Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige, och Carl Björkman, Nordenchef för Bill & Melinda Gates Foundation.

Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige, och Carl Björkman, Nordenchef för Bill & Melinda Gates Foundation.

”Avräkningar från biståndsbudgeten vore mycket olyckligt”

Att göra stora avräkningar på biståndet vore mycket olyckligt. Det är viktigt att regeringen nu håller två tankar i huvudet samtidigt så att lidande inte byts mot lidande, skriver UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt och Nordenchef för Bill & Melinda Gates Foundations Carl Björkman.

Det ligger någonting djupt tragiskt i att kriget i Ukraina håller på att utnyttjas som en taktisk bricka i spelet om det svenska biståndet. Likväl är det detta vi nu ser ske. Att hjälpa de barn och familjer som flyr från Ukraina är rätt och oerhört viktigt, men om det görs med finansiering från biståndsbudgeten kommer det att få förödande konsekvenser. I värsta fall byter vi krig mot krig.

Att göra stora avräkningar på biståndet vore mycket olyckligt och ett kraftigt avsteg från en svensk bistånds- och utvecklingspolitik som kan vara skillnaden på liv och död för tusentals människor i världens fattigaste länder. Det är nu viktigt att regeringen håller två tankar i huvudet samtidigt. Att de fortsätter tänka långsiktigt och inte byter lidande mot lidande.

Behovet av humanitärt stöd i världen är större än någonsin, och kriget i Ukraina ökar risken för nya konflikter även på andra platser. En stor fara för detta föreligger redan nu i östra Afrika. Länder i regionen, som är hårt drabbad av matbrist och hungersnöd på grund av torka, riskerar att ytterligare destabiliseras då tillgången till vete minskat radikalt. 14 afrikanska länder importerar mer än hälften av sitt vete från Ryssland och Ukraina enligt FN-organet WFP. Krisen riskerar även att sprida sig till länder som Burkina Faso och Nigeria i västra Afrika och resultera i hungersnöd, enligt en färsk rapport från 12 biståndsorganisationer.

Samtidigt som flera humanitära kriser nu pågår i världen backar även den generella utvecklingen för första gången på mycket länge, till följd av pandemin och klimatkrisen. 23 miljoner fler barn har inte fått vaccin mot de vanligaste dödliga barnsjukdomarna jämfört med innan pandemin. 100 miljoner fler barn lever i fattigdom idag jämfört med 2020. Listan på de utmaningar som världens mest marginaliserade människor står inför är lång.

Sverige behöver inte tömma biståndskassan för att finansiera mottagandet av flyktingar från Ukraina. Vi har råd med både och. Vad vi däremot inte har råd med är minskade investeringar i en hållbar utveckling för alla människor, och särskilt barn och kommande generationer. De beslut som vi fattar här och nu får konsekvenser även långt in i framtiden.

2015 skrev världens länder på de globala målen för hållbar utveckling, 17 globala mål som ska vara uppnådda till 2030. I sommar har halva tiden gått, och möjligheten att nå målen är längre bort än någonsin. Då ska inte en stark biståndsaktör som Sverige gå i bräschen för en urholkning av en världsledande politik som gör skillnad.

Sveriges ställningstagande handlar inte bara heller om vår egen biståndspolitik, utan den får även effekter på andra länders politik. Sviktar Sverige som hittills varit ett föregångsland på området så ger det en signal om att det är legitimt även för andra stater att trappa ned.

Det krävs eftertänksamhet inför stora politiska beslut. Att överge en världsledande biståndspolitik är definitivt ett beslut av sådan karaktär. Sveriges kan hjälpa människor på flykt och samtidigt fortsätta vara ledande i arbetet för global utveckling. Sverige kan fortsätta investera för att skapa en bättre värld för barn och kommande generationer trots ett generöst flyktingmottagande. Därför ber vi er, låt inte Sverige vara det största mottagarlandet av svenskt bistånd. Stoppa avräkningarna. 

Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige
Carl Björkman, Nordenchef för Bill & Melinda Gates Foundation