WWF vill se slopade subventioner till fördel för fler gröna jobb

Världsnaturfonden (WWF) vill att världens regeringar slopar de subventioner som är skadliga för den biologiska mångfalden. Enligt organisationen skulle en omdirigering av subventioner till ett värde av 4 300 miljarder kronor ge 39 miljoner gröna jobb.   

Publicerad:

I samband med de pågående FN-förhandlingarna i Colombia och högnivåmötet den 30 augusti om biologisk mångfald, släpper organisationen WWF en rapport om den gröna omställningen och visar på möjligheterna i att investera i nya jobb.

WWF vill se att samtliga miljöskadliga subventioner som världens regeringar delar ut omdirigeras. Totalt handlar det, enligt beräkningar från OECD, om 500 miljarder US-dollar (motsvarande 4 300 miljarder kronor) som går till vad WWF anser är naturskadliga subventioner till produktion och konsumtion, inte minst av livsmedel.

WWF menar att subventionerna får stora konsekvenser för naturen, samhället och ekonomin. Exempelvis kan avskogning av tropiska regnskogar skapa instabila vädermönster som leder till ökad vattenbrist och förstörda korallrev som tränger undan viktiga reproduktionsplatser för fiskbestånd.

– I rapporten har man gjort ett räknaexperiment för att se vad som händer om man satsar de naturskadliga subventionerna på olika insatser som är positiva för naturen. Det ger positiva effekter för miljön och klimatet, men det ger också andra positiva effekter som att skapa fler jobb, säger Gustaf Lind, nytillträdd generalsekreterare på WWF Sverige.  

De mer än 4 300 miljarder kronor som varje år går till subventioner skulle enligt rapporten kunna omdirigeras till gröna investeringar och därmed skapa 39 miljoner gröna jobb globalt. Det skulle även gynna den biologiska mångfalden och klimatet, samt snabba på den nödvändiga omställningen till en hållbar produktion och konsumtion, enligt WWF.

– Det är det vi vill lyfta fram med rapporten, att det inte är en uppoffring att satsa på naturen, det är en investering för framtiden och inte bara för naturen, utan också ur en mängd andra aspekter.

Vad är viktigast för att kunna genomföra en omställning?

– Klimatet och den biologiska mångfalden hänger väldigt nära ihop med varandra. Klimatkrisen leder till en förlust av livsmiljöer och den biologiska mångfalden. Samtidigt leder den förlusten till en förvärring av klimatkrisen. Jag tror att man behöver ta ett bredare grepp i omställningen för att skapa positiva effekter både för klimatet och den biologiska mångfalden, men också för att investera i framtiden.

Vad har du för förhoppningar på de pågående FN-förhandlingarna i Colombia?

– Det viktiga under förhandlingarna som pågår nu och sedan kommer fortsätta i Kina, är att konventionen om biologisk mångfald tydligt säger att man måste halvera fotavtrycket av produktion och konsumtion till 2030, med tydliga resurser för att genomföra det. I konventionsarbetet vill vi även se att man bryter ner målen sektor för sektor, så att man tydligt ser vad som ska hända i varje sektor. Det är en viktig del att det blir en konkret utkomst av förhandlingarna, säger Gustaf Lind.

FN:s planerade toppmöte om biologisk mångfald, COP 15, skulle ha genomförts i Kina, i oktober 2021, efter att tidigare ha skjutits upp. Det kommer nu troligen att genomföras under 2022.

Mer läsning