vartannat företag följer inte upp riktlinjer för mänskliga rättigheter

Svenska företag får underkänt när Amnesty Sverige och Fair Action för andra året i rad följer upp hur företagen efterlever sina egna principer för mänskliga rättigheter. Organisationerna kräver att regeringen agerar.

Publicerad:

Amnesty Sverige och Fair Action har granskat 46 svenska företags hållbarhetsredovisningar. Fokus har varit att titta på hur väl företagen lever upp till den lagstiftning som säger att företagen ska redovisa hur de jobbar med med mänskliga rättigheter.

I sin rapport som publiceras den 6 april konstaterar Amnesty Sverige och Fair Action att närmare vartannat företag, 48 procent, inte gör någon uppföljning alls av sina egna riktlinjer för hur mänskliga rättigheter följs i verksamheten eller leverantörsleden.

"På alarmerande många vis lever hållbarhetsrapporterna inte upp till kraven i den svenska årsredovisningslagen", skriver organisationerna i sitt pressmeddelande. I mer än var tredje hållbarhetsrapport saknas helt eller delvis information om vilka väsentliga risker som företagen identifierat i förhållande till mänskliga rättigheter.

— I åtta rapporter saknas helt och hållet information om hur företagen hanterar människorättsrisker, och på flera områden visar granskningen ett sämre resultat jämfört med 2019 års granskning, säger Maria Sjödin, kommunikationsansvarig på Fair Action.

Granskningen från 2019 var den första i sitt slag. Då granskades endast 28 företag.

Enligt årets rapport är det endast 13 procent av de granskade företagen som genomför en så kallad human rights due diligence (HRDD) och för en dialog med personer som kan ha fått sina rättigheter kränkta. En HRDD är en analys av vilka konsekvenser för mänskliga rättigheter verksamheten eller leverantörsrelationer kan innebära.

Som ett resultat av rapporten uppmanar Amnesty Sverige och Fair Action att Sveriges regering inför en lag som inkluderar bland annat obligatorisk HRDD. Organisationerna vill också att Sverige bidrar aktivt till ett gemensamt regelverk på EU-nivå.

"I linje med ovan rekommenderar vi svenska riksdagsledamöter att verka för, och lagstifta om, en obligatorisk och kontinuerlig konsekvensanalys för svenska företag av deras påverkan på mänskliga rättigheter (HRDD)", skriver de i rapporten.

OmVärlden har tidigare i år intervjuat Sveriges utrikeshandelsminister, Anna Hallberg vid två tillfällen om en obligatorisk HRDD-lagstiftning för svenska företag. Först öppnade hon delvis för det, men frågade sig senare vad syftet med en sådan lag skulle vara, om den över huvud taget skulle vara effektiv.

Ministerns partikamrat Serkan Köse lade i oktober förra året fram en motion för en skarpare lagstiftning. Den 12 mars hamnade den på riksdagens näringsutskotts bord.

— Jag tror att politiken måste vara tydlig. Om det är så att företagen inte klarar av det här, då måste lagstiftaren säga ifrån, sa han till OmVärlden då.

Serkan Köse fick då stöd av Miljöpartiets Janine Alm Ericson. Även Centerpartiets Peter Helander var försiktigt positiv. Motionen tas upp i riksdagen den 22 april.

Erik Halkjaer

Mer läsning