Vänsterpartiets Lorena Delgado Varas och Yasmine Posio vill att regeringen verkar för slopad patent på covid-19-vaccin och en större satsning på bistånd för att bromsa de negativa effekterna av pandemin.

Vänsterpartiets Lorena Delgado Varas och Yasmine Posio vill att regeringen verkar för slopad patent på covid-19-vaccin och en större satsning på bistånd för att bromsa de negativa effekterna av pandemin.

”Avskaffat patentskydd för vaccinet skulle rädda liv”

Sveriges regering bör stötta Indiens och Sydafrikas förslag att patent och immaterialrättsskydd ska tas bort från covid-19-vaccin, skriver Vänsterpartiets riksdagsledamöter Yasmine Posio och Lorena Delgado Varas.

Covid-19 har spridit sig som en löpeld runt om i världen, från Kina, till Italien, Sverige, USA, Sydafrika och Chile. I den globala kontexten vi befinner oss i är det väldigt enkelt för en sjukdom att spridas till alla världens hörn. Därför är det extra viktigt att strategin mot pandemin är global.

Konsekvenserna av pandemin har slagit hårt mot samhällen över hela världen, i mänskligt lidande som direkt följd av sjukdomen men också ekonomiskt. De flesta som dör och blir allvarligt sjuka är äldre. De samhälleliga konsekvenserna drabbar dock fler. De fattigaste drabbas allra hårdast, likväl som kvinnor och barn.

Fler kommer tvingas in i fattigdom av att samhällen stänger ner och människor förlorar sina inkomster, fattiga bor mer trångbott och risken för smittspridning ökar. Kvinnor som behöver mödravård, aborter och preventivmedel drabbas också när vården ställs om för att hantera pandemin.

När folk lever allt mer i hemmet ökar risken för våld mot främst kvinnor, men även barn. När skolor stängs ner under långa perioder kommer inte alla barn tillbaka till skolan när den väl öppnar och det gäller främst flickor som tvingas göra mer hemarbete. Därför föreslog Vänsterpartiet förra året en miljard extra i biståndsbudgeten riktat till att hantera pandemins effekter.

Redan i september varnade läkemedelsproducenterna att produktionen av vaccin inte skulle vara tillräcklig för att täcka det globala behovet, utan att det skulle dröja till 2024 innan hela världen skulle få tillgång till vaccin.

På grund av den begränsade tillgången har Världshälsoorganisationen (WHO) tagit fram en färdplan för prioritering av vaccinfördelning. De kategoriserar länderna utefter pandemiläge, det vill säga att har man en hög spridning så behöver man prioritera dem som arbetar direkt med sjuka, vårdpersonalen, dels för den höga risken att själva bli sjuka, dels för risken av spridning.

Sen kommer grupper som har högst risk att få allvarliga konsekvenser vid sjukdom och därefter grupper som av olika skäl inte har möjlighet att upprätthålla social distansering. I länder där smittspridningen är låg ska man prioritera de som riskerar att möta sjukdomen först, det vill säga vårdpersonal som kommer att möta sjukdomen först och tullpersonal.

En undersökning från Northwestern University visar att dödligheten i världen kan mer än halveras om vaccinet från början når rätt grupper globalt. Eftersom både läkemedelsproducenterna och WHO varit tydliga med att vaccinerna inte kommer att räcka för att täcka de globala behoven, så måste vi hitta sätt att öka produktionen och distributionen av detta.

Vänsterpartiet har lagt en motion i riksdagen där vi pekar på att Sverige bör arbeta för att tillgängliggöra kunskap till behandlingar och vaccin som rör covid-19 globalt. Vi menar också att det bör skapas en global överenskommelse om att det som produceras ska ha den lägsta möjliga kostnaden, och fördelas utefter behov.

Sydafrika och Indien presenterade i oktober ett förslag till Världshandelsorganisationen (WTO) om att patent och immaterialrättsskydd ska tas bort från covid-19-vaccin tillsammans med andra relevanta läkemedel och teknik som behövs i kampen mot pandemin. Det vore en väldigt viktig insats för människor över hela världen.

Läkemedelsföretagen kommer tjäna mycket bra på vaccinen ändå. Nu handlar det om hur snabbt vi kan få bukt på spridningen och stoppa sjukdomen. Så räddar vi liv och så kan vi snabbare gå tillbaka till mer normala förhållanden.

Precis som vi nu i Sverige ska vaccinera våra invånare med förhoppningsvis maximal vaccinationstäckning ska även andra länder i världen med sämre förutsättningar kunna göra det. Så eliminerar vi ytterligare spridning av covid-19 globalt.

Därför anser vi att regeringen måste verka tydligare för att fler ska kunna vara med och bidra till produktionen och distribueringen av vaccinet. Regeringen bör även ha en egen ståndpunkt när WTO träffas för att ta beslut i frågan.

Regeringen bör prioritera världshälsan och därför ställa sig positivt till förslaget om att ta bort patent och immaterialrättsskydd för vaccin och relevanta läkemedel. Regeringen borde också ge ett extra pandemibistånd istället för att bara flytta runt pengar i biståndsbudgeten.

Lorena Delgado Varas, ersättare i riksdagens näringsutskott (V)
Yasmine Posio, biståndspolitisk talesperson (V)