Nyheter

Det senaste inom svenskt bistånd och internationell utvecklingspolitik. Här samlar vi OmVärldens nyheter.

NYHET

Världens tio rikaste fördubblade sina förmögenheter under pandemin

De tio rikaste personerna i världen har fördubblat sina förmögenheter under pandemin, medan 99 procent av jordens befolkning fått det sämre. Kostnaden för den globala inkomstskillnaden är 21 300 dödsfall varje dag, hävdar hjälporganisationen Oxfam.

Amazons grundare Jeff Bezos var, enligt Forbes, världens rikaste person 2021. Nu har dock Teslas grundare Elon Musk tagit över den positionen.

NYHET

Strategin för vaccinering i fattiga länder ifrågasätts

Två tunga professorer inom global hälsovård, Anna Mia Ekström och Johan von Schreeb, larmar nu om att den fattiga delen av världen drabbats mer av nedstängningar än av viruset i sig. Johan von Schreeb ifrågasätter dessutom behovet av vaccinering av hela populationer i Afrika. 

Hälsoläget i Afrika har drabbats hårt av pandemin. Ökad spädbarns- och mödradödloighet, fler malaria och tbc-fall.

NYHET

Hon blir fackens nya biståndschef

Förra veckan fick den fackliga biståndsorganisationen Union to Union en ny chef då Maria Nyberg tillträdde som generalsekreterare. OmVärlden frågade vilken jobbresa som gjort starkast intryck och hur hon ser på fackligt bistånd.

Maria Nyberg började som generalsekreterare på Union to Union den 10 januari 2022.

NYHET

Etiopien: Bombningar och öppningar för fred under samma dag

Efter 14 månader av stridigheter i Etiopien, som krävt flera hundra tusen döda och satt miljoner av människor i nöd, kan det finnas tecken på öppningar för fredlig dialog. Men etiopienkännaren Kjetil Tronvoll tror att motsättningarna är för djupa och för komplexa för att kunna överbryggas. 

Blockaden med förnödenheter till Tigray fortsätter. "Man vill svälta ut TFLP", menar statsvetaren Kjetil Tronvoll.

NYHET

Ovisst med biståndet till Sudan

Sudan återgår till ett militärt styre efter att premiärminister Abdalla Hamdok avgått. Protesterna för att införa ett civilt styre fortsätter i landet som hamnat i en djup humanitär kris. FN:s sammankallar nu till möte mellan olika aktörer i Sudan. 

Militärkuppen i Sudan uppmärksammades över hela världen. Utanför 10 downing street i London krävde demonstranter att den brittiska regeringen skulle stödja demokratiaktivisterna.

NYHET

Prognos för 2022: Minskad fattigdom men ökande skillnader

Antalet extremt fattiga spås minska i år. Covid-19 pandemin har dock gjort att fattigdomsbekämpningen i världen tagit flera steg bakåt. Skillnaden mellan fattiga och rika länder tros öka då många unga lämnat sina utbildning i förtid.

En ung buddistisk munk i Myanmar gör sin läxa. Men under pandemin har många elever i fattiga länder hoppat av skolan vilket befaras öka skillnaden mellan fattiga och rika länder.

NYHET

Miljontals liv på spel – hård kamp för att stoppa resistens mot antibiotika

I de värsta scenarierna kan miljontals människor dö om världen inte blir bättre på att hantera antibiotikaresistenta mikroorganismer. Problemet är stort, framför allt i låg- och medelinkomstländer. I Senegal pågår ett intensivt arbete för att stärka landets motståndskraft mot nästa pandemi. 

Murielle Ciss får dropp samtidigt som läkarna på sjukhuset i Senegals huvudstad försöker ställa en diagnos.

NYHET

Vad gör ni i Kambodja Forum Civ?

Forum Civ stöttar organisationer i ett 70-tal länder. I Kambodja är Panha Sok organisationens regionchef. Hon berättar om varför staten ibland ser på dem som en del av oppositionen. Kring jul- och nyårshelgerna skriver vi om några av alla biståndsprojekt som görs runt om i världen.

NYHET

Fem bra saker som hände i december

En majoritet verkar tro att 2022 blir ett bättre år än 2021. Det finns dessutom rekordsummor i Världsbankens fond för återhämtning efter pandemin. Det hände flera bra saker i december.

De flesta verkar tro att 2022 blir ett bättre år än 2021.

NYHET

Vad gör ni i Palestina Action Aid?

Biståndsorganisationen Action Aid driver flera projekt i Palestina. Ibrahim Braigheth, regionchef för Action Aid, berättar om de utmaningar de ställs inför. Under jul- och nyårshelgen skriver vi om några av alla biståndsprojekt som görs runt om i världen.

Ibrahim Braigheth är regionchef för Action Aid i Palestina.

1971 träffar